ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 สายหาดใหญ่–มะพร้าวต้นเดียว เป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานที่สำคัญสายหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง และเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 18 โดยทางหลวงสายนี้เป็นทางหลวงเส้นใหม่ที่ตัดขึ้นเพื่อย่นระยะทางจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดปัตตานี แทนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 โดยเป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจรตลอดสาย รวมระยะทาง 94.952 กิโลเมตร

Thai Highway-43.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว:94.952 กิโลเมตร (59.000 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
 
จังหวัดปัตตานี
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมจังหวัดสงขลากับจังหวัดปัตตานี โดยมีจุดเริ่มต้นที่บ้านคลองหวะ ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เส้นทางมี 4 ช่องจราจร มุ่งหน้าไปทางตะวันออก ผ่านอำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอเทพา เข้าสู่จังหวัดปัตตานีที่อำเภอหนองจิก แล้วตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 มุ่งต่อไปและสิ้นสุดยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 อยู่ในเขตจังหวัดสงขลา 74.397 กิโลเมตร อยู่ในจังหวัดปัตตานี 19.405 กิโลเมตร

รายชื่อทางแยกแก้ไข

จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข