ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324

ถนนอู่ทอง หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 สายกาญจนบุรี–จรเข้สามพัน เป็นเส้นทางคมนาคมที่ใช้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเริ่มต้นจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 (ถนนแสงชูโต) ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอำเภอพนมทวน เข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และสิ้นสุดที่แยกจรเข้สามพัน โดยบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) ใน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีระยะทางประมาณ 48.635 กิโลเมตร

Thai Highway-324.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324
ถนนอู่ทอง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:48.635 กิโลเมตร (30.220 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตกเฉียงใต้:Thai Highway-323.svg ใน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
 
ปลายทิศตะวันออกเฉียงเหนือ:Thai Highway-321.svg ถ.มาลัยแมน ใน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 (ถนนอู่ทอง) ทิศทาง: กาญจนบุรี–จรเข้สามพัน
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
กจ.ถ 2-0026 ถนนอู่ทอง (เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
กาญจนบุรี 0+000 แยกหอนาฬิกากาญจนบุรี เชื่อมต่อจาก: ถนนกรมพระราชวังบวร จาก เมืองกาญจนบุรี
  ถนนแสงชูโต ไป อ.ศรีสวัสดิ์, อ.ไทรโยค   ถนนแสงชูโต ไป จ.นครปฐม, อ.ท่าม่วง
  กาญจนบุรี–จรเข้สามพัน
กาญจนบุรี 2+000 เชื่อมต่อจาก: กจ.ถ 2-0026 ถนนอู่ทอง จากเมืองกาญจนบุรี
2+325 แยกวังสารภี     ถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ไป อ.ไทรโยค     ถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ไป อ.ท่าม่วง, จ.นครปฐม
8+300 ทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี ไม่มี   ทล.พ.81 ไป จ.นครปฐม, อ.บางใหญ่
10+925 แยกหนองขาว ไม่มี   ทล.3084 ไป อ.ท่าม่วง
23+090 แยกพนมทวน ไม่มี   ทล.346 ไป อ.กำแพงแสน, ปทุมธานี
30+018 แยกเบญพาด ไม่มี   ทล.3558 ไป บ.ทุ่งคอก, อ.สองพี่น้อง
34+963 แยกตลาดใหม่   ทล.3443 ไป บ.ช่องด่าน, อ.เลาขวัญ ไม่มี
สุพรรณบุรี 43+226 แยกตลาดเขต ไม่มี   ทล.3440 ไป อ.กำแพงแสน
51+935 แยกจรเข้สามพัน   ถนนมาลัยแมน ไป จ.สุพรรณบุรี   ถนนมาลัยแมน ไป จ.นครปฐม
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข