วัดบางไผ่ (จังหวัดนนทบุรี)

วัดในจังหวัดนนทบุรี

วัดบางไผ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 38 ไร่ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านคลองนิ้วค่อม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี[1]

วัดบางไผ่
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 15 หมู่ที่ 3 ซอยเทศบาล 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อว่า "วัดบางไผ่" ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2309 โดยมีเศรษฐีถวายที่ดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2315 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 10 เมตร ยาว 17 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2315 อุโบสถหลังใหม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2529 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 24.25 เมตร ยาว 42.50 เมตร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ

ลักษณะเด่นของวัดคือ กำแพงวัดที่มีลักษณะสร้างเลียนแบบป้อมปราการของทหาร มีถาวรวัตถุสำคัญ เช่น หอพระไตรปิฎกกลางน้ำทรงจตุรมุขสำหรับเก็บหนังสือพระไตรปิฎกและเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง ภายในพระอุโบสถหลังเก่ามี พระพุทธมงคลศรีสุโขทัย หรือ หลวงพ่อทอง เป็นพระประธานปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิ องค์พระเป็นเนื้อทองคำ ทั้งยังมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมรูปแบบทรงไทยและศาลาทีปังกรรัศมีโชติเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกด้วย[2]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดบางไผ่". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-10-23. สืบค้นเมื่อ 2020-09-18.
  2. "วัดบางไผ่". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.