ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 สายคลองหวะ–สงขลา หรือ ถนนกาญจนวณิชย์ เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดสงขลา เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมเมืองหาดใหญ่เข้ากับเมืองสงขลา มีจุดเริ่มต้นจากทางแยกคลองหวะในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ แล้ววิ่งขึ้นเหนือไปยังอำเภอเมืองสงขลา ไปสิ้นสุดที่ทางแยกสำโรง อำเภอเมืองสงขลา รวมระยะทางทั้งหมด 28.3 กิโลเมตร[1] อยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407
ถนนกาญจนวณิชย์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว28.230 กิโลเมตร (17.541 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ทล.4 / ทล.43 ในอำเภอหาดใหญ่
 
ปลายทางทิศเหนือ ทล.4309 / ถ.ไทรบุรี ใน อ.เมืองสงขลา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ประวัติ แก้

ในอดีต ทางหลวงแผ่นดินสายนี้เป็นเส้นทางหลักสำหรับรถทุกคันจากถนนเพชรเกษมที่จะเข้าตัวเมืองสงขลา แต่เมื่อมีการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 (ถนนลพบุรีราเมศวร์) ขึ้น รถจำนวนมากได้หันไปใช้เส้นทางนี้แทน เนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 จะวิ่งผ่านเข้าไปในตัวเมืองหาดใหญ่ ขณะที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 จะวิ่งเลี่ยงตัวเมืองหาดใหญ่

รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งชื่อทางหลวงสายสงขลา–สะเดาว่า "ถนนกาญจนวณิชย์" เพื่อเป็นเกียรติแก่พระยาประกิตย์กลศาสตร์ (ประกิต รณชิต กาญจนวณิชย์) อดีตนายช่างด้านสงขลา ในช่วงแรกถนนกาญจนวณิชย์ตลอดสายถือเป็นทางหลวงคนละสายกับถนนเพชรเกษม (ซึ่งในขณะนั้นเป็นทางหลวงสายกรุงเทพมหานคร–หาดใหญ่) ต่อมาเมื่อมีการตั้งชื่อทางหลวงโดยใช้ระบบหมายเลข ถนนกาญจนวณิชย์ช่วงหาดใหญ่ถึงสะเดาได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ส่วนช่วงสงขลาถึงหาดใหญ่ ได้รับการกำหนดเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 และภายหลังได้เพิ่มระยะทางไปจนถึงแยกคลองหวะ

รายละเอียดของเส้นทาง แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เข้ากับอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางหรือคูน้ำกั้นตลอดสาย โดยช่วงหาดใหญ่–ห้าแยกน้ำกระจายได้ทำการก่อสร้างเกาะกลางเป็นจุดสุดท้ายในปี พ.ศ. 2556 ในปี พ.ศ. 2557 เริ่มการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบนห้าแยกน้ำกระจาย โดยได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้าง 1,200 ล้านบาท (งบประมาณปี 2557 จำนวน 360 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 420 ล้านบาท และปี 2559 อีก 220 ล้านบาท) ซึ่งคาดว่าตลอดระยะเวลาก่อสร้างจะส่งผลกระทบด้านการจราจรในเมืองสงขลามากยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องลดพื้นผิวจราจรในพื้นที่ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ บริเวณห้าแยกน้ำกระจาย จึงต้องเร่งหาเส้นทางเลี่ยงอื่น ๆ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อจะได้ลดผลกระทบด้านการจราจร โดยรูปแบบโครงการแยกต่างระดับ คือ ถนนกาญจนวนิชจากอำเภอหาดใหญ่ ยกสะพานเข้าไปถนนเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา และจากเกาะยอผ่านสะพานข้ามแยกตรงไปสายบ้านเกาะแต้ว–จะนะ รถที่มาจากอำเภอหาดใหญ่เข้าอำเภอเมืองสงขลาต้องวิ่งลอดใต้สะพาน เพื่อแก้ปัญหาสภาพการจราจร ซึ่งวันหนึ่งมีรถวิ่งผ่านประมาณ 40,000 คัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้สภาพการจราจรแออัดตลอดวัน และเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณห้าแยกน้ำกระจายด้วย[2]

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวณิชย์) ทิศทาง: คลองหวะ – สงขลา[3]
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  คลองหวะ – หาดใหญ่
สงขลา 0+000 แยกคลองหวะ เชื่อมต่อจาก:     ถนนกาญจนวณิชย์ จาก อ.สะเดา, ประเทศมาเลเซีย
    ทล.4 จาก พัทลุง, สตูล     ทล.43 จาก อ.นาหน่อม, อ.จะนะ, ปัตตานี
1+730 ตรงไป:   ถนนกาญจนวนิช เข้าเมืองหาดใหญ่
  ถนนกาญจนวณิชย์ (เขตเทศบาลนครหาดใหญ่)
สงขลา แยกคลองเรียน   ถนนศรีภูวนารถ ไปที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ ไม่มี
แยกปุณณกัณฑ์ ไม่มี ถนนปุณณกัณฑ์ ไป บ.เขากลอย, เชื่อมต่อ   ถนนทุ่งรี-เขากลอย
แยกโคกนาว   ถนนธรรมนูญวิถี ไปสถานีรถไฟหาดใหญ่ ไม่มี
แยกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ถนนศุภสารรังสรรค์ ไป   ถนนเพชรเกษม (แยกสะพานลอย) ไปทางเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แยกคอหงส์   ถนนเพชรเกษม ไปสตูล, เชื่อมต่อ   ถนนเพชรเกษมสายเก่า ไม่มี
6+693 แยกป่าไม้   ทางหลวงชนบท สข.3061 (ถนนนวลแก้วอุทิศ) ไม่มี
แยกหน้าสวนสาธารณะ ไม่มี  ไปทางเข้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
  หาดใหญ่ – สงขลา
สงขลา 8+900 เชื่อมต่อจาก:   ถนนกาญจนวนิชย์ จากเมืองหาดใหญ่
ไม่มี   ทล.425 ไปปัตตานี, อำเภอสะเดา
แยกเกาะหมี   ถนนกาญจนราเมศวร์ ไปบรรจบ   ทล.414 ไม่มี
11+484 แยกน้ำน้อย   ถนนไทยรัฐพัฒนา ไป บ.น้ำน้อยใน   ทางหลวงชนบท สข.3005 ไป บ.พรุเตาะ
17+967 แยกควนหิน ไม่มี   ทางหลวงชนบท สข.3015 ไป บ.ควนหิน, บ.แขยง, บ.ทุ่งหวัง
21+514 ทางแยกต่างระดับน้ำกระจาย   ทล.414 ไป อ.หาดใหญ่ ไม่มี
  ทล.408 ไป สะพานติณสูลานนท์, อ.สิงหนคร, นครศรีธรรมราช   ทล.408 ไป อ.จะนะ
ตรงไป:   ทล.407 ไป สงขลา
28+230 แยกสำโรง   ถนนไทรบุรี เข้าเมืองสงขลา   ทล.4309 ไป อ.จะนะ, ปัตตานี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง แก้

  1. "ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง". สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-01-13. สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. "ห้าแยกน้ำกระจาย" กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง!!! Songkhla Link
  3. "แผนที่แสดงระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา". สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-11-18. สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้