อำเภอท่าม่วง

อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

ท่าม่วง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอท่าม่วง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Tha Muang
หมู่บ้านม่วงชุม มุมมองจากวัดถ้ำเสือ
หมู่บ้านม่วงชุม มุมมองจากวัดถ้ำเสือ
คำขวัญ: 
ท่าม่วงเมืองคนดี มีวัดสวย รวยความหวาน ชลประทานเยี่ยม สวยเรี่ยมผ้าทอ นวลลอองามแท้ อาบน้ำแร่วัดวังขนาย
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี เน้นอำเภอท่าม่วง
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี เน้นอำเภอท่าม่วง
ประเทศ ไทย
จังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด610.97 ตร.กม. (235.90 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด109,507 คน
 • ความหนาแน่น179.24 คน/ตร.กม. (464.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 71110,
71000 (เฉพาะหมู่ที่ 1-2 ตำบลท่าล้อ),
71130 (เฉพาะตำบลท่าตะคร้อและหมู่ที่ 3, 6 ตำบลวังศาลา)
รหัสภูมิศาสตร์7106
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอท่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอท่าม่วงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติศาสตร์ แก้

อำเภอท่าม่วงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2441 ที่บ้านท่าไม้รวก ตำบลม่วงชุมในปัจจุบัน โดยเริ่มแรกเนื่องจากอำเภอที่ตั้งขึ้นมีอาณาเขตติดต่อกับ "วัดใต้" (วัดมโนธรรมารามในปัจจุบัน) จึงตั้งชื่ออำเภอว่า อำเภอใต้ ต่อมาความเจริญของลำน้ำเปลี่ยนไป ประชาชนอพยพลงมาทางใต้ เพราะบริเวณท่าไม้รวกเดิมเป็นลำน้ำคด ไม่สะดวกในการสัญจรของเรือ แพ จึงย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งใหม่บริเวณใกล้กับวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง และตั้งชื่ออำเภอใหม่ว่า อำเภอวังขนาย

ต่อมา พระวรภักดิ์พิบูลย์ นายอำเภอสมัยนั้นเห็นว่าอำเภอนี้ควรตั้งชื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะอำเภอตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วงและอยู่ท้ายตลาดท่าม่วงซึ่งเป็นตลาดใหญ่ จึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากอำเภอวังขนายเป็น อำเภอท่าม่วง ตามชื่อตำบลที่ตั้ง โดยมีผลตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2482 จากนั้นในปี พ.ศ. 2489 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน เนื่องจากอาคารที่ว่าการอำเภอเดิมมีขนาดเล็กคับแคบและชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถขยายได้

 • วันที่ 1 มีนาคม 2467 โอนพื้นที่ตำบลวังศาลา อำเภอท่ามะกา ไปขึ้นกับ อำเภอวังขนาย[1]
 • วันที่ 31 มกราคม 2474 ยุบตำบลหนองขาวดอนประดู่ รวมกับตำบลหนองขาวบ้านกล้วย อำเภอวังขนาย และเปลี่ยนแปลงชื่อตำบล เป็น ตำบลหนองขาว[2]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2480 โอนพื้นที่หมู่ 3 (ในขณะนั้น) ของตำบลท่าม่วง ไปขึ้นกับตำบลม่วงชุม และโอนพื้นที่หมู่ 7,8 (ในขณะนั้น) ของตำบลท่าม่วง ไปขึ้นกับตำบลทุ่งทอง[3]
 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2482 โอนหมู่บ้านหนองสี่พระยา ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอท่าม่วง ไปขึ้นกับตำบลหนองสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี[4]
 • วันที่ 17 เมษายน 2482 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี เป็น อำเภอท่าม่วง[5]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลวังขนาย แยกออกจากตำบลท่าม่วง ตั้งตำบลทุ่งทอง แยกออกจากตำบลท่าม่วง ตั้งตำบลท่าตะคร้อ แยกออกจากตำบลพังตรุ ตั้งตำบลม่วงชุม แยกออกจากตำบลเขาน้อย[6]
 • วันที่ 17 กันยายน 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลท่าม่วง ในท้องที่บางส่วนของตำบลท่าม่วง[7]
 • วันที่ 31 มกราคม 2504 โอนพื้นที่หมู่ 4,5 (ในขณะนั้น) ของตำบลพังตรุ ไปตั้งเป็นหมู่ 6,7 ของตำบลท่าตะคร้อ[8]
 • วันที่ 18 ธันวาคม 2505 จัดตั้งสุขาภิบาลสำรอง ในท้องที่บางส่วนของตำบลพังตรุ[9]
 • วันที่ 30 กรกฎาคม 2510 ก่อสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ และวางศิลาฤกษ์
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2512 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองขาว ในท้องที่บางส่วนของตำบลหนองขาว[10]
 • วันที่ 22 กันยายน 2513 ตั้งตำบลหนองตากยา แยกออกจากตำบลพังตรุ และตำบลบ้านใหม่[11]
 • วันที่ 8 สิงหาคม 2515 ตั้งศูนย์การฝึก กรมการขนส่งทหารบก[12]
 • วันที่ 5 กันยายน 2517 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ และการทะนุบำรุงท้องถิ่น[13] โดยขยายเขตเทศบาลเมืองเข้าเขตท้องที่บางส่วนในตำบลท่าล้อ
 • วันที่ 31 มกราคม 2527 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลสำรอง เพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการ และการทะนุบำรุงท้องถิ่น[14]
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2532 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองตากยา ในท้องที่บางส่วนของตำบลหนองตากยา[15]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลท่าม่วง สุขาภิบาลสำรอง สุขาภิบาลหนองขาว และสุขาภิบาลหนองตากยา เป็น เทศบาลตำบลท่าม่วงเทศบาลตำบลสำรอง เทศบาลตำบลหนองขาว และเทศบาลตำบลหนองตากยา ตามลำดับ
 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2544 เปลี่ยนแปลงชื่อเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น เขื่อนแม่กลอง

