ถนนเอกชัย (อักษรโรมัน: Thanon Ekkachai) ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 สายสมุทรสาคร–โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร เริ่มต้นจากถนนจอมทองบริเวณสะพานคลองด่านในพื้นที่เขตจอมทอง ผ่านถนนกำนันแม้น ข้ามคลองวัดสิงห์เข้าพื้นที่เขตบางบอน จากนั้นตัดกับถนนบางบอน 1 ถนนบางขุนเทียน ถนนกาญจนาภิเษก ถนนบางบอน 3 และถนนบางบอน 5 ผ่านโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เข้าเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านวัดโพธิ์แจ้ ถนนเทพกาญจนา ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ข้ามสะพานตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 บริเวณมหาชัยเมืองใหม่ เข้าสู่เขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ผ่านถนนเศรษฐกิจ 1 สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 กิโลเมตรที่ 30 ระยะทางจากถนนบางขุนเทียนประมาณ 23 กิโลเมตร

Thai Highway-3242.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242
ถนนเอกชัย
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:18.459 กิโลเมตร (11.470 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก:Thai Highway-35.svg ถ.พระราม 2 ใน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
 
ปลายทิศตะวันออก:ถนนจอมทอง ใน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ระบบทางหลวง

ถนนเอกชัยนับตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0 ถึงกิโลเมตรที่ 1+191 มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ดูแล นับตั้งแต่กิโลเมตรที่ 1+191 ถึงกิโลเมตรที่ 13+746 อยู่ในความดูแลของหมวดทางหลวงเศรษฐกิจ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ต่อจากนั้นตั้งแต่กิโลเมตรที่ 13+746 ถึงกิโลเมตรที่ 19+650 อยู่ในความดูแลของหมวดทางหลวงบางขุนเทียน แขวงทางหลวงธนบุรี ก่อนเส้นทางที่เหลือจนถึงถนนจอมทองจะอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร

การก่อสร้างแก้ไข

ถนนเอกชัยหรือทางหลวงสายบางขุนเทียน-สมุทรสาคร ก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2528 โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นถนนคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง กว้าง 7 เมตร ยาว 17.1 กิโลเมตร รวมทั้งวางท่อส่งน้ำ สะพานคอนกรีต และขอบถนนคอนกรีต

ต่อมาเมื่อเกิดการขยายตัวของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ถนนคับแคบและมีปัญหาชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก จึงก่อสร้างและขยายถนนเอกชัยจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4-6 ช่องจราจร ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงกิโลเมตรที่ 5+900 (สะพานข้ามถนนพระรามที่ 2 บริเวณมหาชัยเมืองใหม่) ถึงกิโลเมตรที่ 19+600 (สะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก) งบประมาณ 870 ล้านบาท มีบริษัท พรหมวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับเหมา ลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 แต่ทั้งนี้ถนนบางช่วงยังมีสภาพเป็นคอขวด บริเวณสามแยกถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลคอกกระบือ และบริเวณถนนทางเข้าสนามกอล์ฟเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากติดปัญหาเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกว่า 20 แปลง ที่เจ้าของไม่ยอมรื้อย้าย และยังตกลงแนวเขตกันไม่ได้

ถนนเอกชัยตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีช่องทางเว้นไว้ตรงกลาง 1 ช่องจราจรโดยไม่มีเกาะกลางถนน จากนั้นเมื่อถึงสี่แยกโรงพัก (ตัดกับถนนเศรษฐกิจ 1) จนถึงสามแยกกิจมณี เป็นถนนขนาด 8 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนน จากนั้นถนนช่วงที่เหลือช่องจราจรจะลดเหลือ 4-6 ช่องจราจรตั้งแต่กิโลเมตรที่ 1+191 (สะพานข้ามคลองจาก) จนสุดถนน ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 1+191 ถึงกิโลเมตรที่ 5+900 บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จำกัด เป็นผู้รับเหมาในการขยายช่องจราจร

สถานที่สำคัญแก้ไข

สถานที่สำคัญในเขตกรุงเทพมหานครแก้ไข

สถานที่สำคัญในเขตจังหวัดสมุทรสาครแก้ไข