ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366 หรือ ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี เดิมคือทางหลวงหมายเลข 311 แต่มีการปรับเปลี่ยนรหัสทางหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2555 (เปลี่ยนเฉพาะช่วงถนนเลี่ยงเมือง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366 เดิมเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรตลอดสาย และได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจรในเฟสแรก ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2560 ส่วนช่วงที่เหลือได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจรพร้อมกับการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายเลี่ยงเมืองลพบุรี แล้วเสร็จปี พ.ศ.2565 การเดินทางสามารถเชื่อมต่อได้หลายจังหวัด เช่น จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดอ่างทอง และมุ่งสู่จังหวัดนครสวรรค์ได้ ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี มีระยะทางยาวตลอดสายรวมทั้งสิ้น 19.31 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366
ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี
Bypasslopburi No.366.jpg
ทางหลวงหมายเลข 366 ช่วงก่อนถึงวงเวียนโพธิ์เก้าต้น
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว19.31 กิโลเมตร (12.00 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2537[1]–ปัจจุบัน
ประวัติกำหนดรหัส พ.ศ. 2555
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมือง จ.ลพบุรี
ปลายทางทิศตะวันตก ทล.311 ใน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366 ทิศทาง: ตามเข็มนาฬิกา
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ลพบุรี 0+000   ถนนพหลโยธิน ไป สระบุรี   ถนนพหลโยธิน เข้า ลพบุรี
5+600 สะพานข้าม ทางรถไฟสายเหนือ
11+950 แยกโพธิ์เก้าต้น   ทล.3196 ไป อ่างทอง   ทล.3196 เข้า ลพบุรี
15+025 แยกบ่อเงิน ลบ.4003 ทางหลวงชนบท ลบ.4003 ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3027 ลบ.4003 ทางหลวงชนบท ลบ.4003 ไป ลพบุรี
19+310 แยกสนามไชย   ทล.311 ไป อ.ท่าวุ้ง, สิงห์บุรี   ทล.311 เข้า ลพบุรี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

โครงการในอนาคต

แก้
  • โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านทิศเหนือ (อยู่ในระหว่างทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดเส้นทาง)[2]
  • โครงการขยายช่องทางการจราจรทางหลวงหมายเลข 366 เป็น 4 ช่องจราจร เพิ่มเติมอีก 14.502 กม.[3]
  • โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี–ปากน้ำโพ (ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี)[4]

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ สายลพบุรี - ชัยนาท ตอนเลี่ยงเมืองลพบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-04. สืบค้นเมื่อ 2020-01-04.
  3. http://www.bb.go.th/topic3.php?gid=860&mid=544&page=1&sort=1
  4. "โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-26. สืบค้นเมื่อ 2020-06-15.