ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 สายบางบัวทอง–บางพูน เป็นถนนสายหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเชื่อมต่อกับจังหวัดปทุมธานี ต้นทางอยู่ที่ทางแยกต่างระดับบางบัวทอง (จุดตัดกับถนนกาญจนาภิเษกและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านจุดตัดกับถนนราชพฤกษ์ที่ทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 (นนทบุรี-ปทุมธานี) ที่แยกบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตัดกับถนนติวานนท์ที่แยกปู่โพธิ์ เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปทางทิศเดิม จากนั้นโค้งไปทางทิศเหนือไปบรรจบถนนรังสิต-ปทุมธานีที่แยกบางพูน

Thai Highway-345.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345
บางบัวทอง-บางคูวัด, สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง,
ซ่อมสร้าง, รังสิต-ติวานนท์, เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:20.105 กิโลเมตร (12.493 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2484, พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก:Thai Motorway-f9.svg Thai Highway-340.svg ถ.กาญจนาภิเษก / ทล.340 ใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 
ปลายทางทิศตะวันออก:Thai Highway-346.svg ทล.346 ใน อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
ระบบทางหลวง

ช่วงบางบัวทอง-บางคูวัดแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 เป็นเส้นทางระหว่างทางแยกต่างระดับบางบัวทอง ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 ที่แยกบางคูวัด ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2484 เดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร (รถวิ่งสวนทาง) ปัจจุบันได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจร โดยมีคูน้ำธรรมชาติแบ่งทิศจราจร

ช่วงสะพานปทุมธานี 2 และถนนเชื่อมต่อแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2547 กรมทางหลวงได้ทำการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 (บางคูวัด) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3100 และขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3100 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 (รังสิต) - เลียบคลองรังสิตไปจรดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบ้านเทียนถวาย-บ้านคลองรังสิต ในท้องที่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งระหว่างอำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองปทุมธานี กับอำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี (รังสิต) ให้สามารถเดินรถต่อกันได้ในถนนสายตรง และเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสะพานนนทบุรีและสะพานปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2552

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ทิศทาง: บางบัวทอง−บางพูน
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  บางบัวทอง - บางคูวัด
นนทบุรี 0+000 ต่างระดับบางบัวทอง เชื่อมต่อจาก:   ทล.340 ไป จ.สุพรรณบุรี
    ถ.กาญจนาภิเษก (ตต.) ไป อ.บางปะอิน     ถ.กาญจนาภิเษก (ตต.) ไป อ.บางบัวทอง, กรุงเทพฯ
~4+600 ต่างระดับขุนมหาดไทย   ถนนราชพฤกษ์ ไป จ.ปทุมธานี   ถนนราชพฤกษ์ ไป จ.นนทบุรี
ปทุมธานี 10+547 แยกบางคูวัด   ทล.307 ไป จ.ปทุมธานี   ทล.307 ไป สะพานนนทบุรี
ไม่มี ซอยบางคูวัด ไป วัดบางคูวัดใน
  บางคูวัด - บางพูน
ปทุมธานี ~12+400 ถนนปทุมธานี-สายใน ไป เข้าเมืองปทุมธานี ถนนปทุมธานี-สายใน บรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307
13+003 สะพานปทุมธานี 2 ข้ามเจ้าพระยา
14+884 แยกปู่โพธิ์   ทล.306 ไป จ.ปทุมธานี   ทล.306 ไป แยกสวนสมเด็จฯ, ปากเกร็ด
20+105 แยกบางพูน   ทล.346 ไป สะพานปทุมธานี   ทล.346 ไป รังสิต
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

ดูเพิ่มแก้ไข