ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 สายหาดใหญ่–ยะหริ่ง เป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานที่สำคัญสายหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง และเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 18 โดยทางหลวงสายนี้เป็นทางหลวงเส้นใหม่ที่ตัดขึ้นเพื่อย่นระยะทางจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดปัตตานี แทนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 โดยเป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจรตลอดสาย รวมระยะทาง 107 กิโลเมตร เป็นเส้นทางในความรับผิดของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1, แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) และ แขวงทางหลวงปัตตานี

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43
หาดใหญ่-ยะหริ่ง
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว107 กิโลเมตร (66 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศทิศตะวันตก ทล.4 / ถ.กาญจนวณิชย์ ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
ปลายทางทิศทิศตะวันออก ทล.42 ใน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง แก้

 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมจังหวัดสงขลากับจังหวัดปัตตานี โดยมีจุดเริ่มต้นที่บ้านคลองหวะ ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เส้นทางมี 4 ช่องจราจร มุ่งหน้าไปทางตะวันออก ผ่านอำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอเทพา เข้าสู่จังหวัดปัตตานีที่อำเภอหนองจิก แล้วตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 มุ่งต่อไปและสิ้นสุดยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 อยู่ในเขตจังหวัดสงขลา 74.397 กิโลเมตร อยู่ในจังหวัดปัตตานี 19.405 กิโลเมตร

แต่เดิมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 เคยมีจุดเริ่มต้นที่สี่แยกคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยถนนเพชรเกษมย้ายแนวไปทับซ้อนกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 และแยกซ้ายไปอำเภอหาดใหญ่ที่สามแยกท่าชะมวง ปัจจุบันสายทางนี้ถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4287 ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ย้ายมาใช้แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ช่วงสี่แยกคูหาถึงสี่แยกคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่แทน ทำให้ทางหลวงหมายเลข 43 ในปัจจุบันเริ่มต้นที่สี่แยกคลองหวะและสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 ที่วงเวียนมะพร้าวต้นเดียว และจะมีส่วนต่อขยายไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ทิศทาง: คลองหวะ-ยะหริ่ง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
    แยกคลองหวะ - แยกดอนยาง
สงขลา 0+000 แยกคลองหวะ เชื่อมต่อจาก:     ทล.4 จาก จังหวัดพัทลุง
  ถนนกาญจนวณิชย์ ไป อำเภอหาดใหญ่, อำเภอเมืองสงขลา     ถนนกาญจนวณิชย์ ไป อำเภอสะเดา, รัฐเกอดะฮ์ (ประเทศมาเลเซีย)
  ทล.425 ไป อำเภอเมืองสงขลา   ทล.425 ไป ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่, อำเภอสะเดา
แยกนาหม่อม ทางเข้าวัดนาหม่อม สข.ถ 1-0087 สข.ถ 1-0087 ไปบ้านไร่, อำเภอสะเดา
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายใต้
  สข.2031 ไปบ้านควนหิน, บรรจบ   ถนนกาญจนวณิชย์ ทางเข้าบ้านทุ่งฆ้อ
24+588 แยกควนมีด   ทล.408 ไป อำเภอเมืองสงขลา, นครศรีธรรมราช ไม่มี
30+423 แยกป่าชิง ไม่มี   ทล.408 ไป อำเภอนาทวี, ด่านพรมแดนบ้านประกอบ
34+670 แยกจะนะ สข.2017 ถนนสุขาภิบาล 4 ไปบ้านตลิ่งชัน   ทล.4086 เข้า อำเภอจะนะ, บรรจบ   ทล.408
สข.2004 สข.2004 ไปบ้านตลิ่งชัน, บ้านนาทับ ไม่มี
4370 ทล.4370 ไปบ้านปากบาง, หาดสะกอม ไม่มี
4370 ทล.4370 ไปบ้านปากบาง, หาดสะกอม ไม่มี
63+985 แยกพระพุทธ   ทล.4085 ไปปากน้ำเทพา   ทล.4085 ไป อำเภอเทพา, อำเภอสะบ้าย้อย
ปัตตานี 87+152 แยกดอนยาง     ทล.42 ไป อำเภอหนองจิก, อำเภอเมืองปัตตานี   ไป อำเภอโคกโพธิ์, ยะลา
  ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี (แยกดอนยาง - ยะหริ่ง)
ปัตตานี 94+952 วงเวียนมะพร้าวต้นเดียว   ทล.418 เข้าตัวเมือง ปัตตานี   ทล.418 ไป ยะลา
สะพาน ข้ามแม่น้ำปัตตานี
แยกปูยุด   ทล.410 เข้าตัวเมือง ปัตตานี   ทล.410 ไป ยะลา
107+xxx แยกบ้านดี     ทล.42 เข้าตัวเมือง ปัตตานี     ทล.42 ไป อ.ยะหริ่ง, นราธิวาส
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้