ถนนบางแวก ถนนสายรองในฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง 2 ช่องจราจร เริ่มต้นจากสะพานวัดวิจิตรการนิมิตร (ข้ามคลองบางกอกใหญ่) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งการปกครองระหว่างเขตบางกอกใหญ่กับเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดที่ถนนทวีวัฒนา รวมความยาวประมาณ 12.3[1] กิโลเมตร ผ่านพื้นที่เขตภาษีเจริญและเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ถนนบางแวก

แต่เดิมถนนบางแวกถูกใช้เป็นเส้นทางลัดระหว่างถนนกาญจนาภิเษกกับถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดบริเวณถนนเพชรเกษม ปัจจุบันบริเวณถนนบางแวกกลายเป็นแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย มีอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นตลอดแนวถนนบางแวกเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดตลาดและร้านอาหารตามแนวถนนเพิ่มจำนวนมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนโดยรอบ

รายละเอียดของเส้นทาง แก้

เขตภาษีเจริญ แก้

ถนนบางแวกในเขตภาษีเจริญ เริ่มต้นจากสะพานวัดวิจิตรการนิมิตร (ข้ามคลองบางกอกใหญ่) ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นแบ่งการปกครองระหว่างเขตบางกอกใหญ่กับเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันตกตัดผ่านถนนราชพฤกษ์ (ทางแยกต่างระดับบางแวก) แล้วตัดกับซอยบางแวก 69 (แยกวัดไชยฉิมพลี) ข้ามคลองลัดวัดฉิมแล้วไปตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 1 ข้ามคลองพระยาราชมนตรี ไปทางตะวันตกจากนั้นข้ามคลองลัดตาเหนียว ซึ่งเป็นเส้นแบ่งการปกครองระหว่างเขตภาษีเจริญกับเขตบางแค เพื่อเข้าสู่แขวงบางไผ่ เขตบางแค

เขตบางแค แก้

ถนนบางแวกในเขตบางแค เริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองลัดตาเหนียวไปทางทิศตะวันตก ตัดถนนกาญจนาภิเษกก่อนตัดผ่านถนนพุทธมณฑล สาย 2 บริเวณแยกทศกัณฑ์ ข้ามคลองยายพรุ้นก่อนตัดผ่านถนนพุทธมณฑลสาย 3 และสิ้นสุดที่สะพานข้ามคลองทวีวัฒนา บริเวณตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)

แหล่งข้อมูล แก้

  1. Google, "ถนนบางแวก". Google Map, วันที่รับข้อมูล 12 สิงหาคม 2562