สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

National Emblem of the People's Republic of China.svg

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (จีน: 中华人民共和国驻泰王国大使馆) ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2245 7043-4 มีสถานกงสุลอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลา

ความสัมพันธ์ทางการทูตและสนธิสัญญาแก้ไข

ไทยและจีนเริ่มติดต่อและมีสัมพันธไมตรีต่อกันตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถัง ต่อมาอาณาจักรสุโขทัยได้สถาปนาขึ้นเป็นราชธานีตรงกับช่วงปลายราชวงศ์ซ่ง ต่อราชวงศ์หยวน ได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนถึง 9 ครั้งระหว่างปี พ.ศ. 1835 – 1846 และกษัตริย์ราชวงศ์หยวนก็เคยส่งทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย 3 ครั้ง

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์หมิง พระมหากษัตริย์ไทยได้ส่งขุนนางและทูตานุทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์หมิงรวมทั้งสิ้น 112 ครั้ง และราชวงศ์หมิงส่งขุนนางและทูตานุทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์ราชวงศ์อยุธยา 19 ครั้ง นอกจากนี้ยังส่งราชทูต ชื่อ เจิ้งเหอ เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรี 2 ครั้ง

ไทยและจีนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คนปัจจุบันคือ ฯพณฯ ก่วนมู่ (ข้อมูลเมื่อ ต.ค. 54)

การขอวีซ่าเข้าประเทศแก้ไข

การเดินทางเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีน มีข้อห้าม ห้ามนำรูปภาพและเอกสารเกี่ยวกับดาไล ลามะ ติดตัวเข้าประเทศอย่างเด็ดขาด

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′48″N 100°34′00″E / 13.763284°N 100.566617°E / 13.763284; 100.566617