รายชื่อศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัล

รายชื่อศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่บริหารงานโดย บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และบริษัทในเครือ

ศูนย์การค้า

แก้

ศูนย์การค้าที่บริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

แก้

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และศูนย์การค้าแบบประสม

แก้
สาขาที่ ชื่อสาขา เปิดบริการ พื้นทีใช้สอยทั้งหมด เขต/อำเภอ จังหวัด ที่ตั้ง รายละเอียด
1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว 30 เมษายน พ.ศ. 2526 310,000 ตรม. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้า สำนักงาน ศูนย์แสดงสินค้า และโรงแรมครบวงจร ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกแห่งแรกของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)[ต้องการอ้างอิง] ตั้งอยู่บริเวณแยกลาดพร้าว ช่วงริมถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร ต่อมา ได้ทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และส่วนเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีห้าแยกลาดพร้าว ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
2 เซ็นทรัล รามอินทรา พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 86,000 ตร.ม. เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์การค้าขนาดเล็กตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา ติดสถานีรามอินทรา 3 ของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู เยื้องศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก บนพื้นที่ 86,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ร้านค้า, ร้านอาหาร และโรงภาพยนตร์ 6 โรง โดยเน้นไปยังกิจกรรมครอบครัว เพื่อกระตุ้นให้มีการเข้าใช้บริการตลอดทั้งปี ทำให้ศูนย์การค้าเป็นที่พบปะสังสรรค์และพักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน ได้ทำการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และเปิดบริการอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566[1]
3 เซ็นทรัล บางนา ธันวาคม พ.ศ. 2536 500,000 ตร.ม. เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ชื่อเดิม "เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา" เป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เมื่อปี 2544 โดยเป็นโครงการศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย ตั้งอยู่ริมถนนเทพรัตน (เลียบทางพิเศษบูรพาวิถี) และติดกับบิ๊กซี สาขาบางนา เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 โดยเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างเซ็นทรัลพัฒนา กับกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่น ๆ เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยแบบครบวงจรในหนึ่งเดียว ซึ่งหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้ง พ.ศ. 2540 เซ็นทรัลพัฒนาก็ได้เพิ่มทุน จนกลายมาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการบริหารโครงการโดยสมบูรณ์เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 และถือเป็นโครงการศูนย์การค้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ต่อมาได้ทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559[2]
4 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า มีนาคม พ.ศ. 2538 310,000 ตร.ม. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในฝั่งธนบุรี ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ (เลียบทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี) ตรงข้ามกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
5 เซ็นทรัล มารีนา กรกฎาคม พ.ศ. 2538 70,000 ตร.ม. อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ชื่อเดิม "เซ็นทรัล เฟสติวัล เซ็นเตอร์ พัทยา" และ "เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา" เป็นศูนย์การค้าของ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา แห่งแรกนอกเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตเมืองพัทยา ประกอบด้วยบิ๊กซี, โรงภาพยนตร์ 6 โรง และต่อมาได้ทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559
6 เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีนาคม พ.ศ. 2539 250,000 ตร.ม. อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนาแห่งแรกในภาคเหนือ ชื่อเดิม "ตันตราภัณฑ์ แอร์พอร์ต พลาซา" และ "เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซา" ตามลำดับ ซื้อต่อจากโครงการตันตราภัณฑ์ แอร์พอร์ต พลาซา เชียงใหม่ ตั้งอยู่ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
7 เซ็นทรัล พระราม 3 10 ตุลาคม พ.ศ. 2540 220,000 ตร.ม. เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ชื่อเดิม "เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3" ตั้งอยู่ริมถนนรัชดาภิเษก (เลียบทางพิเศษเฉลิมมหานคร) และเยื้องโลตัส สาขาพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 ต่อมาได้ทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
8 เซ็นทรัล พระราม 2 3 ธันวาคม พ.ศ. 2545 210,000 ตร.ม. เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าขนาดใหญ่แห่งที่ 2 ของฝั่งธนบุรี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซี สาขาพระราม 2 ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 2 ติดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ต่อมาได้ทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และเปิดโฉมใหม่ภายในปี พ.ศ. 2565
