สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ย่อ คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีหน้าที่กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัย และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย[1]

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
Office of Insurance Commission (OIC).jpg
ข้อมูลสำนักงาน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2550
เขตอำนาจ ราชอาณาจักรไทย
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ 600
ผู้บริหารสำนักงาน สุทธิพล ทวีชัยการ, เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เว็บไซต์
OIC

พ.ศ. 2472 มีการจัดตั้งกองควบคุมบริษัทประกันภัย ภายใต้กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น แผนกควบคุมประกันภัย กองหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ เมื่อปี พ.ศ. 2484 และได้ยกฐานะขึ้นเป็น กองประกันภัย กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ เมื่อปี พ.ศ. 2495 จากนั้นย้ายมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเศรษฐการ ในปี พ.ศ. 2511 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สำนักงานประกันภัย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ต่อมายกฐานะเทียบเท่ากรมหนึ่งในกระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2522 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2533 จนเปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรอิสระ ภายใต้ชื่อปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2550[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "คปภ.คืออะไร ทำไมคนทำประกัน ถึงต้องรู้จัก แนะนำให้อ่านเลย". สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date= (help)
  2. "เกี่ยวกับ คปภ. บทบาทหน้าที่และประวัติ". สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date= (help)