อำเภอหนองม่วง

อำเภอในจังหวัดลพบุรี ประเทศไทย

อำเภอหนองม่วง ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2533 และเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2539

อำเภอหนองม่วง
แผนที่จังหวัดลพบุรี เน้นอำเภอหนองม่วง
คำขวัญ: มะม่วงบริบูรณ์ ขนุนยวงงาม ข้าวหลามอร่อย ไร่อ้อยเขียวขจี ประเพณีเพียบพร้อม นอบน้อมองค์นารายณ์
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°14′50″N 100°39′15″E / 15.24722°N 100.65417°E / 15.24722; 100.65417
อักษรไทยอำเภอหนองม่วง
อักษรโรมันAmphoe Nong Muang
จังหวัดลพบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด445.5 ตร.กม. (172.0 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด33,953 คน
 • ความหนาแน่น76.21 คน/ตร.กม. (197.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์15170
รหัสภูมิศาสตร์1611
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอหนองม่วงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

อำเภอหนองม่วงก่อตั้งโดยแยกพื้นที่บางส่วนออกมาจากอำเภอโคกสำโรง จัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองม่วง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2533[1] ซึ่งนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี ได้ยื่นกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎร[2] และได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอหนองม่วง เมื่อปี พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั่งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539[3]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอหนองม่วงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 66หมู่บ้าน

1. หนองม่วง (Nong Muang) 10 หมู่บ้าน
2. บ่อทอง (Bo Thong) 12 หมู่บ้าน
3. ดงดินแดง (Dong Din Daeng) 11 หมู่บ้าน
4. ชอนสมบูรณ์ (Chon Sombun) 12 หมู่บ้าน
5. ยางโทน (Yang Thon) 10 หมู่บ้าน
6. ชอนสารเดช (Chon Saradet) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอหนองม่วงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลหนองม่วง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองม่วง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองม่วง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองม่วง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อทองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงดินแดงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชอนสมบูรณ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางโทนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชอนสารเดชทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข