วัดสุวรรณ (กรุงเทพมหานคร)

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดสุวรรณ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

วัดสุวรรณ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสุวรรณ
ที่ตั้งถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดสุวรรณ เดิมชื่อ วัดสุวรรณอุบาสิการาม ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเห็นว่าชื่อยาวเยิ่นเย้อ จึงได้ตัดคำว่าอุบาสิการามออก[1] สร้างขึ้นในปีเดียวกับที่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ คือเมื่อปี พ.ศ. 2325 สันนิษฐานว่าชาวจีนเป็นผู้สร้างวัดในที่ตั้งเดิมที่เป็นศาลเจ้ามาก่อน เนื่องจากพระอุโบสถหลังเดิมเป็นลักษณะแบบจีน คาดว่าพระประธานในพระอุโบสถ ชาวจีนได้อัญเชิญมาจากสุโขทัยตั้งแต่สร้างวัด วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2332

อาคารเสนาสนะ แก้

อุโบสถประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพเจดีย์จากสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของเมืองไทย และประเพณีประจำท้องถิ่นจากภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ฝีมือแบบช่างพื้นบ้าน ด้านนอกอุโบสถมีวิหารหลวงพ่อทรมานกาย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา[2] บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดก็ยังมีพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร)[3] วัดมีมณฑปเป็นที่เก็บพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ ปัจจุบันมณฑปเก่าแก่แห่งนี้ไม่เปิดให้เข้าชม

อ้างอิง แก้

  1. หนุ่มลูกทุ่ง (13 พฤศจิกายน 2550). "เที่ยว 4 วัดทอง ที่คลองสาน". ผู้จัดการออนไลน์.
  2. "ประวัติวัดสุวรรณ".[ลิงก์เสีย]
  3. "วัดสุวรรณ". กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร.[ลิงก์เสีย]