ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 สายบางบัวทอง–บางพูน เป็นถนนสายหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเชื่อมต่อกับจังหวัดปทุมธานี ต้นทางอยู่ที่ทางแยกต่างระดับบางบัวทอง (จุดตัดกับถนนกาญจนาภิเษกและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านจุดตัดกับถนนราชพฤกษ์ที่ทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 (นนทบุรี-ปทุมธานี) ที่แยกบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตัดกับถนนติวานนท์ที่แยกปู่โพธิ์ เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปทางทิศเดิม จากนั้นโค้งไปทางทิศเหนือไปบรรจบถนนรังสิต-ปทุมธานีที่แยกบางพูน

Thai Highway-345.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345
บางบัวทอง-บางคูวัด, สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง,
ซ่อมสร้าง, รังสิต-ติวานนท์, เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์
Map
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:20.105 กิโลเมตร (12.493 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2484, พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก:Thai Motorway-f9.svg Thai Highway-340.svg ถ.กาญจนาภิเษก / ทล.340 ใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 
ปลายทางทิศตะวันออก:Thai Highway-346.svg ทล.346 ใน อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
ระบบทางหลวง

ช่วงบางบัวทอง-บางคูวัดแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 เป็นเส้นทางระหว่างทางแยกต่างระดับบางบัวทอง ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 ที่แยกบางคูวัด ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2484 เดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร (รถวิ่งสวนทาง) ปัจจุบันได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจร โดยมีคูน้ำธรรมชาติแบ่งทิศจราจร ในปัจจุบัน เส้นทางช่วงนี้มีการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นและมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองฝั่งถนนจำนวนมาก จึงมีโครงการที่จะขยายถนนในช่วงนี้เป็น 12 ช่องจราจร โดยแบ่งเป็นช่องทางหลัะก 8 ช่องจราจร และช่องทางคู่ขนาน 4 ช่องจราจร[1]

ช่วงสะพานปทุมธานี 2 และถนนเชื่อมต่อแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2547 กรมทางหลวงได้ทำการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 (บางคูวัด) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3100 และขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3100 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 (รังสิต) - เลียบคลองรังสิตไปจรดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบ้านเทียนถวาย-บ้านคลองรังสิต ในท้องที่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งระหว่างอำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองปทุมธานี กับอำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี (รังสิต) ให้สามารถเดินรถต่อกันได้ในถนนสายตรง และเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสะพานนนทบุรีและสะพานปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2552

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ทิศทาง: บางบัวทอง−บางพูน
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  บางบัวทอง−บางคูวัด
นนทบุรี 0+000 ต่างระดับบางบัวทอง เชื่อมต่อจาก:   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ไปสุพรรณบุรี
    ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ไปบางปะอิน     ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ไปบางบัวทอง, กรุงเทพฯ
~4+600 ต่างระดับขุนมหาดไทย   ถนนราชพฤกษ์ ไปปทุมธานี   ถนนราชพฤกษ์ ไปนนทบุรี
ปทุมธานี 10+547 แยกบางคูวัด   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 ไปปทุมธานี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 ไปสะพานนนทบุรี
ไม่มี ซอยบางคูวัด ไปวัดบางคูวัดใน
  บางคูวัด−บางพูน
ปทุมธานี 13+003 สะพานปทุมธานี 2 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
14+884 แยกปู่โพธิ์   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 ไปปทุมธานี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 ไปแยกสวนสมเด็จฯ, ปากเกร็ด
20+105 แยกบางพูน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ไปสะพานปทุมธานี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ไปรังสิต
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

ดูเพิ่มแก้ไข

  1. https://www.opt-news.com/news/31083