มัสยิดฮารูณ เป็นมัสยิดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในย่านถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มัสยิดฮารูณสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2371 โดยโต๊ะฮารูณ บาฟาเดน ชาวเมืองปนตียานักจากเกาะบอร์เนียว โต๊ะอิหม่ามคนแรกของมัสยิด เพื่อเป็นมัสยิดของชุมชนหมู่บ้านต้นสำโรง (ปัจจุบันคือบริเวณชุมชนมัสยิดฮารูณ) ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2442 รัฐบาลไทยได้เวนคืนพื้นที่ตั้งมัสยิดซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสร้างอาคารศุลกสถาน มัสยิดจึงย้ายมายังบริเวณที่ตั้งปัจจุบันซึ่งถอยร่นเข้ามาจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสร้างอาคารมีลักษณะเป็นเรือนไม้สักยกพื้นชั้นเดียว หลังท่านเสียชีวิตลง อาคารได้ทรุดโทรมลงมาก บุตรชายของท่านคือ หะยีมูฮำหมัด ยูซุป (ต่วนโส) ผู้เป็นโต๊ะอิหม่ามคนถัดมาได้รื้ออาคารมัสยิดเดิมลงและก่อสร้างอาคารก่อิฐถือปูนขึ้น สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2477 และยังคงใช้งานสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน

มัสยิดฮารูณ
مسجد
ศาสนา
ศาสนาศาสนาอิสลาม
ที่ตั้ง
ที่ตั้ง25 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
ประเทศประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์13°43′32″N 100°30′52″E / 13.7255171°N 100.5145188°E / 13.7255171; 100.5145188
สถาปัตยกรรม
เสร็จสมบูรณ์พ.ศ. 2477

ดั้งเดิมมัสยิดมีหลายชื่อซึ่งเรียกตามสถานที่โดยรอบ ได้แก่ "มัสยิดต้นสำโรง" (ตามชื่อหมู่บ้านต้นสำโรง) "มัสยิดม่วงแค" (ตามชื่อวัดม่วงแค) และ "มัสยิดหลังโรงภาษี" (ตามชื่อศุลกสถาน) หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 ได้จดทะเบียนมัสยิดในชื่อ "มัสยิดฮารูณ" เพื่อเป็นเกียรติแด่โต๊ะฮารูณ อิหม่ามท่านแรกและผู้ก่อตั้งมัสยิด

อ้างอิง

แก้