อาสนวิหารอัสสัมชัญ

อาสนวิหารประจำมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

อาสนวิหารอัสสัมชัญ หรือโบสถ์อัสสัมชัญ (อังกฤษ: Assumption Cathedral) เป็นอาสนวิหารประจำมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ และที่ตั้งของโรงเรียน 3 แห่งได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อาสนวิหารตั้งอยู่ที่เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นครั้งแรกในรูปแบบทรงไทยโดยบาทหลวงปาสกัล ซึ่งเป็นชาวไทย-โปรตุเกส[4] โบสถ์หลังปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2452 โดยคุณพ่อเอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์ อธิการโบสถ์ชาวฝรั่งเศสในขณะนั้น[5] เพื่อรองรับการขยายตัวของคริสต์ศาสนิกชนที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยมีสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง โดยมีวัสดุก่อสร้างเช่นหินอ่อนและกระจกสี ซึ่งสั่งมาจากประเทศฝรั่งเศส สิงคโปร์และอิตาลี

อาสนวิหารอัสสัมชัญ

Assumption Cathedral

บริเวณด้านหน้าอาสนวิหาร
บริเวณด้านหน้าอาสนวิหาร
สิ่งก่อสร้าง
ฐานะ อาสนวิหาร
นิกาย โรมันคาทอลิก
เสก 31 มกราคม พ.ศ. 2453
ที่ตั้ง 23 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
ประเทศ ไทย ประเทศไทย
เจ้าของ มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
การก่อสร้าง
แรกสุด พ.ศ. 2237[1]
ผู้สร้างแรก คุณพ่อปาสกัล
ปีบูรณะ
ปัจจุบัน พ.ศ. 2452 (หลังปัจจุบัน)
สร้างเสร็จ
ผู้สร้างปัจจุบัน คุณพ่อเอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์
แบบสถาปัตยกรรม เรเนซองส์[2][3]
สูง 32 เมตร
ผู้ออกแบบ/ตกแต่ง
สถาปนิก ชาวฝรั่งเศส[3]
ภายใน ซุ้มประตูโค้งใช้เสาหัวโรมันตกแต่งประดับเพดานด้วยสีทอง
ช่องกระจกตกแต่งด้วยงานกระจกสี
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
สิ่งที่น่าสนใจ เป็นหนึ่งในอาสนวิหารที่สวยที่สุดในประเทศไทย
เว็บไซต์ assumption-cathedral.com/

วิหารได้รับการออกแบบในรูปของงานสถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาในอิตาลี มีความสูงของหอระฆังตั้งแต่ยอดหอคอยจดพื้น 32 เมตรด้วยกัน ส่วนด้านในผนังและเพดานก็ตกแต่งด้วยจิตรกรรมแบบเฟรสโกและประติมากรรมปูนปั้นที่แสดงถึงเรื่องราวความเชื่อทางศาสนาคริสต์ ปัจจุบันวิหารมีอายุเก่าแก่อายุกว่า 112 ปี เป็นหนึ่งในอาสนวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและยังได้การยกย่องให้เป็นหนึ่งในอาสหวิหารที่สวยที่สุดในไทยอีกด้วย[6][7] ที่ผ่านมาอาสนวิหารอัสสัมชัญมีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดของโรมันคาทอลิก ถึงสองพระองค์ คือสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ เยือนประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2527 และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ เยือนประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2562[8]

ประวัติแก้ไข

 
ภาพถ่ายเก่าของโบสถ์อัสสัมชัญ ก่อนปี 1922

โบสถ์อัสสัมชัญสร้างขึ้นครั้งแรกราวปี พ.ศ. 2352 โดยบาทหลวงปาสกัล[9] เพื่อเป็นการถวายแด่การที่พระแม่มารีย์ถูกรับขึ้นสวรรค์ อาคารแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2365[10] และได้รับสถาปนาเป็นอาสนวิหารอัสสัมชัญ ในปีถัดมา ตั้งแต่นั้นมา อัสสัมชัญได้เป็นที่พำนักของบรรดามุขนายกผู้เป็นประมุขมิสซังสยามในสมัยนั้น ทั่วบริเวณดังกล่าวเป็นชานเมืองกรุงเทพฯ และครอบครัวคริสต์ศาสนิกชนซึ่งค่อยๆโยกย้ายมาตั้ง บ้านเรือนอยู่ข้าง ๆ โบสถ์ จนถึงปี พ.ศ. 2407 เมื่อเมืองได้ขยายไปจนถึงบริเวณดังกล่าวและจำนวนคริสตังได้เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องตั้งบริเวณนั้นให้เป็นคริสต์ศาสนิกชน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2407 พระคุณเจ้าดูว์ปงจึงตั้งอัสสัมชัญเป็นกลุ่ม คริสตชนอย่างเป็นทางการ คุณพ่อฟรังซัว ยอเซฟ ชมิตต์ เป็นอธิการโบสถ์องค์แรก

