ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306

(เปลี่ยนทางจาก ถนนติวานนท์)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 สายพระราม 7–บางพูน เป็นทางหลวงแผ่นดินที่ก่อสร้างเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันออก โดยเริ่มต้นตั้งแต่ในเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเขตจังหวัดนนทบุรี ผ่านท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ด เข้าสู่เขตจังหวัดปทุมธานี มีขนาด 4-6 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง (4 ช่องจราจรในช่วงถนนประชาราษฎร์ และ 6 ช่องจราจรในช่วงที่เหลือ)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306
ถนนพิบูลสงคราม
ถนนประชาราษฎร์
ถนนติวานนท์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว26.424 กิโลเมตร (16.419 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2474–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 
ปลายทางทิศเหนือ ถนนรังสิต-ปทุมธานี ใน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ถนนพิบูลสงคราม แก้

 
ถนนพิบูลสงครามในจังหวัดนนทบุรี (มุมมองจากบนสะพานลอย)

ถนนพิบูลสงคราม (อังกฤษ: Thanon Phibun Songkhram; Thanon Pibulsonggram) เป็นเส้นทางเชื่อมการคมนาคมระหว่างพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กับเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีระยะทางรวมประมาณ 3.8 กิโลเมตร เริ่มต้นจากแยกพิบูลสงคราม (ถนนวงศ์สว่างตัดกับถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ใกล้ทางขึ้น-ลงสะพานพระราม 7) ในแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ไปทางทิศตะวันตก ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ข้ามคลองบางเขนเข้าเขตตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ข้ามแนวคลองวัดเขมา จากนั้นโค้งและมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ข้ามคลองบางบุนนาค คลองบางขุนเทียน ตัดกับถนนนครอินทร์ (แยกพระราม 5) ข้ามคลองบางตะนาวศรี ตัดกับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี (แยกพิบูลสงคราม-เลี่ยงเมือง) และข้ามแนวคลองบางขวาง ก่อนบรรจบกับถนนประชาราษฎร์ที่แยกศรีพรสวรรค์

ถนนพิบูลสงครามเป็นถนนที่สร้างขึ้นเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา และสร้างขึ้นเป็นสายแรก ๆ ของจังหวัดนนทบุรี ชื่อถนนตั้งตามนามสกุลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของประเทศไทย ซึ่งเกิดที่เรือนแพปากคลองบางเขน และเคยศึกษาที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดยทั้งสองแห่งเป็นสถานที่ที่ถนนสายนี้ตัดผ่าน

ถนนจรัญสนิทวงค์ แก้

ถนนจรัญสนิทวงค์ (อังกฤษ: Thanon Charan Sanit Wong) อนึ่งในอดีตถนนจรัญสนิทวงค์เคยเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306[1][2] แต่ในภายหลังกรมทางหลวงได้มอบให้อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร

ถนนประชาราษฎร์ แก้

ถนนติวานนท์ แก้

ถนนติวานนท์ (อังกฤษ: Thanon Tiwanon) เป็นเส้นทางเชื่อมการคมนาคมระหว่างพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดปทุมธานี เดิมถนนนี้เรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายนนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี" ต่อมารัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ตั้งชื่อว่า "ถนนติวานนท์" ตามประกาศเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 เพื่อเป็นเกียรติแก่ขุนชิตชาญตรวจ (เชี่ยวชาญ ช. ติวานนท์) อดีตนายช่างกำกับการเขตการทางกรุงเทพ กรมทางหลวง ช่วงที่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีเป็นเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนนทบุรี แขวงทางหลวงนนทบุรี ส่วนช่วงที่อยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีเป็นเขตควบคุมของหมวดทางหลวงปทุมธานี แขวงทางหลวงปทุมธานี

