สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นชื่อเรียกของหน่วยงานสูงสุดในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจในบางรัฐ ซึ่งอาจหมายถึง