วัดม่วงแค

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดม่วงแค หรือ วัดปาตลี[1] เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในแขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร วัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา

วัดม่วงแค
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 34 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดม่วงแคตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2311 ต้นสมัยกรุงธนบุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2382[2] แต่เดิมทางเข้าวัดน่าจะอยู่ทางฝั่งแม่น้ำ แต่เมื่อการตัดถนนเจริญกรุง หน้าวัดจึงหันออกสู่ถนนเจริญกรุง ด้านการศึกษา ทางวัดสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมจากสำนักเรียนต่าง ๆ[3]

ภายในวัดประกอบด้วยอาคารเสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างดังนี้ อุโบสถกว้าง 10.50 เมตร ยาว 25.50 เมตร ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ด้านนอกมีกำแพงแก้วล้อมรอบ กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง ปูชนียวัตถุมีพระประธาน หน้าตักกว้าง 3 ศอกเศษ นอกจากนี้ก็มีพระปางปาลิไลยก์ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร รวมทั้งพระพุทธรูปยืนและนั่งปางต่าง ๆ จำนวน 20 องค์ เจดีย์ 1 องค์ ฐานโดยรอบ 9.50 เมตร หอระฆังสร้าง พ.ศ 2553

รายนามเจ้าอาวาส แก้

เท่าที่สืบได้มีรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระอุปัชฌาย์สุ่น ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
2 พระอธิการเอี่ยม ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
3 พระครูปุญญาคมปสุต (บุญมา) ไม่ปรากฏ พ.ศ.2489 ลาสิกขาบท
4 พระครูวิริยกิจโกศล (เพิ่ม ปุญฺญลาโภ ป.ธ.3) พ.ศ.2490 พ.ศ.2534
5 พระครูวิมลกิตติญาณ (สมบุญ เรือนจันทร์) พ.ศ.2535 พ.ศ.2564 ยกขึ้นเป็นกิตติมศักดิ์
6 พระครูอนุสิฐวัชรธรรม (ถวิล วชิรธมฺโม ป.ธ.4) พ.ศ.2564 ปัจจุบัน

นอกจากนี้แล้ววัดม่วงแคยังปรากฏนามพระเถระสำคัญรูปหนึ่งคือหลวงพ่อนวล ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ในสมัยสงครามโลก

อ้างอิง แก้

  1. admint (2017-02-26). "๒๑๓. ทรงตั้งและแปลงนามวัดต่างๆ". vajirayana.org.
  2. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-10-20. สืบค้นเมื่อ 2020-09-17.
  3. "ประวัติของวัดม่วงแค" (PDF).[ลิงก์เสีย]