ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ถนนบางกรวย–ไทรน้อย (อักษรโรมัน: Thanon Bang Kruai–Sai Noi) ประกอบด้วยเส้นทางที่มีชื่อซ้ำกันสองสาย สายแรกคือถนนบางกรวย–ไทรน้อยสายหลัก ซึ่งระยะทางส่วนใหญ่ของถนนได้รับการกำหนดให้เป็น "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215" เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญสายหนึ่งบนพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากตัดผ่านเกือบทุกอำเภอของจังหวัด ได้แก่ อำเภอบางกรวย อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อยตามลำดับ ส่วนอีกสายคือถนนบางกรวย–ไทรน้อยสายแยกเข้าตัวอำเภอบางใหญ่เก่า เป็นเส้นทางสั้น ๆ ในเขตอำเภอบางใหญ่ ระยะทางบางส่วนของถนนสายนี้ได้รับการกำหนดให้เป็น "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3584"

ถนนบางกรวย-ไทรน้อย บริเวณวัดบางไผ่ แยกบางพลู

ถนนบางกรวย–ไทรน้อย สายหลัก แก้

ประวัติ แก้

ถนนบางกรวย–ไทรน้อยก่อสร้างขึ้นในช่วงที่นายสอาด ปายะนันทน์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หลังจากที่จอมพลประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นได้เดินทางมาตรวจราชการและมีนโยบายพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เจริญก้าวหน้าโดยเร็วในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านการคมนาคมและด้านความเป็นอยู่ของราษฎร โดยเริ่มตัดถนนขึ้นเป็นทางลาดยาง (พร้อมกับถนนเทอดพระเกียรติซึ่งเป็นทางลัดไปออกบางบำหรุ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503[1] จนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2506[2] ระยะทางบางช่วงของถนนสายนี้สร้างขึ้นบนคันดินเดิมและตามทิศทางเดิมของทางรถไฟสายบางบัวทอง นอกจากนี้ยังมีประชาชนในพื้นที่ร่วมกันอุทิศที่ดินให้ตัดถนนเป็นทางสาธารณะด้วย และเนื่องจากมีแนวเส้นทางยาวและคดเคี้ยวมากจึงมีระยะทางรวมตลอดสายประมาณ 35 กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการตัดถนนอยู่ที่ประมาณ 7,500,000[2]–8,000,000 บาท[1]

ถนนบางกรวย–ไทรน้อยเป็นถนนที่มีขนาดตั้งแต่ 2 ช่องจราจรไปจนถึง 6 ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลาง ปัจจุบันเส้นทางตั้งแต่กิโลเมตรที่ 9+550 (ตำบลบางกร่าง เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง) เป็นต้นไปได้ขยายช่องทางจราจรจากเดิม 2 ช่องทางเป็น 4 ช่องทาง และตั้งแต่เข้าเขตอำเภอบางบัวทองจนถึงช่วงก่อนถึงโค้งสามวังได้ขยายเป็น 4–6 ช่องทาง นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2554 กรมทางหลวงได้เริ่มขยายผิวการจราจรระหว่างกิโลเมตรที่ 21+560 ถึงกิโลเมตรที่ 34+798 (ตั้งแต่ก่อนถึงโค้งสามวังจนถึงทางแยกเข้าตัวอำเภอไทรน้อย) จากเดิม 2 ช่องทางให้เป็น 6 ช่องทาง และปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มเกาะกลางถนน ปรับปรุงระบบการระบายน้ำ ทางเท้า และเสาไฟฟ้าตลอดสองข้างทางให้สมบูรณ์ รวมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกบางบัวทองขนาด 4 ช่องจราจร[3] เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่

รายละเอียดเส้นทาง แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว24.736 กิโลเมตร (15.370 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2503–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้สะพานข้ามคลองวัดแดง ใน อ.เมืองนนทบุรี
   ถ.นครอินทร์ ใน อ.บางกรวย

  ถ.บางศรีเมือง ใน อ.เมืองนนทบุรี
  ถ.ราชพฤกษ์ ใน อ.เมืองนนทบุรี
  ทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ 1-0010 ใน อ.บางใหญ่
  ถ.บางกรวย–ไทรน้อย ใน อ.บางใหญ่
  ถ.รัตนาธิเบศร์ ใน อ.บางบัวทอง

  ถ.กาญจนาภิเษก ใน อ.บางบัวทอง
ปลายทางทิศเหนือสุดระยะที่ กม. 34+798 ใน อ.ไทรน้อย
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

เขตอำเภอบางกรวย แก้

เริ่มจากถนนจรัญสนิทวงศ์ที่ปากทางบางกรวย (ใกล้เชิงสะพานพระราม 7) ในพื้นที่ตำบลบางกรวย โดยถือเป็น ทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ 4-0001 อยู่ในความควบคุมของเทศบาลเมืองบางกรวยตั้งแต่จุดนี้ ไปทางทิศตะวันตก ผ่านวัดเชิงกระบือ จนถึงปากซอยบางกรวย–ไทรน้อย 9 (ร่วมใจ) จึงโค้งไปทางทิศเหนือ ถึงปากซอยบางกรวย–ไทรน้อย 8 (ทิพยเนตร) โค้งไปทางทิศตะวันตก ถึงปากซอยบางกรวย–ไทรน้อย 13 (สมชายพัฒนา) โค้งไปทางทิศเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ผ่านวัดจันทร์และวัดโพธิ์เผือก ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดกับซอยบางกรวย–ไทรน้อย 17 (ภาณุรังษี) และซอยบางกรวย–ไทรน้อย 18 (เฉลิมศักดิ์) ที่ทางแยกวัดสำโรง ข้ามคลองบางบำหรุเข้าพื้นที่ตำบลวัดชลอ และยังมุ่งไปทางทิศเดิมจนถึงวงเวียนบางกรวย (จุดตัดกับถนนเทอดพระเกียรติและถนนบางกรวย–จงถนอม) จึงมุ่งขึ้นทางทิศเหนือ ผ่านวัดชลอ ข้ามคลองบางกรวย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

จนกระทั่งถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 5.7 จึงเข้าเขตตำบลบางสีทอง โดยถือเป็น ทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ 36-001 อยู่ในความควบคุมของเทศบาลตำบลบางสีทอง ผ่านปากซอยบางกรวย–ไทรน้อย 26 (วัดโคนอน) โค้งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลยปากซอยบางกรวย–ไทรน้อย 23 (สวนเกษรา) จึงโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงปากซอยบางกรวย–ไทรน้อย 30 (วัดรวกบางสีทอง) โค้งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนนครอินทร์ที่ทางแยกบางสีทอง ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ข้ามคลองวัดแดงที่กิโลเมตรที่ 8+475 เข้าเขตตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี

เขตอำเภอเมืองนนทบุรี แก้

เริ่มจากสะพานข้ามคลองวัดแดงที่กิโลเมตรที่ 8+475 เข้าเขตควบคุมของหมวดทางหลวงบางใหญ่ แขวงทางหลวงนนทบุรี โดยถือเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 สายคลองวัดแดง–ไทรน้อย หมายเลขควบคุม 0101 ตอนคลองวัดแดง–บางบัวทอง ตั้งแต่จุดนี้ แนวเส้นทางยังคงมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในพื้นที่ตำบลบางกร่าง ตัดกับถนนบางศรีเมือง จากนั้นไปทางทิศตะวันตก ข้ามคลองบางกร่าง ผ่านวัดปราสาท ตัดกับถนนราชพฤกษ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนกระทั่งสุดเขตอำเภอเมืองนนทบุรีและเข้าเขตอำเภอบางใหญ่

