โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นโรงเรียนสาธิตในระดับมัธยมศึกษา ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งอยู่ ณ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 โดยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม [1]

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
พิกัด 13°52′37″N 100°35′34″E / 13.877008°N 100.592789°E / 13.877008; 100.592789
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wat Phrasri Mahadhat Secondary Demonstration School, Phranakhon Rajabhat University
อักษรย่อ พ.ม. (P.M.)
ประเภท โรงเรียนสาธิต (สหศึกษา) ขนาดกลาง
คติพจน์ สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม
สุสิกโข ลภเต ปญฺญํ
(ผู้ศึกษาดี ย่อมมีปัญญา)
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ก่อตั้ง 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
(โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ)
ผู้ก่อตั้ง จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
รหัส 1410051202
จำนวนนักเรียน 1,100 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี      สีเหลือง

     สีชมพู

เพลง พ.ม.ก้าวไกล
ผู้อำนวยการ อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์
ต้นไม้ ต้นสน
เว็บไซต์
อาคาร 1
อาคารสาธิต 1

โรงเรียนก่อตั้งขึ้นตามดำริของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายหลังจากการสร้างวัดประชาธิปไตย (ปัจจุบันคือ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร) เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ดำเนินมาแล้วสิบสองปี ตามแนวคิดในการสร้างโรงเรียนคู่กับวัด เพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนตามหลัก "บ-ว-ร" (บ้าน - วัด - โรงเรียน) โดยใช้ที่ดินของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารส่วนหนึ่ง เป็นที่ตั้งสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับวิทยาลัยการฝึกหัดครู ภายในพื้นที่โรงเรียนมีอาคารเรียนหลัก 3 อาคาร โดยอาคารแรก (อาคารสาธิต 1) สร้างขึ้นพร้อมโรงเรียนในปี พ.ศ. 2496 และนอกจากนี้ยังมี ศูนย์ฝึกกีฬา สำหรับ บาสเกตบอล เทนนิส เปตอง และกีฬาอื่นๆ

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือ พระพิฆเนศ และ พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 9 โดยสีประจำโรงเรียนคือ เหลือง-ชมพู และต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นสน

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับคุณภาพในระดับดีมากใน ด้านผู้เรียน ด้านผู้บริหาร และด้านครู [2]

ประวัติแก้ไข

 
ภาพลายเส้น อาคารสาธิต 1

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ก่อตั้งขึ้นจากการปรึกษาหาลือกันระหว่างจอมพลปอ พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น และพลอากาศเอกหลวงชิด วุฒากาศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น พร้อมกับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ขณะที่ท่านยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา กับ ความสะดวกที่ไม่ต้องไปเรียนในเขตพระนคร

ประวัติและความเป็นมา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จากเว็บไซต์ watphrasri.org</ref>

โรงเรียนได้เริ่มจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 โดยเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน สังกัด กรมวิสามัญศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 50 คน ครู 5 คน มีอาจารย์สุวรรณ วิณวันก์ เป็นครูใหญ่ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ

ต่อมาทางโรงเรียนได้โอนย้ายมาสังกัดของ วิทยาลัยครูพระนคร ให้เป็นโรงเรียนสาธิต ของวิทยาลัยครูพระนคร เมื่อปี พ.ศ. 2513

โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ วิทยาลัยครูพระนคร

โดยชื่อได้เปลี่ยนตามสายการบริหารงานของวิทยาลัยครูพระนคร

อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนแก้ไข

 
อาคารสาธิต 1
 
อาคารสาธิต 2
 
สระน้ำโรงเรียน ที่ตั้งศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติ
 
ลานโพธิ์

อาคารเรียนแก้ไข

1. อาคารสาธิต 1 (อาคาร 31) หรือ ที่เรียกกันว่า "ตึกเก่า" เป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียน โดยมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 3 เป็นประธานการจัดสร้างและวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 แล้วจึงลงมือสร้างในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2496 โดยบริษัทบริการส่งเสริมอาชีวศึกษา (บ.ส.อ.) ทำพิธีเปิดโดยพลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2497 มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 2 ชั้น 22 ห้องเรียน ภายในอาคารปัจจุบันประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ดังนี้

