แขวงสัมพันธวงศ์

แขวงในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สัมพันธวงศ์ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตการค้าและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

แขวงสัมพันธวงศ์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Samphanthawong
วงเวียนโอเดียน
แผนที่เขตสัมพันธวงศ์ เน้นแขวงสัมพันธวงศ์
แผนที่เขตสัมพันธวงศ์ เน้นแขวงสัมพันธวงศ์
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตสัมพันธวงศ์
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.483 ตร.กม. (0.186 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด7,324 คน
 • ความหนาแน่น15,163.56 คน/ตร.กม. (39,273.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10100
รหัสภูมิศาสตร์101302
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงสัมพันธวงศ์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเขตสัมพันธวงศ์ มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1013&rcodeDesc=เขตสัมพันธวงศ์ 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.