หินอ่อน เกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูน) ที่สะสมอยู่ในท้องทะเลหรือมหาสมุทรมาก่อน กระทั่งเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นในบริเวณดังกล่าว คือที่ ๆ เคยเป็นทะเลหรือมหาสมุทรกลับกลายเป็นภูเขาขึ้นมา และที่ ๆ เคยเป็นบกเป็นภูเขากลับกลายเป็นทะเล รวมถึงผ่านกระบวนการทางธรณี

หินอ่อนในธรรมชาติ