9 เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ธันวาคม พ.ศ. 2546 140,000 ตร.ม. อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ชื่อเดิม "จัสโก้ รัตนาธิเบศร์", "เซ็นทรัลทาวน์ เซ็นเตอร์ รัตนาธิเบศร์" และ "เซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศร์" ตามลำดับ ซื้อต่อจากโครงการ Jusco รัตนาธิเบศร์ ตั้งอยู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ ติดกับอาคารจอดแล้วจร สถานีแยกนนทบุรี 1 ของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และชื่อเดิม "โฮมเวิร์ค รัตนาธิเบศร์" ปรับปรุงเปลี่ยนชื่อเป็น "บ้านแอนด์บียอนด์ รัตนาธิเบศร์" (บีเอ็นบี โฮม ในปัจจุบัน) ปิดปรับปรุงในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
10 เซ็นทรัล ภูเก็ต - เฟสติวัล 9 กันยายน พ.ศ. 2547 137,000 ตร.ม. อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลวิชิต ตรงข้ามกับอาคารบ้านแอนด์บียอนด์และอาคารฟลอเรสต้า
11 เซ็นทรัลเวิลด์ ธันวาคม พ.ศ. 2549 830,000 ตร.ม. เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ชื่อเดิม "เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์" และ "เซ็นทรัลเวิลด์พลาซา" ตามลำดับ เช่าต่อจากโครงการเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ติดวัดปทุมวนาราม ตรงข้ามกับบิ๊กซี สาขาราชดำริ, เดอะมาร์เก็ต แบงค็อก, เกษรวิลเลจ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสวนปทุมวนานุรักษ์
12 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 310,000 ตร.ม. อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ศูนย์การค้าตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด ติดกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชื่อมต่อกับสถานีแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 ของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู
13 เซ็นทรัล พัทยา 23 มกราคม พ.ศ. 2552 210,000 ตร.ม. อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ศูนย์การค้าตั้งอยู่บริเวณริมชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
14 เซ็นทรัล อุดรธานี 8 เมษายน พ.ศ. 2552 250,000 ตร.ม. (เดิม 85,000 ตร.ม.) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ชื่อเดิม "เจริญศรีคอมเพล็กซ์" ซื้อต่อจากโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์ จากกลุ่มอุดรเจริญศรี ตั้งอยู่บนถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง ตรงข้ามกับสถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานี แห่งที่ 1 ต่อมาได้ทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555 และต่อมาโรบินสัน อุดรธานีได้ทำการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อห้างสรรพสินค้าเป็น "เซ็นทรัล"
15 เซ็นทรัล ชลบุรี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 156,000 ตร.ม. อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด ใกล้กับโลตัส สาขาชลบุรี, ตึกคอม ชลบุรี และคาร์ฟูร์ สาขาเซ็นทรัล ชลบุรีได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น "บิ๊กซี" สาขาชลบุรี 3
16 เซ็นทรัล ขอนแก่น 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552 200,000 ตร.ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพและถนนศรีจันทร์ และต่อมาโรบินสัน ขอนแก่นได้ทำการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อห้างสรรพสินค้าเป็น "เซ็นทรัล"
17 เซ็นทรัล เชียงราย 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 110,000 ตร.ม. อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง เยื้องกับบิ๊กซี เชียงราย
18 เซ็นทรัล พิษณุโลก 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 100,000 ตร.ม. อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่บนถนนสิงห์วัฒน์ ตำบลพลายชุมพล ใกล้กับปั้มน้ำมันบางจาก พิษณุโลก
19 เซ็นทรัล พระราม 9 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 214,000 ตร.ม. เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เช่าเหมาอาคารศูนย์การค้าจากแกรนด์ คาแนล แลนด์ ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ตรงข้ามกับศูนย์การค้า ฟอร์จูนทาวน์
20 เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 130,000 ตร.ม. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมือง ตำบลวัดประดู่ ใกล้กับโฮมโปร สาขาสุราษฎร์ธานี
21 เซ็นทรัล ลำปาง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 110,000 ตร.ม. อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตรงข้ามกับโลตัส สาขาลำปาง,โฮมโปร สาขาลำปาง
22 เซ็นทรัล อุบลราชธานี 5 เมษายน พ.ศ. 2556 186,000 ตร.ม. อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ใกล้กับโฮมโปร สาขาอุบลราชธานี และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเซ็นทรัล อุบล ย้ายมาจากยิ่งยงสรรพสินค้า อุบลราชธานี
