เทศบาลเมืองไทรม้า

เทศบาลเมืองในจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก ตำบลไทรม้า)

ไทรม้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ท้องที่เทศบาลตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา มีลำคลองมาก ในอดีตเป็นพื้นที่ทำสวนแห่งหนึ่ง แต่ในปัจจุบันพื้นที่หลายแห่งได้แปรสภาพเป็นที่อยู่อาศัยในรูปของหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด

ไทรม้า
ไทรม้า is located in Thailand Nonthaburi
ไทรม้า
ไทรม้า
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°53′04.3″N 100°27′58.5″E / 13.884528°N 100.466250°E / 13.884528; 100.466250
จังหวัดนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี
ยกฐานะพ.ศ. 2563[1]
พื้นที่
 • ทั้งหมด8.144 ตร.กม. (3.144 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562[2])
 • ทั้งหมด23,316 คน
 • ความหนาแน่น2,862.97 คน/ตร.กม. (7,415.1 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 22/2 หมู่ที่ 2 ซอยไทรม้า ซอย 3 (อนุสรณ์ประเสริฐ) ถนนไทรม้า-บางรักน้อย-ท่าอิฐ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์0 2926 1350-2
โทรสาร0 2926 1325, 0 2926 1359
เว็บไซต์www.saima.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ตำบลไทรม้า
อักษรไทยตำบลไทรม้า
อักษรโรมันTambon Sai Ma
จังหวัดนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์11000
รหัสภูมิศาสตร์120109
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่มาของชื่อแก้ไข

เทศบาลไทรม้าตั้งชื่อตามตำบลที่ตั้งเทศบาล คือ ตำบลไทรม้า โดยในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการเดินทางระหว่างบ้านบางกอกกับกรุงศรีอยุธยา ในการเดินทางมีทั้งช้าง ม้า และทหาร ระหว่างการเดินทัพทหารจะนำม้ามาพักในบริเวณที่มีต้นไทรขึ้นหนาแน่นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก บริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่า "ป่าไทรม้าพัก" และเรียกสั้น ๆ ว่า "ไทรม้า" ต่อมาเมื่อมีผู้คนเข้ามาตั้งบ้านเรือนหนาแน่นมากขึ้น จึงได้รับการจัดตั้งเป็น "ตำบลบางไทรม้า" หรือ "ตำบลไทรม้า"[3]

ประวัติแก้ไข

เทศบาลเมืองไทรม้าเดิมมีฐานะเป็น สภาตำบลไทรม้า ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลไทรม้า ใน พ.ศ. 2538[4] จนกระทั่งได้รับการจัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลไทรม้า ใน พ.ศ. 2546[5] และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลเมืองไทรม้า ใน พ.ศ. 2563[1]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

เทศบาลเมืองไทรม้าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี 8 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 12 กิโลเมตร[3] มีอาณาเขตครอบคลุมตำบลไทรม้าทั้งตำบล โดยติดต่อกับเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้[6]

ชุมชนแก้ไข

ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ตำบลไทรม้าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน[7] ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านวัดแดง
 • หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางกำลัง
 • หมู่ที่ 3 บ้านคลองหลุมมะดัน
 • หมู่ที่ 4 บ้านไทรม้าเหนือ
 • หมู่ที่ 5 บ้านไทรม้าใต้
 • หมู่ที่ 6 บ้านบางประดู่

แต่หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรม้าได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาล ยังได้มีการจัดตั้งชุมชนขึ้น 10 ชุมชนภายในพื้นที่ ได้แก่[3]

 • ชุมชนบ้านวัดแดง
 • ชุมชนบ้านบางกำลัง
 • ชุมชนบ้านคลองหลุมมะดัน
 • ชุมชนบ้านวัดเพลง
 • ชุมชนบ้านไทรม้าเหนือ
 • ชุมชนบ้านไทรม้าใต้
 • ชุมชนบ้านบางประดู่
 • ชุมชนบ้านบางอ้อ
 • ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง รัตนาธิเบศร์ 1
 • ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง รัตนาธิเบศร์ 2

สถานที่สำคัญแก้ไข

 1. สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า
 2. วัดบางนา
 3. วัดเพลง
 4. วัดไทรม้าเหนือ
 5. วัดไทรม้าใต้
 6. วัดแดง
 7. สถานีรถไฟฟ้าไทรม้า

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองไทรม้า" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 172 ง): 9. 29 กรกฎาคม 2563.
 2. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ระบบสถิติทางการทะเบียน : รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ [ม.ป.ป.]. สืบค้น 29 กรกฎาคม 2563.
 3. 3.0 3.1 3.2 เทศบาลตำบลไทรม้า. "ประวัติความเป็นมา." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.saima.go.th/history.php [ม.ป.ป.]. สืบค้น 29 กรกฎาคม 2563.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 6 ง): 1–63. 3 มีนาคม 2538.
 5. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (95 ก): 39–42. 2 ตุลาคม 2546.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 84 ง): 7–9. 14 กันยายน 2548.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (24 ง): 61–63. 24 มีนาคม 2548.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°53′04″N 100°27′59″E / 13.884524°N 100.466254°E / 13.884524; 100.466254