เขตอำเภอเมืองนนทบุรี แก้

มีจุดเริ่มต้นที่สี่แยกติวานนท์ (จุดตัดระหว่างถนนประชาราษฎร์ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี และถนนนครอินทร์) ในท้องที่ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดกับซอยติวานนท์ 4 (แยกโรงพยาบาลศรีธัญญา) ตัดผ่านถนนเรวดี ข้ามคลองบางซื่อเข้าเขตตำบลบางกระสอ ตัดกับถนนงามวงศ์วานและถนนรัตนาธิเบศร์ที่แยกแคราย ก่อนโค้งและตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงปากซอยติวานนท์ 27 (แผ่นดินทอง) เป็นเส้นแบ่งเขตตำบลบางกระสอกับตำบลท่าทราย จนถึงปากซอยติวานนท์ 38 (ทานสัมฤทธิ์พัฒนา) จึงเข้าเขตตำบลท่าทราย จากนั้นตัดกับถนนสนามบินน้ำ (แยกสนามบินน้ำ) และถนนสามัคคี (แยกสามัคคี) ข้ามคลองบางตลาดเข้าเขตอำเภอปากเกร็ด

เขตอำเภอปากเกร็ด แก้

บางครั้งเรียกว่า "ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด" เริ่มจากสะพานข้ามคลองบางตลาด ยังมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในท้องที่ตำบลบางตลาด ตัดกับถนนเข้ากรมชลประทาน ผ่านวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เข้าเขตตำบลปากเกร็ด จากนั้นเริ่มโค้งขึ้นเหนือก่อนตัดกับถนนแจ้งวัฒนะที่แยกปากเกร็ด และโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้งหนึ่ง ข้ามคลองบางพูดเข้าเขตตำบลบางพูด ตัดกับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดและตัดผ่านถนนสุขาประชาสรรค์ 3 ข้ามคลองบางพังเข้าเขตตำบลบ้านใหม่ ตัดผ่านซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 36 (ถนนบอนด์สตรีทหมู่บ้านเมืองทองธานี) ก่อนตัดกับถนนศรีสมานและถนนนนทบุรี-ปทุมธานี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307) ที่แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตัดผ่านซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 56 (พระแม่มหาการุณย์) และซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 39 (วัดโพธิ์ทองบน) ก่อนข้ามคลองบ้านใหม่เข้าเขตจังหวัดปทุมธานี

เขตอำเภอเมืองปทุมธานี แก้

บางครั้งเรียกว่า "ถนนติวานนท์-ปทุมธานี" เริ่มจากสะพานข้ามคลองบ้านใหม่ ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและวกขึ้นไปทางทิศเหนือในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี ข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์และตัดกับถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345) ตรงไปทางทิศเดิม เมื่อถึงบริเวณใกล้ทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดปทุมธานี เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ้านใหม่กับตำบลบางกะดี จนกระทั่งถึงคันดินแนวเขตนิคมอุตสาหกรรมบางกะดีจึงเข้าเขตตำบลบางกะดี ตัดผ่านซอยวัดบางกุฎีทอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี และสำนักงานเทศบาลเมืองบางกะดี เมื่อผ่านซอยวัดบางกะดีและถนนประตูน้ำเชียงรากจึงโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ามคลองบางหลวงเชียงรากเข้าเขตตำบลบ้านกลาง โค้งไปทางทิศเหนืออีกครั้ง ก่อนไปบรรจบกับถนนรังสิต-ปทุมธานี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346) ที่แยกบ้านกลาง เป็นการสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 306 แต่ "ถนนติวานนท์" ยังคงมีระยะทางตรงต่อไปอีก (กลายเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346) ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี สามแยกเทคโน (ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347) แล้วโค้งซ้าย ไปสิ้นสุดที่ท่าเรือหัวถนนติวานนท์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3186 เดิม) โดยที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 จะตรงเบี่ยงขวาขึ้นสะพานปทุมธานีไป