23 เซ็นทรัล ภูเก็ต - บีเอ็นบี โฮม 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 16,000 ตร.ม. อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลวิชิต ตรงข้ามกับอาคารเฟสติวัและเยื้องอาคารฟลอเรสต้า และโฮมเวิร์ค สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต อีสต์ ได้ทำการปรับปรุงครั้งใหญ่และเปลี่ยนชื่อเป็น "บ้านแอนด์บียอนด์" สาขาภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2561 และต่อมาบ้านแอนด์บียอนด์เปลี่ยนชื่อเป็น "บีเอ็นบี โฮม"
24 เซ็นทรัล เชียงใหม่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 260,000 ตร.ม. อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม ศูนย์การค้าแห่งที่สองของ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ในจังหวัดเชียงใหม่ มีสถาปัตยกรรมล้านนาผสมผสานอนาคตนิยม โดยใช้งบลงทุนทั้งโครงการกว่า 6,000 ล้านบาท บริเวณทางแยกศาลเด็ก เริ่มก่อสร้างต้นปี 2555 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เป็นศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือ รองจากอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อาคารหลักมีพื้นที่ 260,000 ม2 [3]
25 เซ็นทรัล หาดใหญ่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 295,000 ตร.ม. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิช ตรงข้ามกับแม็คโคร สาขาหาดใหญ่
26 เซ็นทรัล สมุย 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 90,000 ตร.ม. อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์การค้าแบบเปิด ออกแบบในลักษณะท่าเรือขนาดใหญ่ ขนาบข้างไปด้วยอาคารสองชั้นจำนวนสองอาคาร ใช้งบลงทุนกว่า 3,450 ล้านบาท เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นที่เกิดเหตุระเบิดรถยนต์เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558[4]
27 เซ็นทรัล ศาลายา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 185,500 ตร.ม. อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแห่งแรก ของจังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน ติดกับไทวัสดุ สาขาศาลายา และต่อมาท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ สาขาศาลายา (สาขาแรก) ได้ทำการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็น "ท็อปส์" สาขาศาลายา รูปแบบพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ต
28 เซ็นทรัล ระยอง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 155,000 ตร.ม. อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 36 (บายพาสชลบุรี-ระยอง) ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ตรงข้ามกับบิ๊กซี สาขาระยอง และติดกับตลาดน้ำเกาะกลอย
29 เซ็นทรัล เวสต์เกต 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 352,000 ตร.ม. อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ ติดกับสถานีตลาดบางใหญ่ ของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ในท้องที่หมู่ที่ 6 บ้านบางพุทรา ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ 82,000 ตารางเมตร[5] และต่อมาท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ สาขาเวสต์เกต ได้ทำการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็น "ท็อปส์" สาขาเวสต์เกต รูปแบบพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ต
30 เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 150,000 ตร.ม. เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าแบบเปิดขนาดใหญ่ริมถนนประดิษฐ์มนูธรรม ติดกับโลตัส (เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า เดิม) สาขาเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา เป็นโครงการศูนย์การค้าแบบเปิด (open-air) เป็นเซ็นทรัลเฟสติวัลสาขาแรกในเขตกรุงเทพมหานคร
31 เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 125,000 ตร.ม. อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 403 ใกล้แยกหัวถนน (ถนนราชดำเนิน) มีดีไซน์คอนเซ็ปต์โดดเด่นภายใต้แนวคิดแสงเงา Shadow Play นำลวดลายหนังตะลุงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทางใต้ มาเป็นจุดเด่นในการ สร้างบรรยากาศ และอรรถรสในการ ช้อปปิ้ง
32 เซ็นทรัล นครราชสีมา 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 260,000 ตร.ม. อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยศูนย์การค้า โรงแรม และคอนโดมิเนียม มีพื้นที่รวมเฉพาะส่วนศูนย์การค้าใหญ่เป็นอันดับ 3 ของศูนย์การค้าโดยกลุ่มเซ็นทรัล และใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่อมาท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ สาขาโคราช ได้ทำการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็น "ท็อปส์" สาขาโคราช รูปแบบพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ต
33 เซ็นทรัล มหาชัย 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 131,250 ตร.ม. อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร ตรงข้ามกับพอร์โต้ ซิโน่ มหาชัย และต่อมาท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ สาขามหาชัย ได้ทำการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็น "ท็อปส์" สาขามหาชัย รูปแบบพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ต
34 เซ็นทรัล ภูเก็ต - ฟลอเรสต้า 10 กันยายน พ.ศ. 2561 242,800 ตร.ม. อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลวิชิต ตรงข้ามกับอาคารเฟสติวัลและเยื้องอาคารบีเอ็นบี โฮม และอาคารศูนย์การค้าหลังที่สามของโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุด มีพื้นที่ขายมากที่สุด และมีระดับของศูนย์การค้าที่เทียบเท่าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
