อำเภอนาหม่อม

อำเภอในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย

นาหม่อม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2468 ได้เปลี่ยนชื่อ “ตำบลทุ่งพระเคียน” เป็น “ตำบลนาหม่อม” ปี พ.ศ. 2500 กระทรวงมหาดไทยได้แยกตำบลนาหม่อมออกเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลนาหม่อม ตำบลคลองหรัง ตำบลพิจิตร และตำบลทุ่งขมิ้น รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอนาหม่อมตั้งแต่ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2524 และเริ่มเปิดกิจการให้กับประชาชนได้เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2524 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีพระรากฤษฎีกายกฐานะ “กิ่งอำเภอนาหม่อม” เป็น “อำเภอนาหม่อม” ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอน 21 ก. ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537

อำเภอนาหม่อม
แผนที่จังหวัดสงขลา เน้นอำเภอนาหม่อม
คำขวัญ: 
นาหม่อมเมืองน่าอยู่
ผู้คนน่ารัก รู้รักสามัคคี
พิกัดภูมิศาสตร์: 6°57′30″N 100°33′25″E / 6.95833°N 100.55694°E / 6.95833; 100.55694
อักษรไทยอำเภอนาหม่อม
อักษรโรมันAmphoe Na Mom
จังหวัดสงขลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด92.47 ตร.กม. (35.70 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด22,944 คน
 • ความหนาแน่น248.12 คน/ตร.กม. (642.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์90310
รหัสภูมิศาสตร์9012
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม เลขที่ 176 หมู่ที่ 5 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอนาหม่อมตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอนาหม่อมแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน

ลำดับ ตำบล เนื้อที่ ประชากร จำนวนหมู่บ้าน
1. นาหม่อม 17.88 7,537 (Na Mom) 10 หมู่บ้าน
2. พิจิตร 25.5 4,343 (Phichit) 6 หมู่บ้าน
3. ทุ่งขมิ้น 25 4,986 (Thung Khamin) 7 หมู่บ้าน
4. คลองหรัง 24.21 4,084 (Khlong Rang) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอนาหม่อมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่