วัดพระยาศิริไอยสวรรค์

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร[1] วัดอยู่ริมคลองบางยี่ขัน มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 5 ไร่

วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
แผนที่
ชื่อสามัญวัดพระยาศิริไอยสวรรค์, วัดพระหริ
ที่ตั้งเลขที่ 532 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อสำริด
เจ้าอาวาสพระครูสิริธรรมานุรักษ์ (สุพจน์)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพระยาศิริไอยสวรรค์น่าจะเป็นวัดโบราณสมัยอยุธยา ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ปี พ.ศ. 2367 ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีพระยาศิริไอยสวรรค์ (นายฟัก) เป็นบูรณะ จึงได้ขนานชื่อวัดตามนั้น แต่ประชาชนนิยมเรียกว่า วัดพระหริ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ประมาณ พ.ศ. 2367 (พร้อมกับการสร้างวัด) เขตวิสุงคามสีมากว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร

โบราณวัตถุและโบราณสถานของวัดที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร มีทรวดทรงแบบอยุธยา ขนาด 3 ห้อง มีฐานแอ่นโค้งสำเภา ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว พระเจดีย์ย่อมุมตั้งคู่กันอยู่มุมกำแพงแก้วด้านหน้า พระเจดีย์กลมตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเจดีย์ย่อมุม[2] อาคารเสนาสนะอื่น ได้แก่ กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร หอระฆัง ฌาปนสถาน ศาลาท่าน้ำสร้าง พ.ศ. 2498 และศาลาโรงครัว พระศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดคือ หลวงพ่อสำริด ทุกวันที่ 28 มกราคมของทุกปี (5 วัน) จะมีการจัดนมัสการปิดทอง

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดพระยาศิริไอยสวรรค์". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดพระยาศิริไอยสวรรค์" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร. p. 214.