อำเภอพนมทวน

อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

พนมทวน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี แต่เดิมมีทั้งหมด 12 ตำบล ต่อมาเมื่อความเจริญเข้ามาถึงพื้นที่จึงเห็นสมควรแบ่งการปกครองของ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยกระเจา ตำบลวังไผ่ ตำบลดอนแสลบ และตำบลสระลงเรือ ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอห้วยกระเจา เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2537 และจัดตั้งเป็นอำเภอห้วยกระเจาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ทำให้อำเภอพนมทวน เหลือการปกครองเพียง 8 ตำบลจนถึงปัจจุบัน

อำเภอพนมทวน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phanom Thuan
วัดบ้านทวน ตำบลพนมทวน
วัดบ้านทวน ตำบลพนมทวน
คำขวัญ: 
พนมทวนชวนใจให้ชื่นชม ทวนพนมคมขลังครั้งศึกสมัย พนมมือถือทวนขบวนชัย ทวนดินน้ำลมไฟทวนใจคน ทวนหัวใจมิให้ไหลไปทางต่ำ กระแสธรรมทวนสู้อกุศล พนมทวนพนมธรรมน้อมนำตน เติมคุณค่าเข้มข้นคนบ้านทวน [1]
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี เน้นอำเภอพนมทวน
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี เน้นอำเภอพนมทวน
พิกัด: 14°7′49″N 99°41′56″E / 14.13028°N 99.69889°E / 14.13028; 99.69889
ประเทศ ไทย
จังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด535.78 ตร.กม. (206.87 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด52,850 คน
 • ความหนาแน่น98.64 คน/ตร.กม. (255.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 71140,
71170 (เฉพาะตำบลรางหวาย)
รหัสภูมิศาสตร์7109
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอพนมทวน หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอพนมทวนมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอพนมทวนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล 103 หมู่บ้าน ได้แก่

1. พนมทวน (Phanom Thuan) 9 หมู่บ้าน
2. หนองโรง (Nong Rong) 17 หมู่บ้าน
3. ทุ่งสมอ (Thung Samo) 4 หมู่บ้าน
4. ดอนเจดีย์ (Don Chedi) 8 หมู่บ้าน
5. พังตรุ (Phang Tru) 20 หมู่บ้าน
6. รางหวาย (Rang Wai) 23 หมู่บ้าน
7. หนองสาหร่าย (Nong Sarai) 9 หมู่บ้าน
8. ดอนตาเพชร (Don Ta Phet) 13 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอพนมทวนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลพนมทวน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพนมทวน
  • เทศบาลตำบลตลาดเขต ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลรางหวาย (เขตเทศบาลตำบลรางหวายเดิม)
  • เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลรางหวาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรางหวาย (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลรางหวายเดิม)
  • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเจดีย์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนมทวน (นอกเขตเทศบาลตำบลพนมทวน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโรงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งสมอทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังตรุทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนตาเพชรทั้งตำบล

สถานศึกษา แก้

อ้างอิง แก้