ทางหลวงเอเชียสาย 18

ทางหลวงเอเชียสาย 18 (AH18) เป็นถนนที่อยู่ในโครงข่ายทางหลวงสายเอเชีย เริ่มต้นจากหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ถึงโจโฮร์บะฮ์รู รัฐยะโฮร์ มาเลเซีย ทางหลวงสายนี้วิ่งผ่านถนนที่ขนานตามชายฝั่งตะวันออกในภาคใต้ของประเทศไทย และผ่านทางหลวงสหพันธ์หมายเลข 3 ของประเทศมาเลเซีย

ทางหลวงเอเชียสาย 18
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ หาดใหญ่ จ.สงขลา ไทย
ปลายทางทิศใต้ โจโฮร์บะฮ์รู รัฐยะโฮร์ มาเลเซีย
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย, มาเลเซีย
ระบบทางหลวง
ระบบทางหลวงเอเชีย

รายชื่อจุดตัดและเมืองที่ผ่าน แก้

ไทย แก้

ทางหลวงเอเชียสาย 18 ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 จากหาดใหญ่ถึงหนองจิก ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 จากหนองจิกถึงสุไหงโก-ลก (แต่เดิมเส้นทางจากนราธิวาสถึงสุไหงโก-ลก เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4084 และ 4057)

มาเลเซีย แก้

ทางหลวงเอเชียสาย 18 วิ่งผ่าน   ทางหลวงสหพันธ์หมายเลข 3 ผ่านรันเตาปันจังไปจนถึงโจโฮร์บะฮ์รู รัฐยะโฮร์