ชื่อเดิม แก้

 • ท่าไม้รวก
 • อำเภอใต้
 • อำเภอวังขนาย

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอท่าม่วงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 ตำบล 120 หมู่บ้าน

1. ท่าม่วง (Tha Muang) 5 หมู่บ้าน 8. ม่วงชุม (Muang Chum) 5 หมู่บ้าน
2. วังขนาย (Wang Khanai) 7 หมู่บ้าน 9. บ้านใหม่ (Ban Mai) 11 หมู่บ้าน
3. วังศาลา (Wang Sala) 10 หมู่บ้าน 10. พังตรุ (Phang Tru) 9 หมู่บ้าน
4. ท่าล้อ (Tha Lo) 6 หมู่บ้าน 11. ท่าตะคร้อ (Tha Takhro) 7 หมู่บ้าน
5. หนองขาว (Nong Khao) 13 หมู่บ้าน 12. รางสาลี่ (Rang Sali) 15 หมู่บ้าน
6. ทุ่งทอง (Thung Thong) 8 หมู่บ้าน 13. หนองตากยา (Nong Tak Ya) 16 หมู่บ้าน
7. เขาน้อย (Khao Noi) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอท่าม่วงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าล้อ
 • เทศบาลตำบลท่าม่วง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าม่วง
 • เทศบาลตำบลสำรอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพังตรุ
 • เทศบาลตำบลหนองขาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองขาว
 • เทศบาลตำบลหนองตากยา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองตากยา
 • เทศบาลตำบลวังขนาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังขนายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลวังศาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังศาลาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าล้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าล้อ (นอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
 • เทศบาลตำบลม่วงชุม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงชุมทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขาว (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองขาว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าม่วง (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังตรุ (นอกเขตเทศบาลตำบลสำรอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าตะคร้อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรางสาลี่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตากยา (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองตากยา)

สาธารณสุข แก้

สถานศึกษา แก้

เอกชน แก้

วิทยาลัย แก้

ศาสนสถาน แก้

 • โบสถ์คริสต์วัดแม่พระมหาทุกข์
 • มัสยิสกลางจังหวัดกาญจนบุรี(ตักวา)
 • สุสานคาทอลิกท่าม่วง
 • สุสานหงษ์ทอง
 • สุสานวังหีบ
 • กุโบร์สุสานมุสลิม

สวนสาธารณะ แก้

 • สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติร.9
 • สนามกีฬาท่าม่วง

สถานที่ท่องเที่ยว แก้

ชาวท่าม่วงที่มีชื่อเสียง แก้

อ้างอิง แก้

 1. [1]ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ ในตำบลวังศาลา ท้องที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดราชบุรี ซึ่งโอนไปขึ้นอำเภอวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี
 2. [2]ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ สำหรับตำบลหนองขาว อำเภอวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งยุบมาตั้งขึ้นใหม่
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี
 5. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒" (PDF). Royal Gazette. 56 (0 ก): 354–364. April 17 1939. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-02-19. สืบค้นเมื่อ 2010-08-15. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 6. [5] เก็บถาวร 2011-11-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ
 7. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 8. [7]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 9. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสำรอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 10. [9]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 11. [10]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 12. [11]ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๕ [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๗ กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างศูนย์ฝึกพลขับของกองทัพบก ]
 13. [12]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๗
 14. [13]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลสำรอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 15. [14]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งข้อมูลอื่น แก้