เปิดเมนูหลัก

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกว่า อำเภอบ้านดอน) เป็นอำเภอศูนย์กลางระบบราชการ การคมนาคมขนส่ง การศึกษา และเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
พระธาตุศรีสุราษฎร์ ย่านตลาดสองฝั่งตาปี
อาหารดีปากน้ำ บึงงามขุนทะเล
มนต์เสน่ห์เขาท่าเพชร เดือนสิบเอ็ดงานชักพระ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
อักษรโรมันAmphoe Mueang Surat Thani
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่231.147 ตร.กม.
ประชากร180,423 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น780.56 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์8401
รหัสไปรษณีย์84000,
84100 (เฉพาะตำบลขุนทะเล)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เลขที่ 170 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
พิกัด9°8′11″N 99°19′13″E / 9.13639°N 99.32028°E / 9.13639; 99.32028
โทรศัพท์0 7727 2155
โทรสาร0 7728 8760
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

อำเภอบ้านดอน ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นชื่อท้องถิ่นที่เรียกกันมาแต่โบราณ ตามสภาพของบริเวณนั้น ซึ่งเป็นที่ดอน น้ำท่วมไม่ถึง

บริเวณบ้านดอน ในสมัยโบราณเป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ของเมืองไชยา ตรงบริเวณปากน้ำแม่น้ำตาปี ต่อมามีความเจริญมากขึ้นตามลำดับ จนเมืองสมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองไชยาเดิมมาตั้งที่เมืองบ้านดอน และต่อมาในปี พ.ศ. 2459 มีรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยาที่บ้านดอนเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี มาตราบจนปัจจุบันนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 59 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตลาด (Talat) -
2. มะขามเตี้ย (Makham Tia) 7 หมู่บ้าน
3. วัดประดู่ (Wat Pradu) 10 หมู่บ้าน
4. ขุนทะเล (Khun Thale) 10 หมู่บ้าน
5. บางใบไม้ (Bang Bai Mai) 5 หมู่บ้าน
6. บางชนะ (Bang Chana) 6 หมู่บ้าน
7. คลองน้อย (Khlong Noi) 9 หมู่บ้าน
8. บางไทร (Bang Sai) 4 หมู่บ้าน
9. บางโพธิ์ (Bang Pho) 5 หมู่บ้าน
10. บางกุ้ง (Bang Kung) 5 หมู่บ้าน
11. คลองฉนาก (Khlong Chanak) 8 หมู่บ้าน
  

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดและตำบลบางกุ้งทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลมะขามเตี้ย ตำบลบางใบไม้ ตำบลบางชนะ และตำบลคลองฉนาก
 • เทศบาลตำบลวัดประดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดประดู่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลขุนทะเล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนทะเลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางใบไม้ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางชนะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไทรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางโพธิ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองฉนาก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)

อุทยานแห่งชาติทางบกแก้ไข

ย่านธุรกิจแก้ไข

 1. ย่านหน้าเมือง (ถนนตลาดใหม่ ถนนชนเกษม ถนนหน้าเมือง) - ย่านการค้าปลีก ย่านธุรกิจ
 2. ย่านดอนนก (ถนนดอนนก) - ย่านการค้าปลีก
 3. ย่านโรงพยาบาล (ถนนศรีวิชัย) - ย่านการค้าใหม่
 4. ย่านสี่แยกแสงเพชร (ถนนชนเกษม ถนนดอนนก) - ย่านการศึกษา ย่านศูนย์ราชการ
 5. ย่านบางกุ้ง (ถนนกาญจนวิถี) - ย่านธุรกิจสำนักงานใหม่
 6. ย่านท่ากูบ-วัดประดู่ (ถนนศรีวิชัย ถนนธราธิบดี ถนนเลี่ยงเมือง ถนนสนามบิน (ทางหลวงสาย 417)) - ย่านศูนย์การค้า ย่านธุรกิจพัฒนาใหม่

การสาธารณสุขแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

สถาบันอุดมศึกษาแก้ไข

สถาบันอาชีวศึกษาแก้ไข

 • วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

โรงเรียนแก้ไข

รัฐบาลแก้ไข

 • โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
 • โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
 • โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
 • โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)
 • โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง (ขุนทะเล)
 • โรงเรียนบ้านควนยูง
 • โรงเรียนบ้านซอย 2
 • โรงเรียนบ้านซอย 10
 • โรงเรียนวัดนทีคมเขต
 • โรงเรียนวัดแหลมทอง
 • โรงเรียนวัดบุญบันเทิง
 • โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
 • โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 31
 • โรงเรียนบ้านบางชุมโถ
 • โรงเรียนวัดประสิทธาราม
 • โรงเรียนวัดท่าทอง
 • โรงเรียนบ้านโพหวาย
 • โรงเรียนวัดประสิทธาราม
 • โรงเรียนบ้านคลองสุข
 • โรงเรียนวัดชลธาร
 • โรงเรียนวัดบางกล้วย
 • โรงเรียนวัดบางใบไม้
 • โรงเรียนวัดโชติการาม
 • โรงเรียนบ้านสุชน
 • โรงเรียนวัดกลางใหม่
 • โรงเรียนบ้านบางใหญ่
 • โรงเรียนบ้านท่าเพชร
 • โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส
 • โรงเรียนวัดสมหวัง
 • โรงเรียนบ้านบางชุมโถ

เอกชนแก้ไข

ศาสนาแก้ไข