35 เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 278,000 ตร.ม. เมืองชะฮ์อาลัม มาเลเซีย เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ เป็นขนาดใหญ่สาขาแรกที่ประเทศมาเลเซีย
36 เซ็นทรัล วิลเลจ ลักซูรี่ เอาท์เล็ต 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 80,000 ตร.ม. อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นศูนย์การค้าที่มีพื้นที่ส่วนกลางเป็นระบบเปิดทั้งหมด ตั้งอยู่บนถนนสุวรรณภูมิ 3 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370) ตำบลบางโฉลง ใกล้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
37 เซ็นทรัล ศรีราชา[6] 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 130,000 ตร.ม. อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา ตรงข้ามกับโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา และชื่อโครงการเดิมคือดาราฮาร์เบอร์ ถือหุ้นใหญ่โดย Property Perfect ภายหลัง CPN เข้าซื้อหุ้นในโครงการต่อจาก Property Perfect ทั้งหมด เตรียมพัฒนาเป็นโครงการเซ็นทรัล ศรีราชา
38 เซ็นทรัล อยุธยา[6] 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 130,000 ตร.ม. อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู ติดกับธนาคารออมสินและใกล้กับอยุธยาซิตี้พาร์ค (โลตัส อยุธยา), ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาใหม่ที่ 2 ในจังหวัดอยุธยา ต่อจากสาขาอยุธยาซิตี้พาร์ค
39 เซ็นทรัล จันทบุรี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 92,000 ตร.ม. อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่บนถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต ติดกับโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี และคลองภักดีรำไพ เป็นโครงการมิกซ์ยูส ที่มีทั้งศูนย์การค้า, Local market, คอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย รวมถึง Premium Sport Club & Social Park ริมน้ำครอบคลุมพื้นที่ทั้งจันทบุรีและตราด ซึ่งเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อนของโลกและศูนย์กลางการค้าขายพลอยและอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดของโลก รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแนวไลฟ์สไตล์
40 ดิ เอสพละนาด สิงหาคม พ.ศ. 2565 105,000 ตร.ม. เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ห่างจากเซ็นทรัล พระราม 9 ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นศูนย์การค้าเฉพาะทางที่เน้นด้านศิลปะ 7 แขนงประกอบด้วยด้านดนตรี (Music) ประติมากรรม (Sculpture) ภาพวาด (Painting) วรรณกรรม (Poetry) โรงละครเพลง (Performing Art) สถาปัตยกรรม (Architecture) และภาพยนตร์ (Celluloid Art) เดิมเป็นศูนย์การค้าในเครือสยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ แต่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าเป็นของ CPN โดย เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
41 มาร์เช่ ทองหล่อ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 65,000 ตร.ม. เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนทองหล่อ (ซอยสุขุมวิท 55) เขตวัฒนา เป็นศูนย์การค้าชุมชนแบบประสม และเป็นศูนย์การค้าใจกลางถนนสุขุมวิทแห่งแรกที่บริหารงานโดยเซ็นทรัลพัฒนา พัฒนาขึ้นบนที่ดินเดิมของศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ เดิมเป็นศูนย์การค้าในเครือสยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ แต่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าเป็นของ CPN ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมียูนิเวนเจอร์พัฒนาในส่วนสำนักงานให้เช่าแทน CPN
42 เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 93,000 ตร.ม. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแห่งที่ 4 ของจังหวัดนนทบุรี (ต่อจาก เซ็นทรัล เวสต์เกต) ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ ตำบลมหาสวัสดี้ อำเภอบางกรวย และอาคารเดิมคือบีเอ็นบี โฮม สาขาราชพฤกษ์ (กำลังขยายสร้างอาคารศูนย์การค้าใหม่)
43 เซ็นทรัล นครสวรรค์ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 133,300 ตร.ม. อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตำบลปากน้ำโพ ติดกับโรงพยาบาลสินแพทย์ นครสวรรค์ และใกล้กับสถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์
44 เซ็นทรัล นครปฐม 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 126,000 ตร.ม. อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแห่งที่ 2 ของจังหวัดนครปฐม (ต่อจาก เซ็นทรัล ศาลายา) ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ ตรงข้ามกับโรงแรมรีเวอร์ นครปฐม และเยื้องกับโลตัส นครปฐม
สาขาที่ โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง[7]
1 เซ็นทรัล พาร์ค พ.ศ. 2568 440,000 ตร.ม. เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โครงการร่วมทุนกับเครือดุสิตธานี ตั้งอยู่บนแยกศาลาแดง ติดถนนพระราม 4 ตัดกับถนนสีลม ติดสถานีสีลม ตรงข้ามสวนลุมพินี เยื้องกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เริ่มสร้างปี พ.ศ. 2562
2 เซ็นทรัล กระบี่ พ.ศ. 2568 80,000 ตร.ม. อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่บนถนนศรีพังงา (เพชรเกษมตัดใหม่) ตำบลปากน้ำ เยื้อง ๆ กับตลาดนัดลานสะตอ