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 ทิศทาง: พระราม 7 - บางพูน
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนติวานนท์
ปทุมธานี 26+674 แยกบ้านกลาง เชื่อมต่อจาก:   ถนนรังสิต-ปทุมธานี ไปเข้าเมืองปทุมธานี
ไม่มี   ถนนรังสิต-ปทุมธานี ไปรังสิต
22+300 แยกปู่โพธิ์   ถนนซ่อมสร้าง ไป อ.บางบัวทอง   ถนนซ่อมสร้าง ไป บรรจบ   ถ.รังสิต-ปทุมธานี, รังสิต
นนทบุรี 17+950 แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์   ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ไปขึ้นสะพานนวลฉวี, แยกบางคูวัด   ถนนศรีสมาน ไป ดอนเมือง
16+200 - ไม่มี ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 36 (ถนนบอนด์สตรีท) ไป เข้าเมืองทองธานี
14+900 - ไม่มี   ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ไปบรรจบ   ถนนแจ้งวัฒนะ
12+400 แยกปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ ไปขึ้นสะพานพระราม 4, บรรจบ   ถนนชัยพฤกษ์, อ.บางบัวทอง   ถนนแจ้งวัฒนะ ไปหลักสี่
  ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 16 ไป ท่าน้ำปากเกร็ด ไม่มี
9+975 แยกสามัคคี ไม่มี ถนนสามัคคี ไปบรรจบถนนประชาชื่น
8+950 แยกสนามบินน้ำ   ถนนนนทบุรี 1 (สนามบินน้ำ) ไปกระทรวงพาณิชย์ ไม่มี
7+450 แยกแคราย   ถนนรัตนาธิเบศร์ ไปขึ้นสะพานพระนั่งเกล้า, อ.บางใหญ่   ถนนงามวงศ์วาน ไปแยกพงษ์เพชร, ม.เกษตรศาสตร์
5+000 แยกติวานนท์   ถนนประชาราษฎร์ ไปท่าน้ำนนทบุรี   ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ไปบางซ่อน, เตาปูน
ตรงไป:   ถนนนครอินทร์ ไปขึ้นสะพานพระราม 5, บรรจบ   ถนนราชพฤกษ์ และ   ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก)
  ถนนประชาราษฎร์
นนทบุรี 5+000 แยกติวานนท์ เชื่อมต่อจาก:   ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ไปบางซ่อน, เตาปูน
  ถนนติวานนท์ ไปปากเกร็ด   ถนนนครอินทร์ ไปขึ้นสะพานพระราม 5, บรรจบ   ถนนราชพฤกษ์ และ   ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก)
4+400 -   ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ไปบรรจบถนนนนทบุรี 1 (สนามบินน้ำ)   ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ไปบรรจบถนนพิบูลสงคราม
3+975 แยกศรีพรสวรรค์ ไม่มี   ถนนพิบูลสงคราม ไปวัดเขมาภิรตาราม, มจพ.
ตรงไป: ถนนประชาราษฎร์ ไป ท่าน้ำนนทบุรี
  ถนนพิบูลสงคราม
นนทบุรี 3+975 แยกศรีพรสวรรค์ ถนนประชาราษฎร์ ไป ท่าน้ำนนทบุรี   ถนนประชาราษฎร์ ไปแยกติวานนท์, ปากเกร็ด
2+950 แยกสะพานพระราม 5   ถนนนครอินทร์ ไปขึ้นสะพานพระราม 5, บรรจบ   ถนนราชพฤกษ์ และ   ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก)   ถนนนครอินทร์ ไปบรรจบ   ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี และ   ถนนติวานนท์
กรุงเทพมหานคร 0+000 แยกพิบูลสงคราม ถนนวงศ์สว่าง ไปขึ้นสะพานพระราม 7, บรรจบถนนจรัญสนิทวงศ์, บางพลัด ถนนวงศ์สว่าง ไปแยกประชานุกูล, แยกรัชวิภา
ตรงไป: ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ไป บางโพ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระบบหมายเลขทางหลวงแผ่นดินแห่งประเทศไทย. พ.ศ. ๒๕๐๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1963-06-04.
  2. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระบบหมายเลขทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1966-05-06.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°49′47″N 100°30′18″E / 13.829641°N 100.505087°E / 13.829641; 100.505087