เปิดเมนูหลัก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 สายบางบัวทอง–บางพูน เป็นถนนสายหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเชื่อมต่อกับจังหวัดปทุมธานี ต้นทางอยู่ที่ทางแยกต่างระดับบางบัวทอง (จุดตัดกับถนนกาญจนาภิเษกและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านจุดตัดกับถนนราชพฤกษ์ที่ทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 (นนทบุรี-ปทุมธานี) ที่แยกบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตัดกับถนนติวานนท์ที่แยกปู่โพธิ์ เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปทางทิศเดิม จากนั้นโค้งไปทางทิศเหนือไปบรรจบถนนรังสิต-ปทุมธานีที่แยกบางพูน

Thai Highway-345.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345
บางบัวทอง-บางคูวัด, สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง,
ซ่อมสร้าง, รังสิต-ติวานนท์, เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:20.105 กิโลเมตร (12.493 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2484, พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก:Thai Motorway-f9.svgThai Highway-340.svg ถ.กาญจนาภิเษก / ทล.340 ใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 
ปลายทิศตะวันออก:Thai Highway-346.svg ทล.346 ใน อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
ระบบทางหลวง

ช่วงบางบัวทอง-บางคูวัดแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 เป็นเส้นทางระหว่างทางแยกต่างระดับบางบัวทอง ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 ที่แยกบางคูวัด ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2484 เดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร (รถวิ่งสวนทาง) ปัจจุบันได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจร โดยมีคูน้ำธรรมชาติแบ่งทิศจราจร

ช่วงสะพานปทุมธานี 2 และถนนเชื่อมต่อแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2547 กรมทางหลวงได้ทำการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 (บางคูวัด) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3100 และขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3100 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 (รังสิต) - เลียบคลองรังสิตไปจรดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบ้านเทียนถวาย-บ้านคลองรังสิต ในท้องที่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งระหว่างอำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองปทุมธานี กับอำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี (รังสิต) ให้สามารถเดินรถต่อกันได้ในถนนสายตรง และเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสะพานนนทบุรีและสะพานปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2552

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ทิศทาง: บางบัวทอง−บางพูน
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  บางบัวทอง - บางคูวัด
นนทบุรี 0.000 ต่างระดับบางบัวทอง เชื่อมต่อจาก:   ทล.340 ไป จ.สุพรรณบุรี
    ถ.กาญจนาภิเษก (ตต.) ไป อ.บางปะอิน     ถ.กาญจนาภิเษก (ตต.) ไป อ.บางบัวทอง, กรุงเทพฯ
ต่างระดับขุนมหาดไทย   ถนนราชพฤกษ์ ไป จ.ปทุมธานี   ถนนราชพฤกษ์ ไป จ.นนทบุรี
ปทุมธานี 10.547 แยกบางคูวัด   ทล.307 ไป จ.ปทุมธานี   ทล.307 ไป สะพานนนทบุรี
ไม่มี ซอยบางคูวัด ไป วัดบางคูวัดใน
  บางคูวัด - บางพูน
ปทุมธานี ถนนปทุมธานี-สายใน ไป เข้าเมืองปทุมธานี ถนนปทุมธานี-สายใน บรรจบ   ทล.307
สะพานปทุมธานี 2 ข้ามเจ้าพระยา
14.884 แยกปู่โพธิ์   ทล.306 ไป จ.ปทุมธานี   ทล.306 ไป แยกสวนสมเด็จฯ
20.105 แยกบางพูน   ทล.346 ไป สะพานปทุมธานี   ทล.346 ไป รังสิต
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

ดูเพิ่มแก้ไข