เปิดเมนูหลัก

อำเภอท่าม่วง

อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

ท่าม่วง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอท่าม่วง
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี เน้นอำเภอท่าม่วง
ท่าม่วงเมืองคนดี มีวัดสวย รวยความหวาน ชลประทานเยี่ยม สวยเรี่ยมผ้าทอ นวลลอองามแท้ อาบน้ำแร่วัดวังขนาย
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอท่าม่วง
อักษรโรมันAmphoe Tha Muang
จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่610.97 ตร.กม.
ประชากร109,468 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น179.17 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์7106
รหัสไปรษณีย์71110,
71000 (เฉพาะหมู่ที่ 1-2 ตำบลท่าล้อ),
71130 (เฉพาะตำบลท่าตะคร้อและหมู่ที่ 3, 6 ตำบลวังศาลา)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอท่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์0 3461 1040
โทรสาร0 3461 1040
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอท่าม่วงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อำเภอท่าม่วงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2441 ที่บ้านท่าไม้รวก ตำบลม่วงชุมในปัจจุบัน โดยเริ่มแรกเนื่องจากอำเภอที่ตั้งขึ้นมีอาณาเขตติดต่อกับ "วัดใต้" (วัดมโนธรรมารามในปัจจุบัน) จึงตั้งชื่ออำเภอว่า อำเภอใต้ ต่อมาความเจริญของลำน้ำเปลี่ยนไป ประชาชนอพยพลงมาทางใต้ เพราะบริเวณท่าไม้รวกเดิมเป็นลำน้ำคด ไม่สะดวกในการสัญจรของเรือ แพ จึงย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งใหม่บริเวณใกล้กับวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง และตั้งชื่ออำเภอใหม่ว่า อำเภอวังขนาย

ต่อมา พระวรภักดิ์พิบูลย์ นายอำเภอสมัยนั้นเห็นว่าอำเภอนี้ควรตั้งชื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะอำเภอตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วงและอยู่ท้ายตลาดท่าม่วงซึ่งเป็นตลาดใหญ่ จึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากอำเภอวังขนายเป็น อำเภอท่าม่วง ตามชื่อตำบลที่ตั้ง โดยมีผลตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2482[1] จากนั้นในปี พ.ศ. 2489 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน เนื่องจากอาคารที่ว่าการอำเภอเดิมมีขนาดเล็กคับแคบและชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถขยายได้

ชื่อเดิมแก้ไข

 • ท่าไม้รวก
 • อำเภอใต้
 • อำเภอวังขนาย

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอท่าม่วงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 ตำบล 120 หมู่บ้าน

1. ท่าม่วง (Tha Muang) 5 หมู่บ้าน 8. ม่วงชุม (Muang Chum) 5 หมู่บ้าน
2. วังขนาย (Wang Khanai) 7 หมู่บ้าน 9. บ้านใหม่ (Ban Mai) 11 หมู่บ้าน
3. วังศาลา (Wang Sala) 10 หมู่บ้าน 10. พังตรุ (Phang Tru) 9 หมู่บ้าน
4. ท่าล้อ (Tha Lo) 6 หมู่บ้าน 11. ท่าตะคร้อ (Tha Takhro) 7 หมู่บ้าน
5. หนองขาว (Nong Khao) 13 หมู่บ้าน 12. รางสาลี่ (Rang Sali) 15 หมู่บ้าน
6. ทุ่งทอง (Thung Thong) 8 หมู่บ้าน 13. หนองตากยา (Nong Tak Ya) 16 หมู่บ้าน
7. เขาน้อย (Khao Noi) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอท่าม่วงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าล้อ
 • เทศบาลตำบลท่าม่วง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าม่วง
 • เทศบาลตำบลสำรอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพังตรุ
 • เทศบาลตำบลหนองขาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองขาว
 • เทศบาลตำบลหนองตากยา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองตากยา
 • เทศบาลตำบลวังขนาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังขนายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลวังศาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังศาลาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าล้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าล้อ (นอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
 • เทศบาลตำบลม่วงชุม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงชุมทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขาว (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองขาว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าม่วง (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังตรุ (นอกเขตเทศบาลตำบลสำรอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าตะคร้อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรางสาลี่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตากยา (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองตากยา)

ประชากรแก้ไข

สาธารณสุขแก้ไข

สถานศึกษาแก้ไข

ศาสนสถานแก้ไข

 • โบสถ์คริสต์วัดแม่พระมหาทุกข์
 • มัสยิสกลางจังหวัดกาญจนบุรี(ตักวา)
 • สุสานคาทอลิกท่าม่วง
 • สุสานหงษ์ทอง
 • สุสานวังหีบ
 • กุโบร์สุสานมุสลิม

สวนสาธารณะแก้ไข

 • สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติร.9
 • สนามกีฬาท่าม่วง

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

ชาวท่าม่วงที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒" (PDF). Royal Gazette (in Thai). 56 (0 ก): 354–364. April 17 1939. Check date values in: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข