ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี

ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี หรือ ทางหลวงชนบท นบ.4018 เป็นถนนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีแนวสายทางเริ่มจากถนนพิบูลสงครามบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ไปทางทิศตะวันออกแล้วโค้งขึ้นไปทางทิศเหนือ ตัดข้ามถนนประชาราษฎร์ จากนั้นจึงโค้งไปทางทิศตะวันตก ถึงทางแยกเลี่ยงเมืองนนทบุรี แยกเป็น 2 ตอน ตอนแรกจะไปบรรจบถนนนนทบุรี 1 ในท้องที่ตำบลสวนใหญ่ อีกตอนหนึ่งจะไปทางทิศเหนือ ข้ามถนนรัตนาธิเบศร์หน้าห้างเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ และต่อไปจนบรรจบถนนนนทบุรี 1 ในท้องที่ตำบลท่าทราย

ทางหลวงชนบท นบ.4018
ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี
Thanon Liang Mueang Nonthaburi.jpg
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว6.133 กิโลเมตร (3.811 ไมล์)
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีสร้างขึ้นเพื่อให้รถที่ต้องการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนนทบุรี สามารถไป-กลับได้โดยไม่ต้องผ่านท่าน้ำนนทบุรี เนื่องจากถนนประชาราษฎร์ช่วงท่าน้ำนนทบุรีจะค่อนข้างแคบ เป็นถนนขนาด 3 ช่องทางจราจรและไม่มีไหล่ทาง ทำให้การจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน รวมทั้งรถโดยสารประจำทางหลายสายต้องหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่บริเวณนี้