ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302

ถนนในประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก ถนนรัตนาธิเบศร์)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 สายแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์–ต่างระดับบางใหญ่ เป็นทางหลวงแผ่นดินในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ครอบคลุมถนนสองสายต่อเนื่องกัน ได้แก่ ถนนรัตนาธิเบศร์ และถนนงามวงศ์วาน ทางหลวงสายนี้ช่วงที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจะอยู่ในเขตควบคุมของกรุงเทพมหานครและแขวงทางหลวงกรุงเทพ ส่วนช่วงที่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีจะอยู่ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนนทบุรี โดยสองหน่วยงานหลังเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302
ถนนงามวงศ์วาน
ถนนรัตนาธิเบศร์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว18.883 กิโลเมตร (11.733 ไมล์)
17.270 กิโลเมตร เป็นของกรมทางหลวง
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2493 และ พ.ศ. 2528–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก ถ.พหลโยธิน / ถ.ประเสริฐมนูกิจ ใน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 
ปลายทางทิศตะวันตก ถ.กาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) / ทล.พ.81 (กำลังก่อสร้าง) ใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง แก้

ถนนงามวงศ์วาน แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 เริ่มต้นบนถนนพหลโยธินและต่อเนื่องจากถนนประเสริฐมนูกิจ ที่แยกเกษตร ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกไปตามถนนงามวงศ์วาน ซึ่งในช่วงนี้อยู่ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงกรุงเทพ มีเส้นทางผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นสะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิตที่แยกบางเขน ข้ามจุดตัดทางรถไฟสายเหนือ ข้ามจุดตัดถนนกำแพงเพชร 6 ที่แยกบางเขน 2 ข้ามคลองเปรมประชากร จากนั้นเส้นทางจะอยู่ในเขตควบคุมของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ข้ามคลองบางเขนเข้าสู่เขตหลักสี่ ข้ามคลองประปาเข้าสู่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แล้วตัดกับถนนประชาชื่น ที่แยกพงษ์เพชร จากนั้นเส้นทางจะอยู่ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนนทบุรี ไปตัดกับทางพิเศษศรีรัช แล้วไปสิ้นสุดบนถนนติวานนท์และต่อเนื่องกับถนนรัตนาธิเบศร์ ที่แยกแคราย ในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนาธิเบศร์ แก้

 
ถนนรัตนาธิเบศร์

ถนนรัตนาธิเบศร์ (อักษรโรมัน: Thanon Rattanathibet) มีระยะทางต่อจากถนนงามวงศ์วานตั้งแต่ทางแยกแคราย ตำบลบางกระสอ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ไปทางทิศตะวันตก ผ่านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ อุทยานมกุฏรมยสราญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตัดกับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้ำ และตัดกับถนนสนามบินน้ำ ที่ทางแยกสะพานพระนั่งเกล้า จากนั้นข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานพระนั่งเกล้าและสะพานคู่ขนานสะพานพระนั่งเกล้า เข้าสู่เขตตำบลไทรม้า ตัดกับถนนบ้านไทรม้าและถนนไทรม้า-บางรักน้อย-ท่าอิฐที่ทางแยกไทรม้า เข้าเขตตำบลบางรักน้อย ตัดกับถนนราชพฤกษ์ ข้ามคลองบางรักใหญ่เข้าเขตตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง ตัดกับถนนบางกรวย-ไทรน้อยที่ทางแยกบางพลู ข้ามคลองบางไผ่เข้าเขตตำบลบางรักพัฒนา จากนั้นผ่านบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเกล้ารัตนาและหมู่บ้านร่มรื่นวิลล์เข้าเขตตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ก่อนจะสิ้นสุดระยะทางบนถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ที่ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ โดยในอนาคตจะมีแนวถนนที่ตรงต่อเนื่องออกไปของทางหลวงพิเศษหมายเลข 81

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 ทิศทาง: แยกเกษตร–ทางแยกต่างระดับบางใหญ่
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  แยกเกษตร–แยกแคราย (ถนนงามวงศ์วาน)
กรุงเทพมหานคร 0+000 แยกเกษตร เชื่อมต่อจาก:   ถนนประเสริฐมนูกิจ ไปลาดปลาเค้า
ถนนพหลโยธิน ไปแยกเสนานิคม ถนนพหลโยธิน ไปบางบัว
1+789 แยกบางเขน   ถนนวิภาวดีรังสิต ไปทางแยกต่างระดับรัชวิภา   ถนนวิภาวดีรังสิต ไปหลักสี่
แยกบางเขน 2   ถนนกำแพงเพชร 6 ไปวัดเสมียนนารี   ถนนกำแพงเพชร 6 ไปหลักสี่
นนทบุรี 3+763 แยกพงษ์เพชร ถนนประชาชื่น ไปแยกประชานิเวศน์, แยกประชานุกูล ถนนประชาชื่น ไปแยกสามัคคี-ประชาชื่น
ต่างระดับงามวงศ์วาน   ทางพิเศษศรีรัช ไปประชานุกูล   ทางพิเศษศรีรัช ไปแจ้งวัฒนะ
6+333 แยกแคราย   ถนนติวานนท์ ไปแยกติวานนท์   ถนนติวานนท์ ไปแยกสนามบินน้ำ
ตรงไป:   ถนนรัตนาธิเบศร์ ไปถนนกาญจนาภิเษก, ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81
  แยกแคราย–ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ (ถนนรัตนาธิเบศร์)
นนทบุรี 6+333 แยกแคราย เชื่อมต่อจาก:   ถนนงามวงศ์วาน จากแยกเกษตร
  ถนนติวานนท์ ไปแยกติวานนท์   ถนนติวานนท์ ไปแยกสนามบินน้ำ
แยกรัตนาธิเบศร์-เลี่ยงเมืองนนทบุรี   ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ไปแยก อตก. 3   ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ไปแยกคลังเชื้อเพลิง
แยกสะพานพระนั่งเกล้า   ถนนนนทบุรี 1
ไปสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์, ท่าน้ำนนทบุรี
  ถนนนนทบุรี 1
ไปกระทรวงพาณิชย์, แยกคลังเชื้อเพลิง
11+476 สะพานพระนั่งเกล้า และ สะพานคู่ขนานสะพานพระนั่งเกล้า ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
แยกไทรม้า ถนนบ้านไทรม้า ไปไทรม้า ถนนไทรม้า-บางรักน้อย-ท่าอิฐ ไปท่าอิฐ
ทางแยกต่างระดับบางรักน้อย   ถนนราชพฤกษ์ ไปวงเวียนราชพฤกษ์ (บางขุนกอง)   ถนนราชพฤกษ์ ไปทางแยกต่างระดับสาลีโข
14+730 สะพาน ข้ามคลองบางรักใหญ่
15+855 สะพาน ข้ามคลองบางพลู
16+272 แยกบางพลู   ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไปบางกรวย   ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไปบางบัวทอง
16+605 สะพาน ข้ามคลองบางไผ่
17+124 สะพาน ข้ามคลองบางแพรก
18+883 ทางแยกต่างระดับบางใหญ่   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3902,
  ถนนกาญจนาภิเษก,
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3901
ไปทางแยกต่างระดับบางคูเวียง, ทางแยกต่างระดับฉิมพลี
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3902,
  ถนนกาญจนาภิเษก,
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3901
ไปแยกบางบัวทอง
ตรงไป:   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (กำลังก่อสร้าง) ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 จ.กาญจนบุรี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญ แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้