ตำบลบางกร่าง

ตำบลในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

บางกร่าง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีลำคลองไหลผ่าน เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ตำบลบางกร่าง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Bang Krang
ประเทศไทย
จังหวัดนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด31,954 คน
รหัสไปรษณีย์ 11000
รหัสภูมิศาสตร์120108
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

ตำบลบางกร่างตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองนนทบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้[1]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

ตำบลบางกร่างแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน[1] ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านบางกร่างหรือบ้านจิตต์วิสุทธิ์
 • หมู่ที่ 2 บ้านบางกร่าง
 • หมู่ที่ 3 บ้านบางกร่าง
 • หมู่ที่ 4 บ้านบางกร่าง
 • หมู่ที่ 5 บ้านบางนางเกริก
 • หมู่ที่ 6 บ้านบางนางเกริก
 • หมู่ที่ 7 บ้านบางกร่าง
 • หมู่ที่ 8 บ้านวัดขวัญเมือง
 • หมู่ที่ 9 บ้านบางระโหง
 • หมู่ที่ 10 บ้านวัดประชารังสรรค์

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (พิเศษ 34 ง): 76–103. 6 พฤษภาคม 2541. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-13. สืบค้นเมื่อ 2019-01-13.