ศูนย์การค้าชุมชน

แก้
สาขาที่ ชื่อสาขา เปิดบริการ พื้นทีใช้สอยทั้งหมด เขต/อำเภอ จังหวัด ที่ตั้ง รายละเอียด
1 มาร์เก็ตเพลส บางบอน พ.ศ. 2538 7,169 ตรม. เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าชุมชนแห่งแรกของกลุ่มสยามฟิวเจอร์ ตั้งอยู่ระหว่างบริเวณสามแยกของถนนเอกชัยและถนนบางขุนเทียน ภายในประกอบด้วยซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก และมี ศูนย์ซ่อมรถยนต์, ธนาคาร และร้านให้บริการอื่นๆ
2 มาร์เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 พ.ศ. 2539 7,135 ตรม. เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง ภายในโครงการประกอบด้วย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก และเสริมด้วย คาเฟ่, ร้านอาหาร, ธนาคาร, โรงเรียนกวดวิชา และร้านค้าต่างๆ
3 มาร์เก็ตเพลส ประชาอุทิศ พ.ศ. 2539 6,124 ตรม. เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนประชาอุทิศ ภายในโครงการมี แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก และยังมีศูนย์ซ่อมรถ, ธนาคาร, คาเฟ่, ร้านอาหารและสถาบันกวดวิชา
4 เจ อเวนิว ทองหล่อ พ.ศ. 2547 7,766 ตรม. เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ศูนย์ไลฟ์สไตล์แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณกลางถนนทองหล่อ เป็นศูนย์การค้าแบบเปิด 4 ชั้น ตั้งคู่กับต้นไม้ใหญ่ด้านหน้าโครงการ โดยมีซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นผู้เช่าหลัก และมีธนาคาร, คลินิกความงาม, Trendy Café และร้านอาหารนานาชาติชั้นนำ
5 มาร์เก็ตเพลส นวมินทร์ พ.ศ. 2547 3,975 ตรม. เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกระหว่าง ถนนประเสริฐมนูกิจและถนนนวมินทร์ ภายในโครงการประกอบด้วย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก มีสถานศึกษา, คาเฟ่ และร้านอาหาร ให้บริการ
6 เพชรเกษม เพาเวอร์เซ็นเตอร์ พ.ศ. 2548 46,260 ตรม. เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม เป็นศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่างที่มีผู้เช่าหลักรายใหญ่หลายๆ รายรวมกัน โดยมี เมเจอร์ บิ๊กซี แม็คโคร และอาคารศูนย์รวมพระเครื่อง เป็นผู้เช่าหลักแยกเป็นแต่ละอาคาร อีกทั้งยังรวม สถาบันกวดวิชาหลายแห่ง, ธนาคาร, ร้านอาหาร, ศูนย์บริการด้านความงาม ไว้ในโครงการเดียว โครงการอยู่ใกล้กับสถานีหลักสองของสายสีน้ำเงิน
7 เอกมัย เพาเวอร์เซ็นเตอร์ พ.ศ. 2548 14,957 ตรม. เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนเอกมัย (ซอยสุขุมวิท 63) เป็นศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง 3 ชั้น โดยมี บิ๊กซี และ Index living mall เป็นผู้เช่าหลัก อีกทั้งยังมี คาเฟ่, ร้านอาหาร, ธนาคาร และร้านบริการอื่นๆให้บริการ
8 ลา วิลล่า อารีย์ พ.ศ. 2549 5,661 ตรม. เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ใกล้กับสถานีอารีย์ เป็นศูนย์การค้าแบบเปิดที่ออกแบบด้วยสไตล์โมเดิร์นผสมผสานกับการตกแต่งโดยใช้คอนเซป Greenery เป็นอาคารสูง 3 ชั้น โดยมี ซูเปอร์มาร์เก็ตนำเข้าสินค้าต่างประเทศระดับคุณภาพเป็นผู้เช่าหลักบริเวณชั้น1 และมีร้านอาหารชั้นนำ, Lifestyle Café, ธนาคาร และ ร้านบริการอื่นๆ กระจายอยู่ทั้ง 3 ชั้น
