อำเภอตาคลี

อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตาคลี [ตา-คลี] เป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดนครสวรรค์ เดิมเป็นเขตท้องที่ของอำเภอพยุหะคีรีทั้งหมด ก่อนที่จะขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยการปกครองบางส่วนออกจากอำเภอพยุหะคีรี และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 2 สิงหาคม 2480[1] ชื่ออำเภอมีที่มาจากลานตีคลี สถานที่แห่งหนึ่งในบทละครเรื่องสังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดนครสวรรค์ รองจากอำเภอเมืองนครสวรรค์

อำเภอตาคลี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Takhli
คำขวัญ: 
ตำนานเมืองพระสังข์ หลวงพ่อดังสามอาจารย์ จันเสนเมืองโบราณ งามตระการถ้ำเพชรถ้ำทอง
แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ เน้นอำเภอตาคลี
แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ เน้นอำเภอตาคลี
พิกัด: 15°15′47″N 100°20′37″E / 15.26306°N 100.34361°E / 15.26306; 100.34361
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครสวรรค์
พื้นที่
 • ทั้งหมด854 ตร.กม. (330 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด103,034 คน
 • ความหนาแน่น120.65 คน/ตร.กม. (312.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 60140
รหัสภูมิศาสตร์6007
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอตาคลี เลขที่ 293/50 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
เว็บไซต์http://www.takhlicity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภูมิศาสตร์

แก้

อำเภอตาคลีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอตาคลีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 125 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อ ชื่ออังกฤษ หมู่บ้าน ประชากร รหัสไปรษณีย์
1. ตาคลี Takhli 22 53,322 60140
2. ช่องแค Chong Khae 12 9,160 60210
3. จันเสน Chan Sen 12 8,131 60260
4. ห้วยหอม Huai Hom 11 4,914 60210
5. หัวหวาย Hua Wai 14 9,399 60140
6. หนองโพ Nong Pho 15 10,519 60140
7. หนองหม้อ Nong Mo 7 3,862 60140
8. สร้อยทอง Soi Thong 10 4,618 60210
9. ลาดทิพรส Lat Thippharot 13 5,201 60260
10. พรหมนิมิต Phrom Nimit 9 5,786 60210

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอตาคลีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองตาคลี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลตาคลี
 • เทศบาลตำบลช่องแค ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลช่องแคและตำบลพรหมนิมิต
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาคลี (นอกเขตเทศบาลเมืองตาคลี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องแค (นอกเขตเทศบาลตำบลช่องแค)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจันเสนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยหอมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวหวายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโพทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหม้อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้อยทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดทิพรสทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรหมนิมิต (นอกเขตเทศบาลตำบลช่องแค)

เศรษฐกิจ

แก้

อาชีพหลักของประชาชนในอำเภอตาคลี ได้แก่ เกษตรกรรม เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย สวนผลไม้ (มะม่วง) ค้าขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมไปถึงการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ สุกร ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ เป็ดเทศ นอกจากนี้ ยังมีโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ เป็นต้น

ธนาคารในอำเภอตาคลีมี 9 บริษัท ได้แก่

สาธารณสุข

แก้
 • คลีนิคแพทย์ช่องแค
 • โรงพยาบาลตาคลี
 • โรงพยาบาลกองบิน 4 ตาคลี

การศึกษา

แก้

การขนส่ง

แก้

ภายในอำเภอตาคลีมีทางหลวงที่สำคัญ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1), ถนนตาคลี–หัวหวาย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3329) และถนนเลียบคลองชัยนาท–ป่าสัก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196) ส่วนการขนส่งทางราง อำเภอตาคลีมีสถานีรถไฟและที่หยุดรถ ได้แก่ ป้ายหยุดรถไฟโรงเรียนจันเสน สถานีรถไฟจันเสน ป้ายหยุดรถไฟบ้านกกกว้าว สถานีรถไฟช่องแค ที่หยุดรถไฟทะเลหว้า สถานีรถไฟโพนทอง สถานีรถไฟบ้านตาคลี สถานีรถไฟดงมะกุ สถานีรถไฟหัวหวาย และสถานีรถไฟหนองโพ นอกจากนี้ ยังมีสนามบินตาคลี เป็นสนามบินที่ไม่มีสายการบิน ปัจจุบันชื่อกองบิน 4 โดยมีการทำฝนหลวงในย่านภูมิภาคนี้

