ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3422

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3422 สายลาดบัวหลวง - อำเภอสองพี่น้อง เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม และสุพรรณบุรี รูปแบบถนนเป็นรูปแบบชนิด 4 ช่องจราจร ไปกลับ ฝั่งละ 2 ช่อง โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่สามแยกลาดบัวหลวง จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เข้าเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และเข้าเขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านทางเข้าวัดไผ่โรงวัว ข้ามแม่น้ำท่าจีน และสิ้นสุดสายทางที่สามแยกสองพี่น้องหน้าที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3260 รวมระยะทาง 32.355 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3422
ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว32.355 กิโลเมตร (20.104 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2532–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก ทล.340 ใน อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา
 
ปลายทางทิศตะวันตก ทล.3260 ใน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ประวัติ

แก้

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2532 มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3422 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ลาดบัวหลวง) - ต่อเขตเทศบาลตำบลสองพี่น้องควบคุม ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ลาดบัวหลวง) - วัดโพธาราม (วัดไผ่โรงวัว) พ.ศ. 2532 โดยจากแผนที่แนบท้ายจะเห็นว่าแนวเส้นทางเริ่มต้นตั้งแต่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึงทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3422 (ต่อเขตเทศบาลตำบลสองพี่น้องควบคุม) ที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี[1]

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3422 ทิศทาง: ลาดบัวหลวง-สองพี่น้อง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
พระนครศรีอยุธยา 0+000 แยกลาดบัวหลวง   ทล.340 ไป อ.บางบัวทอง, กรุงเทพฯ   ทล.340 ไป สุพรรณบุรี, ชัยนาท
นครปฐม 4+500 นฐ.3015 ทางหลวงชนบท นฐ.3015 ไป บ.บอนใหญ่ ถนนบ้านญี่ปุ่น 2 ไป บ.บัวหวั่น
สุพรรณบุรี 17+500 แยกบางตาเถร นฐ.3039 ทางหลวงชนบท สพ.3039 ไป บ.ไทรงาม สพ.3039 ทางหลวงชนบท นฐ.3039 ไป อ.บางปลาม้า
17+750 สะพาน ข้ามแม่น้ำท่าจีน
19+910 แยกบางสาม   ทล.3351 ไป อ.บางเลน   ทล.3351 ไป อ.บางปลาม้า
27+250 แยกดอนกลาง สพ.3020 ทางหลวงชนบท สพ.3020 ไป ต.ดอนมะนาว สพ.4100 ทางหลวงชนบท สพ.4100 ไป ต.บางพลับ
32+355 แยกสองพี่น้อง   ทล.3260 ไป นครปฐม, กาญจนบุรี   ทล.3260 ไป อ.สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้