เขตอำเภอบางใหญ่ แก้

อยู่ในพื้นที่ตำบลบางเลนตลอดสาย โดยมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือต่อเนื่องมาจากเขตตำบลบางกร่างในอำเภอเมืองนนทบุรี ตัดกับทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ 1-0010 (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ–วัดสวนแก้ว) วกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนบางกรวย–ไทรน้อย (สายแยกเข้าบางใหญ่เก่า) เมื่อผ่านปากซอยบางเลน ซอย 8 (วัดศรีราษฎร์) จึงโค้งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกับซอยบางเลน ซอย 5 (วัดสวนแก้ว) จากนั้นตรงไปทางทิศเดิมจนกระทั่งข้ามคลองอ้อม สุดเขตอำเภอบางใหญ่และเข้าเขตอำเภอบางบัวทอง

เขตอำเภอบางบัวทอง แก้

เริ่มจากสะพานข้ามคลองอ้อม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในพื้นที่ตำบลบางรักใหญ่ ตัดกับถนนรัตนาธิเบศร์ที่ทางแยกบางพลู ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าเขตตำบลบางรักพัฒนา และไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านปากซอยเทศบาล 11 (จันทร์ทองเอี่ยม) จากนั้นไปทางทิศเดิมจนเข้าเขตตำบลพิมลราช เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 19+973 (บริเวณหน้าที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ) จึงเข้าเขตควบคุมของเทศบาลเมืองบางบัวทอง จากนั้นเข้าเขตตำบลโสนลอย ข้ามคลองบ้านกล้วย ตัดกับถนนเทศบาล 3 ข้ามคลองพระพิมล เข้าเขตตำบลบางบัวทอง โค้งขึ้นทางทิศเหนือ เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 21+560 จึงเข้าเขตทางหลวงแผ่นดินอีกครั้งหนึ่ง (โดยกำหนดเป็น หมายเลขควบคุม 0102 ตอนบางบัวทอง–ไทรน้อย และอยู่ในความควบคุมของหมวดทางหลวงบางบัวทอง แขวงทางหลวงนนทบุรี) ก่อนวกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนกาญจนาภิเษกที่ทางแยกบางบัวทอง มุ่งไปทางทิศเดิมจนกระทั่งข้ามคลองตาคล้าย สุดเขตอำเภอบางบัวทองและเข้าเขตอำเภอไทรน้อย

เขตอำเภอไทรน้อย แก้

เริ่มจากสะพานข้ามคลองตาคล้ายและคลองลากค้อน ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเขตตำบลไทรน้อย จนกระทั่งข้ามคลองห้าร้อยเข้าเขตตำบลคลองขวางและตัดกับถนนเทศบาล 2 ตรงไปอีกเล็กน้อยจึงถึงกิโลเมตรที่ 34+798 จึงสุดระยะถนนบางกรวย–ไทรน้อยและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 โดยมีแนวถนนที่ตรงต่อเนื่องไปคือทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ 1-0018 (บ้านไทรน้อย–บ้านคลองนาหมอน) ซึ่งเป็นทางลัดไปออกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (ต่างระดับรังสิต–พนมทวน) ที่ทางแยกไทรน้อยได้

ถนนบางกรวย–ไทรน้อย สายแยกเข้าบางใหญ่เก่า แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3584
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3584
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว0.631 กิโลเมตร (0.392 ไมล์; 2,070 ฟุต)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก  ถ.บางกรวย–ไทรน้อย ใน อ.บางใหญ่
ปลายทางทิศตะวันตกสุดระยะที่ กม. 0+631 ใน อ.บางใหญ่
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ถนนบางกรวย–ไทรน้อยสายแยกเข้าบางใหญ่เก่า สร้างขึ้นบนแนวคันทางเดิมของทางรถไฟสายบางบัวทอง (ช่วงทางแยกเข้าท่าน้ำบางใหญ่) เช่นเดียวกับถนนบางกรวย–ไทรน้อยสายหลัก[4] เดิมมีชื่อเรียกในท้องถิ่นหลายชื่อปนกัน ได้แก่ "ถนนบางกรวย–บางใหญ่", "ถนนบางใหญ่เก่า", "ถนนอำเภอบางใหญ่ (เก่า) ", "ซอยไปรษณีย์บางใหญ่" เป็นต้น ปัจจุบันเทศบาลตำบลบางม่วงซึ่งเป็นผู้ดูแลสายทางระยะปลายได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า "ถนนบางกรวย–ไทรน้อย" เช่นกัน แม้ว่าจะไม่ได้มีเส้นทางยาวต่อเนื่องไปถึงเขตอำเภอทั้งสองก็ตาม

ถนนบางกรวย–ไทรน้อยสายแยกเข้าบางใหญ่เก่า แยกออกจากถนนบางกรวย–ไทรน้อยสายหลักบริเวณกิโลเมตรที่ 13 ที่วงเวียนการไฟฟ้าบางใหญ่ ในพื้นที่ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ โดยมีฐานะเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3584 ทางเข้าบางใหญ่–บางม่วง (เดิมได้รับการกำหนดเป็นตอนควบคุม 0102 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215) และอยู่ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงบางใหญ่ แนวเส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 631 เมตร จึงสุดเขตทางหลวงแผ่นดินและเข้าเขตทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลบางม่วง ตรงไปทางทิศเดิมจนกระทั่งสุดระยะถนนที่สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง โดยมีแนวถนนที่ตรงต่อเนื่องไปคือถนนบางใหญ่–บางคูลัด ซึ่งเป็นทางลัดไปออกถนนกาญจนาภิเษกบริเวณกิโลเมตรที่ 39 ได้

ปัจจุบันถนนสายนี้ทั้งส่วนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางม่วงและส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงมีขนาด 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง ส่วนจุดตัดกับถนนบางกรวย–ไทรน้อยสายหลักได้รับการปรับปรุงรูปแบบจากสามแยกรูปตัววายเป็นวงเวียนในปี พ.ศ. 2554

ถนนสายใกล้เคียง แก้

สถานที่สำคัญ แก้

รถประจำทางที่ผ่าน แก้

 • สองแถว 10 (ท่าน้ำนนท์ - คลัสเตอร์ วิลล์ ราชพฤกษ์)
 • สองแถว 1002 (ท่าน้ำบางศรีเมือง - บางใหญ่เก่า)
 • สองแถว 1003 (ท่าน้ำบางศรีเมือง - ตลาดบางบัวทอง)
 • สองแถว 1003 (ท่าน้ำบางศรีเมือง - บางกรวย)
 • สองแถว 1010 (โลตัสนครอินทร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 • สองแถวฟ้าขาว 1024ก หลังคาสีขาว (นครอินทร์ - บางบัวทอง)
 • สองแถวฟ้าขาว 1024ข หลังคาฟ้า (พระราม 5 - บางบัวทอง)[5]

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 จังหวัดนนทบุรี. ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนนทบุรี 2525. นนทบุรี: โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงบ้านปากเกร็ด, 2526.
 2. 2.0 2.1 ไพรัตน์ สุขมะโน, ผู้รวบรวม. ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง. นนทบุรี: จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552, หน้า 53.
 3. ประชาชาติธุรกิจ. "ทางหลวงทุ่ม 900 ล้านอัพเกรด ′ถนนบางบัวทอง-ไทรน้อย′ เป็น 6 เลน คาด 2 ปีเสร็จ ไม่ต้องเวนคืน-บ้านจัดสรรเฮรับ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1277182859 2553. สืบค้น 17 กันยายน 2555.
 4. "แผนที่แสดงเขตสุขาภิบาลบางม่วง." ใน "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (พิเศษ 60 ง): 7–8. 3 สิงหาคม 2499.
 5. สองแถว นนทบุรี บริเวณรอบ ๆ ท่าน้ำนนท์ และท่าน้ำบางศรีเมือง ผ่านที่ไหนบ้าง? (Songthaew around Nonthaburi Pier and Bang Si Muang Pier)