อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครราชสีมา)

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

เฉลิมพระเกียรติ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นอำเภอที่ถูกจัดตั้งขึ้นในวโรกาสพิเศษ อำเภอนี้เป็นหนึ่งในหลายอำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่าน และเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนครราชสีมา แหล่งน้ำที่สำคัญในอำเภอคือแม่น้ำมูล

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Chaloem Phra Kiat
ลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานนครราชสีมา
ลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานนครราชสีมา
คำขวัญ: 
เมืองไก่ย่าง ช้างสี่งา พาล่องแพ
แลไทรงาม ลือนามสนามบิน
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
พิกัด: 15°0′18″N 102°16′18″E / 15.00500°N 102.27167°E / 15.00500; 102.27167
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด254.1 ตร.กม. (98.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด36,047 คน
 • ความหนาแน่น141.86 คน/ตร.กม. (367.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30230, 30000 (เฉพาะตำบลหนองงูเหลือม)
รหัสภูมิศาสตร์3032
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้
  • วันที่ 5 ธันวาคม 2539 แยกพื้นที่ตำบลช้างทอง ตำบลท่าช้าง ตำบลพระพุทธ ตำบลหนองงูเหลือม และตำบลหนองยาง อำเภอจักราช ไปตั้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ [1] ตามโครงการจัดตั้ง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2539

โดยย้อนกลับไปในอดีต ก่อนที่จะเป็นอำเภอจักราช พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของอำเภอเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบันนั้นเคยเป็นที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอมาก่อน มีชื่อว่า กิ่งอำเภอท่าช้าง สถานที่ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเพ็ชรมาตุคลาในปัจจุบัน ครั้นเมื่อกิ่งอำเภอจะยกระดับเป็นอำเภอ จึงได้มองหาสถานที่ตั้งที่เหมาะสมอันจะประกอบไปด้วยสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งได้ที่ตั้งใหม่นั้นก็คือ สถานที่ตั้งที่เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอจักราชในปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอเฉลิมพระเกียรติแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 61 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ช้างทอง (Chang Thong) 8 หมู่บ้าน
2. ท่าช้าง (Tha Chang) 15 หมู่บ้าน
3. พระพุทธ (Phra Phut) 12 หมู่บ้าน
4. หนองงูเหลือม (Nong Ngu Lueam) 15 หมู่บ้าน
5. หนองยาง (Nong Yang) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลท่าช้าง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลช้างทองและตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช้างทอง (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าช้าง (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระพุทธทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองยางทั้งตำบล

การขนส่ง

แก้

อำเภอเฉลิมพระเกียรติมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 พาดผ่าน และมีสถานีรถไฟท่าช้างเป็นสถานีประจำอำเภอ มีขบวนรถเร็วหยุดรับ–ส่งผู้โดยสารพอสมควร นอกจากนี้ยังมีท่าอากาศยานนครราชสีมา แต่ปัจจุบันไม่มีสายการบินให้บริการ

อ้างอิง

แก้
  1. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2539" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (62 ก): 1–4. 20 พฤศจิกายน 2539. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-07-18. สืบค้นเมื่อ 2010-05-11.