เทศกาลและประเพณี

แก้
 • งานประเพณีไหว้พระ 9 วัดเมืองตาคลี ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี
 • ประเพณีงานเจ้าแม่ทับทิม เจ้าพ่อเจ้าแม่เมืองตาคลี จัดช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ของทุกปี
 • ประเพณีงานวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิม จัดช่วงเดือนเมษายน (สงกรานต์)
 • เทศกาลอาหารดีเมืองตาคลี จัดช่วงเดือนสิงหาคม–กันยายน
 • งานนมัสการหลวงพ่อเพชร กองบิน 4 จัดเดือนธันวาคม
 • งานต้มยาแจกทานวันเกิดหลวงพ่อพรหม ถาวโร วัดช่องแค จัดวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5

ราวเดือนเมษายนของทุกปี

 • งานวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อพรหม ถาวโร จัดระหว่างวันที่ 29 มกราคม-30 มกราคมของทุกปี

ศาสนสถาน

แก้
ศาสนาพุทธ
 • วัดใหม่ราษฎร์บำรุง
 • วัดหัวหวาย
 • วัดหัวเขาตาคลี
 • วัดห้วยดุก
 • วัดหลาสะแก
 • วัดหนองแอก
 • วัดหนองสีนวล
 • วัดหนองลาดสามัคคี
 • วัดหนองโพ
 • วัดหนองบัวทอง
 • วัดหนองนางาม
 • วัดหนองถ้ำวัว
 • วัดหนองเต็งรัง
 • วัดหนองตามี
 • วัดหนองตาพัน
 • วัดหนองดุก (วัดถ้ำทิพย์มงคล)
 • วัดหนองจิกรี
 • วัดหนองคูน้อย
 • วัดหนองกระทุ่ม
 • วัดสันทยาศรัทธาธรรม
 • วัดสอนจันทร์มงคล
 • วัดสว่างวงษ์ (คณะกิจ)
 • วัดสระแก้ว
 • วัดศรีสำราญ
 • วัดวังคาง
 • วัดราษฎร์เจริญ
 • วัดรัตตวัน
 • วัดโพนทอง
 • วัดพุน้อยชัยมงคล
 • วัดพุทธนิมิตร
 • วัดพุช้างล้วง
 • วัดพระพุทธบาทถ้ำเขาภูคาจุฬามณี
 • วัดพรหมนิมิตร (วัดหลังเขา)
 • วัดป่าตาล
 • วัดประชาสรรค์ (วัดคลอง 8)
 • วัดโบสถ์เทพนิมิตร
 • วัดบ้านโป่งโพธิ์ทองสามัคคีธรรม
 • วัดบ้านดงมหาชัย
 • วัดบ่อนิมิต
 • วัดน้ำจั้น
 • วัดธรรมรงค์สวัสดิ์ (วัดถ้ำเขาขุย)
 • วัดเทพมงคลชานสาราม
 • วัดทุ่งทะเลทราย
 • วัดตาคลี
 • วัดดงมัน
 • วัดดงพลับ
 • วัดชัยมงคล
 • วัดชอนเจริญธรรม
 • วัดช่องแค
 • วัดจันเสน
 • วัดโคกสว่าง
 • วัดโคกสลุด (วัดคลองสุธาธรรม)
 • วัดโคกคูณ
 • วัดเขาวงษ์
 • วัดเขาวงษ์
 • วัดเขาภูคา
 • วัดเขาฝา
 • วัดเขาบันไดกลีบ
 • วัดเขาทอง
 • วัดเขาถ้ำประทุน
 • วัดเขาตอง
 • วัดเขาดุม
 • วัดเขาเจดีย์
ศาสนาอิสลาม
 • มัสยิดนูรู้ลอิสลาม
ศาสนาคริสต์
 • โบสถ์คาทอลิก
 • คริสตจักรตาคลีภาค 7

สถานที่ท่องเที่ยว

แก้
 • พิพิธภัณฑ์จันเสน
 • สระทะเล
 • เขาถ้ำบุญนาค
 • วนอุทยานถ้ำเพชรถ้ำทอง
 • วัดเขาภูคา
 • วัดช่องแค
 • วัดหนองโพ
 • วัดหนองสีนวล
 • วัดเขาเจดีย์

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54 (0 ง): 851–852. August 2, 1937.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้