9 อเวนิว รัชโยธิน พ.ศ. 2550 3,178 ตรม. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน โดยเป็นส่วนขยายจาก โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โดยมี วิลล่า มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก และมีธนาคาร, สถาบันกวดวิชา, คลินิกเสริมความงาม, คาเฟ่และร้านอาหารชั้นนำมากมาย
10 พัทยา อเวนิว พ.ศ. 2550 23,983 ตรม. อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่บนถนนพัทยาสาย 2 ใจกลางเมืองพัทยา ภายในโครงการประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ และซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก นอกจากนี้ยังมี คาเฟ่, ร้านอาหารนานาชาติ, ธนาคาร และสำนักงานหนังสือเดินทางพัทยา
11 นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว พ.ศ. 2552 7,864 ตรม. เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนประเสริฐมนูกิจ เป็นศูนย์ไลฟ์สไตล์ที่มีคอนเซ็ปเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ภายในโครงการประกอบด้วยวิลล่า มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก และมีร้านอาหาร, คาเฟ่ และร้านให้บริการหลากหลาย
12 มาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่ พ.ศ. 2560 11,442 ตรม. เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนนางลิ้นจี่ตัดกับซอยเย็นอากาศ ใจกลางย่านธุรกิจสาทร-พระราม 3 ภายใต้แนวความคิดศูนย์การค้าที่ครอบคลุมทุกความต้องการ อาทิ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหาร, คาเฟ่, ธนาคาร และสถาบันกวดวิชา
13 มาร์เก็ตเพลส ดุสิต พ.ศ. 2562 14,000 ตรม. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนราชวิถี แยกซังฮี้ เขตดุสิต ภายใต้แนวความคิดศูนย์การค้าที่ครอบคลุมทุกความต้องการ อาทิ ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหาร, คาเฟ่, ฟิตเนส
14 มาร์เก็ตเพลส กรุงเทพกรีฑา พ.ศ. 2564 5,038 ตรม. เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ (ซอยศรีนครินทร์-ร่มเกล้า) เป็นศูนย์การค้าชุมชนที่รองรับการเติบโตของหมู่บ้านขนาดใหญ่ใกล้เคียง โดยมีร้านค้า ร้านอาหารชั้นนำ คาเฟ่ ร้านบริการ และซูเปอร์มาร์เก็ตที่พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยโดยรอบ

ศูนย์การค้าที่ดำเนินงานในรูปแบบกิจการร่วมค้า

แก้
สาขาที่ ชื่อสาขา เปิดบริการ พื้นทีใช้สอยทั้งหมด เขต/อำเภอ จังหวัด ที่ตั้ง รายละเอียด
1 เมกาบางนา 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 660,000 ตรม. อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การค้า สำนักงาน ศูนย์แสดงสินค้า และโรงแรมครบวงจร ตั้งอยู่บริเวณแยกต่างระดับวัดสลุด ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโครงการพัฒนาศูนย์การค้าและพื้นที่พาณิชยกรรมแบบประสมที่ดำเนินงานร่วมกับอิเกียในรูปแบบกิจการร่วมค้า โดย CPN ถือหุ้นในโครงการ 49% อิเกียถือหุ้น 49% และอีก 2% ถือหุ้นโดยเอสพีเอส โกเบิลเทรด

