อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

เมืองสุราษฎร์ธานี (ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกว่า บ้านดอน) เป็นอำเภอศูนย์กลางระบบราชการ การคมนาคมขนส่ง การศึกษา และเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mueang Surat Thani
บรรยากาศทั่วไปของตำบลบางใบไม้
บรรยากาศทั่วไปของตำบลบางใบไม้
คำขวัญ: 
พระธาตุศรีสุราษฎร์ ย่านตลาดสองฝั่งตาปี
อาหารดีปากน้ำ บึงงามขุนทะเล
มนต์เสน่ห์เขาท่าเพชร เดือนสิบเอ็ดงานชักพระ
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
พิกัด: 9°8′11″N 99°19′13″E / 9.13639°N 99.32028°E / 9.13639; 99.32028
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด231.147 ตร.กม. (89.246 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด188,671 คน
 • ความหนาแน่น816.24 คน/ตร.กม. (2,114.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 84000,
84100 (เฉพาะตำบลขุนทะเล)
รหัสภูมิศาสตร์8401
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เลขที่ 170 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

แก้

อำเภอบ้านดอน ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นชื่อท้องถิ่นที่เรียกกันมาแต่โบราณ ตามสภาพของบริเวณนั้น ซึ่งเป็นที่ดอน น้ำท่วมไม่ถึง

บริเวณบ้านดอน ในสมัยโบราณเป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ของเมืองไชยา ตรงบริเวณปากน้ำแม่น้ำตาปี ต่อมามีความเจริญมากขึ้นตามลำดับ จนเมืองสมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองไชยาเดิมมาตั้งที่เมืองบ้านดอน และต่อมาในปี พ.ศ. 2459 มีรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยาที่บ้านดอนเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี มาตราบจนปัจจุบันนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 65 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตลาด (Talat) -
2. มะขามเตี้ย (Makham Tia) 8 หมู่บ้าน
3. วัดประดู่ (Wat Pradu) 10 หมู่บ้าน
4. ขุนทะเล (Khun Thale) 10 หมู่บ้าน
5. บางใบไม้ (Bang Bai Mai) 5 หมู่บ้าน
6. บางชนะ (Bang Chana) 6 หมู่บ้าน
7. คลองน้อย (Khlong Noi) 9 หมู่บ้าน
8. บางไทร (Bang Sai) 4 หมู่บ้าน
9. บางโพธิ์ (Bang Pho) 5 หมู่บ้าน
10. บางกุ้ง (Bang Kung) -
11. คลองฉนาก (Khlong Chanak) 8 หมู่บ้าน
  

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดและตำบลบางกุ้งทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลมะขามเตี้ย ตำบลบางใบไม้ ตำบลบางชนะ และตำบลคลองฉนาก
 • เทศบาลตำบลวัดประดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดประดู่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลขุนทะเล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนทะเลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย (นอกเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางใบไม้ (นอกเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางชนะ (นอกเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไทรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางโพธิ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองฉนาก (นอกเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)

อุทยานแห่งชาติทางบก

แก้

ย่านธุรกิจ

แก้
 1. ย่านหน้าเมือง (ถนนตลาดใหม่ ถนนชนเกษม ถนนหน้าเมือง) - ย่านการค้าปลีก ย่านธุรกิจ
 2. ย่านดอนนก (ถนนดอนนก) - ย่านการค้าปลีก
 3. ย่านโรงพยาบาล (ถนนศรีวิชัย) - ย่านการค้าใหม่
 4. ย่านสี่แยกแสงเพชร (ถนนชนเกษม ถนนดอนนก) - ย่านการศึกษา ย่านศูนย์ราชการ
 5. ย่านบางกุ้ง (ถนนกาญจนวิถี) - ย่านธุรกิจสำนักงานใหม่
 6. ย่านท่ากูบ-วัดประดู่ (ถนนศรีวิชัย ถนนธราธิบดี ถนนเลี่ยงเมือง ถนนสนามบิน (ทางหลวงสาย 417)) - ย่านศูนย์การค้า ย่านธุรกิจพัฒนาใหม่

การสาธารณสุข

แก้

การศึกษา

แก้

สถาบันอุดมศึกษา

แก้

สถาบันอาชีวศึกษา

แก้
 • วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

โรงเรียน

แก้

รัฐบาล

แก้
 • โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
 • โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
 • โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
 • โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)
 • โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง (ขุนทะเล)
 • โรงเรียนบ้านควนยูง
 • โรงเรียนบ้านซอย 2
 • โรงเรียนบ้านซอย 10
 • โรงเรียนวัดนทีคมเขต
 • โรงเรียนวัดแหลมทอง
 • โรงเรียนวัดบุญบันเทิง
 • โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
 • โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 31
 • โรงเรียนบ้านบางชุมโถ
 • โรงเรียนวัดประสิทธาราม
 • โรงเรียนวัดท่าทอง
 • โรงเรียนบ้านโพหวาย
 • โรงเรียนวัดประสิทธาราม
 • โรงเรียนบ้านคลองสุข
 • โรงเรียนวัดชลธาร
 • โรงเรียนวัดบางกล้วย
 • โรงเรียนวัดบางใบไม้
 • โรงเรียนวัดโชติการาม
 • โรงเรียนบ้านสุชน
 • โรงเรียนวัดกลางใหม่
 • โรงเรียนบ้านบางใหญ่
 • โรงเรียนบ้านท่าเพชร
 • โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส
 • โรงเรียนวัดสมหวัง
 • โรงเรียนบ้านบางชุมโถ

เอกชน

แก้

ศาสนา

แก้