ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 สายทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ เป็นทางหลวงที่อยู่ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา มีระยะทางเริ่มต้นจากถนนลพบุรีราเมศวร์ที่หลักกิโลเมตรที่ 22+100 โดยสิ้นสุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร[1]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว10.187 กิโลเมตร (6.330 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
 
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดเส้นทาง แก้ไข

เป็นถนน 4 เลน ไม่มีเกาะกลางตลอดเส้นทาง

รายชื่อทางแยก แก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (ถนนสนามบิน) ทิศทาง: แยกโคกเมา-ท่าอากาศยานหาดใหญ่
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
สงขลา 0+000 แยกโคกเมา   ถนนลพบุรีราเมศวร์ ไปอำเภอเมืองสงขลา   ถนนลพบุรีราเมศวร์ ไปจังหวัดพัทลุง
2+274 แยกสนามบินนอก 4287 ถนนเพชรเกษมสายเก่า เข้าเมืองหาดใหญ่ 4287 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ไปอำเภอรัตภูมิ, จังหวัดพัทลุง
⁓2+724 สข.4029 สข.4029 ไปบรรจบถนนศรีภูวนารถ ไม่มี
3+328 แยกสนามบินใน   ถนนเพชรเกษม ไปอำเภอสะเดา, จังหวัดปัตตานี   ถนนเพชรเกษม ไปจังหวัดพัทลุง
8+926   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 425 ไปอำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดปัตตานี ไม่มี
สข.4040 สข.4040 ไปอำเภอคลองหอยโข่ง ไม่มี
ไม่มี สข.4013 สข.4013 ไปอำเภอรัตภูมิ
10+187 ไม่มี สข.4037 สข.4037 ไปบ้านวังผา
ตรงไป: ทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง แก้ไข