อำเภอนาหม่อม

อำเภอในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย

นาหม่อม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา

อำเภอนาหม่อม
แผนที่จังหวัดสงขลา เน้นอำเภอนาหม่อม
คำขวัญ: 
นาหม่อมเมืองน่าอยู่
ผู้คนน่ารัก รู้รักสามัคคี
พิกัดภูมิศาสตร์: 6°57′30″N 100°33′25″E / 6.95833°N 100.55694°E / 6.95833; 100.55694
อักษรไทยอำเภอนาหม่อม
อักษรโรมันAmphoe Na Mom
จังหวัดสงขลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด92.47 ตร.กม. (35.70 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด22,933 คน
 • ความหนาแน่น248.01 คน/ตร.กม. (642.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 90310
รหัสภูมิศาสตร์9012
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอนาหม่อม เลขที่ 176 หมู่ที่ 5 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอนาหม่อม เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่ กระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ตำบลนาหม่อม ตำบลพิจิตร ตำบลทุ่งขมิ้น และตำบลคลองหรัง ของอำเภอหาดใหญ่ ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาหม่อม[1] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2524 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ปีเดียวกัน

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอนาหม่อม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน ปีเดียวกัน[2]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอนาหม่อมตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอนาหม่อมแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน

1. นาหม่อม (Na Mom) 10 หมู่บ้าน
2. พิจิตร (Phichit) 6 หมู่บ้าน
3. ทุ่งขมิ้น (Thung Khamin) 7 หมู่บ้าน
4. คลองหรัง (Khlong Rang) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอนาหม่อมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหม่อมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิจิตรทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งขมิ้นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองหรังทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาหม่อม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (84 ง): 1654. June 2, 1981.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเปือยน้อย อำเภอภูผาม่าน อำเภอราชสาส์น อำเภอเกาะสีชัง อำเภอไชยปราการ อำเภอนาหมื่น อำเภอสันติสุข อำเภอพลับพลาชัย อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอไม้แก่น อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอนาหม่อม อำเภอท่าแพ อำเภอชัยบุรี และอำเภอศรีวิไล พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (21 ก): 32–34. June 3, 1994.