 
ภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ได้เกิดสงคราม เครื่องบินทิ้งระเบิดในบริเวณโบสถ์อัสสัมชัญ ทั้งระเบิดทำลายและระเบิดเชื้อเพลิง อาคารต่างๆ รอบโบสถ์ได้รับความเสียหายอย่างมาก หมู่บ้านคริสตังก็ถูกเผาทำลายหมด อาสนวิหารด้านซ้ายได้ถูกระเบิดทำให้ได้รับความเสียหายมาก ทั้งกำแพง ประตูหน้าต่าง ประจก คุณพ่อแปรูดงต้องซ่อมแซมหมดทุกอย่าง

ในปี พ.ศ. 2527 สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ได้เสด็จเยือนประเทศไทย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ถือเป็นเกียรติเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จมาเยี่ยมเยือนอาสนวิหารอัสสัมชัญ และอวยพระพรแก่บรรดาบาทหลวง นักบวชชายหญิงทุกคณะ พร้อมด้วยบรรดาคริสตังที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น ระหว่างปี พ.ศ. 2526-2532 คูณพ่อชุมภา คูรัตน์ เห็นว่าภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญจำเป็นต้องได้รับการตกแต่งเสียใหม่ จึงได้ทำการตกแต่งและซ่อมแซมอาสนวิหารในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งได้จัดทำพระแท่นบูชาและพื้นที่บริเวณพระแท่นเสียใหม่ และได้รับการยกย่องให้เป็นอาสนวิหารที่มีความงดงามที่สุดในประเทศไทย

ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีการฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญครบ 100 ปี และมีการประพันธ์บทเพลงสำหรับงานฉลองดังกล่าวทั้งสิ้น 2 บทเพลง ได้แก่ บทเพลง อาสนวิหารมารดาของเรา และบทเพลง หนึ่งศตวรรษ สิริสวัสดิ์ วัดอัสสัมชัญ ขับร้องโดยคณะนักขับร้องประสานเสียงประจำอาสนวิหารอัสสัมชัญ

ต่อมาในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้เสด็จเยือนประเทศไทย โดยสมเด็จพระสันตะปาปาได้เสด็จมาประกอบพิธีมิสซาเพื่อเยาวชนมีคริสตชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก[11] และคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนคาทอลิกไทย[12] ได้ร่วมกันขับร้องบทเพลง มาร์ช วิวาอิลปาปา[13] และบทเพลง สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนแผ่นดินสยาม[14] [15] บทเพลงใหม่ซึ่งถูกประพันธ์ขึ้นในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย ซึ่งพิธีบูชามิสซังดังกล่าวมีการเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลก [16][17][18]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติความเป็นมา อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี, ที่เที่ยวไทย .สืบค้นเมื่อ 05/06/2559
 2. สถาปัตยกรรมมหาวิหาร
 3. 3.0 3.1 สถาปัตยกรรม อาสนวิหารอัสสัมชัญ, assumptioncathedral.catholic.or.th/ .สืบค้นเมื่อ 13/06/2559
 4. สถาปัตยกรรมอาสนวิหารอัสสัมชัญ, assumption-cathedral.com .สืบค้นเมื่อ 13/06/2559
 5. ประวัติอาสนวิหารอัสสัมชัญ, catholic.or.th/ .สืบค้นเมื่อ 13/06/2559
 6. 9 โบสถ์คริสต์สุดงาม ในเมืองไทย!, ไปไหนดี .วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557
 7. ชม 5 โบสถ์คริสต์ งามวิจิตรตระการตา, ผู้จัดการออนไลน์ .วันที่ 23 ธันวาคม 2551
 8. https://thestandard.co/pope-visit-thailand-2019-6/
 9. หนุ่มลูกทุ่ง, สุขสันต์วันเกิด ครบ 100 ปี "บางรัก" โดย ผู้จัดการออนไลน์ 12 มิถุนายน 2550 16:50 น.
 10. ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ, อาสนวิหารอัสสัมชัญ : พันเรื่องถิ่นแผ่นดินไทย คมชัดลึก
 11. สำนักข่าว PPTVHD36,https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA/114519
 12. สำนักข่าวช่อง7,https://news.ch7.com/detail/375948
 13. สำนักข่าวTV2000,https://www.youtube.com/watch?v=cxoluKmr4Fc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1US0xHesIH4PawfmOp9kLOtvv8wLCX7HwpU3FpfuFNmTaGhr1ieNH-Wig
 14. สำนักข่าว PPTVHD36,https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA/113344
 15. สำนักข่าวPPTVHD36,https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/112586?utm_source=line&utm_medium=shared&utm_campaign=25851&fbclid=IwAR3bbOXv858o6GT_g1rGCg1693kTIHFh9jFv233VmOpVzAHJaok-_o_qdDI
 16. สำนักข่าวMCOT,https://tna.mcot.net/view/5dad1cc4e3f8e40b283a4326
 17. WebsiteทางการPopeVisitThailand,https://www.popevisitthailand.com/2019/10/22/ชาวคริสต์นับพันร่วมซ้อ/?fbclid=IwAR181LYLudvWvcPdIFY9jcl2lUi6K3IOvdhdDLR5u0VhhS5PlEvLSan0YV4
 18. สำนักข่าวNHK World,https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/videos/20191120212241035/?fbclid=IwAR10IoM3PqTuFyfxkJtDWpx-tgahaJsFjluL1p2WG6yCyv9L-cEgjplhlQM

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′23″N 100°30′55″E / 13.723166°N 100.515157°E / 13.723166; 100.515157