ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 สายทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ เป็นทางหลวงที่อยู่ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา มีระยะทางเริ่มต้นจากถนนลพบุรีราเมศวร์ที่หลักกิโลเมตรที่ 22+100 โดยสิ้นสุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร[1]

Thai Highway-4135.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:10.187 กิโลเมตร (6.330 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
 
ระบบทางหลวง

รายละเอียดเส้นทางแก้ไข

เป็นถนน 4 เลน ไม่มีเกาะกลางตลอดเส้นทาง

รายชื่อทางแยกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://roadnet.doh.go.th/ 7.01642,100.43084