แขวงสัมพันธวงศ์

แขวงในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สัมพันธวงศ์ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตการค้าและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

แขวงสัมพันธวงศ์
แผนที่เขตสัมพันธวงศ์ เน้นแขวงสัมพันธวงศ์
อักษรไทยแขวงสัมพันธวงศ์
อักษรโรมันKhwaeng Samphanthawong
เขตสัมพันธวงศ์
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.483 ตร.กม. (0.186 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[2]
 • ทั้งหมด8,319 คน
 • ความหนาแน่น17,223.60 คน/ตร.กม. (44,608.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10100
รหัสภูมิศาสตร์101302
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเขตสัมพันธวงศ์ มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1013&statType=1&year=62 2563. สืบค้น 2 กรกฎาคม 2563.