เปิดเมนูหลัก

ฟอร์จูนทาวน์ (อังกฤษ: Fortune Town) เป็นศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และโรงแรมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่หัวมุมถนนรัชดาภิเษก ติดถนนอโศก-ดินแดง และตรงข้ามกับเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เป็นทั้งศูนย์การค้า และศูนย์ไอทีแบบครบวงจรแห่งเดียวบนถนนรัชดาภิเษก ภายใต้การบริหารงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีแนวคิด "ศูนย์กลางแห่งวิวัฒนาการเทคโนโลยีชั้นสูง" แห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร

ฟอร์จูนทาวน์
Fortune town 2011 CI.jpg


ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง 1,3,5,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สถานะ เปิดให้บริการ
เปิดบริการ พ.ศ. 2534 (ฟอร์จูนอาร์เขต, เยาฮัน)
พ.ศ. 2542 (ไอทีมอลล์ ฟอร์จูน, เทสโก้ โลตัส)
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (บูรณะส่วนศูนย์การค้าทั้งหมด)
เวลาทำการ 10:00-22:00 น. (พลาซา)
09:00-22.00 น. (เทสโก้ โลตัส)
การใช้งาน
พื้นที่ ไม่ระบุ
จำนวนชั้น 5 ชั้น (พลาซา)
4 ชั้น (พื้นที่จอดรถ)
2 ชั้น (เทสโก้ โลตัส)
ความจุที่จอดรถ ไม่ระบุ
บริหารโดย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
เว็บไซต์ Fortune Town Official website

ประวัติแก้ไข

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ แต่เดิมเป็นโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ริมถนนรัชดาภิเษก ประกอบไปด้วย 4 ส่วนสำคัญคือ ส่วนโรงแรมที่ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า โรงแรมฟอร์จูน ก่อนจะเปลี่ยนมาบริหารโดย แกรนด์เมอร์เคียว ในกลุ่ม Accor Hotel ส่วนอาคารสำนักงานที่รู้จักกันในชื่อ ซีพีทาวเวอร์ 2 ส่วนพลาซา เป็นพลาซาขนาดกลาง และส่วนห้างสรรพสินค้าที่บริหารงานโดย เยาฮัน แต่พอหลังจากเยาฮันถอนตัวออกไป ในช่วงปี 2540 ที่ขณะนั้นเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซีพีแลนด์จึงทำการปรับปรุงชั้น 2 - 4 ของศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ใหม่ และเปิดขึ้นในชื่อ "ไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์" หลังจากนั้นเทสโก้ โลตัสก็ได้เข้ามาเปิดทำการตามมา

ปัจจุบันศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ได้แบ่งพื้นที่ในการบริหารงานใหม่ทั้งหมด โดยแบ่งได้เป็นดังนี้

 • IT Mall (ร้อยละ 70) ศูนย์รวมร้านค้าไอที อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี ครบวงจรและทันสมัยครบทุกการเชื่อมต่อ ร้านค้าจึงหลากหลายชั้น
 • Food Mall (ร้อยล ะ12) ศูนย์รวมอาหารและเครื่องดื่มรสเลิศหลากสไตล์ พร้อมบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์ ส่วนผสมระหว่าง Inter Brand กับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรสชาติและบริการ ลูกค้าจึงจะเห็น สินค้าที่โดดเด่นถึงรสชาติและบริการ
 • Lifestyle Mall (ร้อยละ 18) ศูนย์รวมร้านค้าตอบโจทย์ลีลาชีวิต อาทิ แฟชั่น สุขภาพ ความงาม สถาบันการศึกษา ความบันเทิง ฯลฯ

หลังจากนั้นไม่นานซีพีแลนด์ก็ได้เปิดตัวรูปแบบใหม่ของฟอร์จูนทาวน์ในความคิด IT Lifestyle Mall และก็ได้เริ่มทำการปรับปรุงศูนย์การค้าใหม่ทั้งหมดเรื่อยมา โดยเริ่มต้นจากบริเวณกล้องดิจิทัลและโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากนั้นก็ได้บูรณะในส่วนไอทีมอลล์ใหม่ทั้งหมด จนกระทั่งสุดท้ายก็ได้บูรณะด้านหน้าศูนย์การค้าใหม่ทั้งศูนย์ รวมไปถึงส่วนโรงแรมด้วย ปัจจุบันบูรณะในส่วนศูนย์การค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงส่วนโรงแรมที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี

การจัดสรรพื้นที่แก้ไข

ฟอร์จูนทาวน์ ประกอบด้วยพื้นที่สำคัญดังนี้

 • เทสโก้ โลตัส สาขาฟอร์จูนทาวน์ (พระราม 9)
  • ศูนย์อาหารเทสโก้ โลตัส
 • ซีพี ฟู้ดมาร์เก็ต
 • ออฟฟิศเมท (สาขาที่ 2 ต่อจากเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9)
 • ไอทีซิตี้
 • อาคารสำนักงานซีพีทาวเวอร์ 2
 • โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ

พื้นที่ในอดีตแก้ไข

การคมนาคมแก้ไข