เซ็นทรัล ชิดลม

แก้

เซ็นทรัล ชิดลม เป็นห้างสรรพสินค้าระดับบนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน บนพื้นที่ขนาด 7 ไร่ เป็นสาขาระดับเรือธงของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลตั้งแต่เปิดให้บริการ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่กลุ่มเซ็นทรัล และยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเซ็นทรัลแบงค็อกอีกด้วย

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

แก้

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เป็นศูนย์การค้าระดับบนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร บริหารงานโดย กลุ่มธุรกิจบริหารสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิต มีขนาดพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ ซึ่งพื้นที่ซึ่งเคยส่วนหนึ่งของสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย โดยที่กลุ่มเซ็นทรัลชนะการประมูล ซึ่งติดกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพลินจิตซิตี้ ที่นำโครงการโดย บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของอาคารปาร์คเวนเจอร์ รวมทั้งโรงแรมโอคุระเพรสทีจ กรุงเทพฯ และโครงการเซ็นทรัลแบงค็อก ของกลุ่มเซ็นทรัล ที่เชื่อมต่อศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ห้างเซ็นทรัล ชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าเป็นพื้นที่เดียวกัน

โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ (อังกฤษ: Robinson Lifestyle, ชื่อเดิม:โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์) เป็นกลุ่มศูนย์การค้าที่บริหารงานโดย บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) โดยเน้นทำเลเมืองรองที่ยังไม่มีศูนย์การค้าของ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา เข้าไปเปิดสาขา[8] โดยโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ มีสาขาทั้งหมดดังนี้

ชื่อสาขา วันที่เริ่มเปิดดำเนินการ[9] จังหวัดที่ตั้ง พื้นที่รวม
นครศรีธรรมราช[a] 27 ตุลาคม พ.ศ. 2538 นครศรีธรรมราช 80,000 ตารางเมตร
หาดใหญ่[b] 1 ธันวาคม พ.ศ. 2538 สงขลา ไม่มีข้อมูล
ราชบุรี[c] 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ราชบุรี 22,000 ตารางเมตร
จันทบุรี 16 มกราคม พ.ศ. 2541 จันทบุรี 24,000 ตารางเมตร
ตรัง[d] 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ตรัง 42,000 ตารางเมตร (เดิม 34,800 ตารางเมตร)
สุพรรณบุรี 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 สุพรรณบุรี 42,000 ตารางเมตร (เดิม 33,034 ตารางเมตร)
กาญจนบุรี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 กาญจนบุรี 42,000 ตารางเมตร (เดิม 33,700 ตารางเมตร)
สกลนคร 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 สกลนคร 33,000 ตารางเมตร
สระบุรี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 สระบุรี 42,600 ตารางเมตร
สุรินทร์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สุรินทร์ 36,000 ตารางเมตร
ฉะเชิงเทรา 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ฉะเชิงเทรา 50,600 ตารางเมตร (เดิม 36,000 ตารางเมตร)
ร้อยเอ็ด 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ร้อยเอ็ด 36,500 ตารางเมตร
สมุทรปราการ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สมุทรปราการ 60,000 ตารางเมตร
ปราจีนบุรี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ปราจีนบุรี 35,900 ตารางเมตร
มุกดาหาร 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มุกดาหาร 37,000 ตารางเมตร
บุรีรัมย์ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 บุรีรัมย์ 35,000 ตารางเมตร
ศรีสมาน 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นนทบุรี 55,000 ตารางเมตร
แม่สอด 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตาก 33,500 ตารางเมตร
ลพบุรี[e] 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลพบุรี 32,000 ตารางเมตร
เพชรบุรี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพชรบุรี 35,000 ตารางเมตร
กำแพงเพชร 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กำแพงเพชร 28,000 ตารางเมตร
ชลบุรี-อมตะนคร 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ชลบุรี 36,000 ตารางเมตร
ชัยภูมิ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ชัยภูมิ 32,000 ตารางเมตร
ลาดกระบัง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร 50,000 ตารางเมตร
บ่อวิน (ศรีราชา) 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ชลบุรี 35,000 ตารางเมตร
บ้านฉาง 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 ระยอง 38,000 ตารางเมตร
ถลาง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภูเก็ต 44,000 ตารางเมตร
ราชพฤกษ์ (ถนนราชพฤกษ์) 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นนทบุรี 50,000 ตารางเมตร
ฉลอง (ภูเก็ต) 20 กันยายน พ.ศ. 2566 ภูเก็ต 43,000 ตารางเมตร
หนองคาย พ.ศ. 2567 หนองคาย รอข้อมูล
นครพนม พ.ศ. 2568 นครพนม รอข้อมูล

