โบสถ์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

โบสถ์ หมายถึง สถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ [1] เช่น

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 689
  2. "การนมัสการของบาไฮศาสนิกชน". ไทยบาไฮ. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2562. Check date values in: |accessdate= (help)