ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3260

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3260 (สายหนองวัลย์เปรียง – วัดป่าเลไลยก์) เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดสุพรรณบุรี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 41.329 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ยกเว้นในเขตชุมชนจะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ โดยทางหลวงสายนี้เริ่มต้นที่แยกหนองวัลย์เปรียง บน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านตัวอำเภอสองพี่น้อง เข้าสู่เขตอำเภอบางปลาม้า ที่ตำบลวัดโบสถ์ และผ่านตำบลมะขามล้ม และเข้าสู่เขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ที่ตำบลดอนกำยาน และตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 357 ไปสิ้นสุดที่แยกวัดป่าเลไลยก์ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3487 ในตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 และ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3260
หนองวัลย์เปรียง - วัดป่าเลไลยก์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว41.329 กิโลเมตร (25.681 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถ.มาลัยแมน ใน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
  ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ใน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.มาลัยแมน / ทล.3487 ใน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3260 ทิศทาง: หนองวัลย์เปรียง-วัดป่าเลไลยก์
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 0+000 แยกหนองวัลย์เปรียง เชื่อมต่อจาก:   ทล.3387 ไป บ.ทับกระดาน
  ถ.มาลัยแมน ไป อ.อู่ทอง   ถ.มาลัยแมน ไป อ.กำแพงแสน, นครปฐม
8+025   ทล.3505 ไป บ.หางตลาด ไม่มี
8+675 แยกสองพี่น้อง ไม่มี   ทล.3422 ไป อ.ลาดบัวหลวง
10+319 ไม่มี   ทล.3260 ไป สุพรรณบุรี
ตรงไป: ถนนเทศบาล ไป ตลาดสดบางลี่
บางปลาม้า 31+010 แยกมะขามล้ม   ทล.3318 ไป บ.เก้าห้อง, อ.บางปลาม้า   ทล.3318 ไป บ.ดอนแจง
เมืองสุพรรณบุรี 39+525   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไป อ.ดอนเจดีย์, อ.อู่ทอง, กาญจนบุรี   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไป อ.ป่าโมก, อ่างทอง, ชัยนาท
41+329 แยกวัดป่าเลไลยก์   ถ.มาลัยแมน ไป อ.ดอนเจดีย์, อ.อู่ทอง, กาญจนบุรี   ถ.มาลัยแมน เข้าเมือง สุพรรณบุรี
ตรงไป:   ทล.3487 ไป บ.โพธิ์พระยา
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้