ท็อปส์ พลาซา

แก้

ท็อปส์ พลาซ่า (อังกฤษ: Tops Plaza) เป็นศูนย์การค้าในความดูแลของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เน้นทำเลในจังหวัดเล็ก โดยเปิดสาขาแรกที่จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภายในประกอบด้วยซูเปอร์มาร์เก็ต "ท็อปส์" ร้านค้าในพื้นที่เช่าโซนพลาซ่า และอาจมีห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพาเวอร์บาย บีทูเอส ซูเปอร์สปอร์ต และโรงภาพยนตร์ร่วมเปิดให้บริการด้วย

ชื่อสาขา วันที่เริ่มเปิดดำเนินการ จังหวัดที่ตั้ง พื้นที่รวม
พิจิตร 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พิจิตร 21,000 ตร.ม.
พะเยา 25 มกราคม พ.ศ. 2561 พะเยา 22,000 ตร.ม.
สิงห์บุรี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สิงห์บุรี 12,000 ตร.ม.
เมืองพล 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ขอนแก่น 9,800 ตร.ม.

ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าอื่น ๆ

แก้
 • ไชน่าเวิลด์ วังบูรพา
 • เซ็นทรัล สีลม ทาวเวอร์ (ท็อปส์ สีลม)
 • บ้านสีลม
 • จิวเวอร์รี่ เทรด เซ็นเตอร์
 • แพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่
 • หัวหมาก ทาวน์เซ็นเตอร์
 • มาร์เก็ต เพลส วงศ์สว่าง
 • ปอร์โต เดอ ภูเก็ต
 • เซ็นทรัล: ดิ ออริจินัล สโตร์
 • จริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่
 • วงศ์อมาตย์ บีช วิลเลจ (ชลบุรี-พัทยา) (โครงการ)

เชิงอรรถ

แก้
 1. ชื่อเดิม "โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช"
 2. สร้างในพื้นที่เดิมของห้างสรรพสินค้าหาดใหญ่ซิตี้
 3. ชื่อเดิม "โรบินสัน เมธาวลัย ราชบุรี"
 4. เป็นสาขาแรกในรูปแบบ "โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์"
 5. เป็นสาขาแรกในรูปแบบ "โรบินสัน ไลฟ์สไตล์"

อ้างอิง

แก้
 1. "โพสต์จากเพจเฟซบุ๊กของเซ็นทรัล รามอินทรา". Facebook. 8 พฤษภาคม 2565.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 2. คาร์บอมบ์เซ็นทรัลสมุย คนไทย-ต่างชาติบาดเจ็บ 10
 3. Central Festival Chiang Mai's project components CPN
 4. คาร์บอมบ์เซ็นทรัลสมุย คนไทย-ต่างชาติบาดเจ็บ 10
 5. "CPN (ซื้อ) เปิดโครงการเซ็นทรัลเวสต์เกต". maybank-ke.co.th. บลจ.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-09-02. สืบค้นเมื่อ 1 September 2015.
 6. 6.0 6.1 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/851013
 7. http://www.dcs-digital.com/setweb/downloads/2556q3/20131128_cpn.pdf[ลิงก์เสีย]
 8. “โรบินสัน 2020” โตด้วย 3 เสาธุรกิจ : ขยายห้าง-ปั้นศูนย์การค้าไซส์เล็กลงอำเภอ-รุกไพรเวทแบรนด์
 9. "เอกสารรายงานประจำปี 2552 ของบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ข้อมูลตั้งแต่สาขาแรก (รัชดาภิเษก) จนถึงสาขาขอนแก่น" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-17. สืบค้นเมื่อ 2018-04-29.