ชาวจีน อาจหมายถึง

รูปวาดในกรุงปักกิ่งแสดงถึงชนเผ่าทั้ง 56 ของจีน

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  • The Ranking of Ethnic Chinese Population, Overseas Compatriot Affairs Commission, Republic of China, สืบค้นเมื่อ 2008-11-02 (covers the years 2004 and 2005)