 • ห้องเรียนปรับอากาศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 - 2
 • ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการทางภาษา (โครงการ Intensive English Program)
  และชุมนุมภาษาจีน
 • ห้องงานแนะแนว
 • ห้องประกันคุณภาพทางการศึกษา
 • ห้องปฏิบัติการงานฝีมือ
 • ห้องพักอาจารย์พลานามัย
 • ห้องพักอาจารย์ภาษาไทย
 • ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
 • ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์
 • ห้องพักอาจารย์สังคมศึกษา
 • ห้องสำนักงาน Intensive English Program
 • ห้องประชุมอาจารย์
 • ห้องงานวิชาการ
 • ฝ่ายบริหารจัดการ และ ห้องงานธุรการ
 • ห้องงานสวัสดิการ
 • ห้องพัสดุ
 • ห้องผู้อำนวยการ
 • ห้องโสตทัศนอุปกรณ์ 1
 • ห้องญี่ปุ่นศึกษา
 • ห้องจีนศึกษา

2. อาคารสาธิต 2 (อาคาร 32) เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน ปรับปรุงอาคารครั้งล่าสุดโดยการซ่อมแซมโครงสร้าง และทาสีอาคารใหม่ ในปีการศึกษา 2551 ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้

 • ห้องเรียนปรับอากาศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ห้องสมุด
 • ห้องงานกิจการนักเรียน
 • ห้องพักอาจารย์สังคมศึกษา
 • ห้องกิจกรรม
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ห้องพักอาจารย์
 • ห้องโสตทัศนอุปกรณ์ 2
 • ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา
 • ห้องศิลปศึกษา

3. อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 49) เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2548 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2550 ทำพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551เป็นอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 • ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 1 - 2
 • ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
 • ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์ปฏิบัติการพลศึกษา
 • ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
 • ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์
 • ห้องพักอาจารย์ภาษาต่างประเทศ
 • ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์
 • ห้องประชุม ปอง มณีศิลป์
 • ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ
 • ที่ทำการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

นอกจากนี้โรงเรียนยังถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ ละคร โฆษณา และรวมถึงมิวสิควีดีโอหลายชิ้น เช่น มอ ๘, แก๊งชะนีกับอีแอบ, เพื่อนเฮี้ยน..โรงเรียนหลอน ตอน เสียงตามสาย, ภาพยนตร์สั้นโตไปไม่โกง ตอน ผู้ตัดสิน, ละคร เรื่อง คู่กรรม , ละคร เรื่อง ทองเนื้อเก้า , ละครซิทคอม จุดนัดภพ , ภาพยนตร์ อวสานโลกสวย มิวสิควีดีโอเพลง ยาวนานเพียงใด ของ SIX C.E , มิวสิควีดีโอเพลง เธอยัง ของ โปเตโต้ , มิวสิควีดีโอเพลง แชร์ ของ โปเตโต้ , มิวสิควีดีโอเพลง กรุณาพูดดังๆ ของ ซีต้า ซาไลย์ เป็นต้น

สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆแก้ไข

 • หอประชุมสาธิตราชภัฏพระนคร (อาคาร 39) ก่อสร้างขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียน มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2545 บรรจุผู้เข้าประชุมได้ประมาณ 1,000 คน
 • ศูนย์ฝึกกีฬามัธยมสาธิตฯ ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2550 เป็นที่ใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ เช่น บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล หรือฟุตซอล เป็นต้น
 • ศูนย์ฝึกกีฬาเปตอง ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารสาธิต 1 มีอยู่ 2 เลน ใช้สำหรับให้อาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเล่นกีฬาเปตองได้
 • ศูนย์ฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารสาธิต 1 มีโต๊ะใช้สำหรับเล่นและฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิสกว่า 10 โต๊ะ
 • สนามเทนนิส ลานโพธิ์ ตั้งอยู่ด้านข้างอาคารสาธิต 1 ฝั่งตะวันตก เดิมเป็นที่รกร้าง ก่อนปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2549 มีคอร์ดรูปแบบมาตรฐานสำหรับเล่นเทนนิส 1 คอร์ด
 • ศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินแผนโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัยพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืช ตามโครงการการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 • ศูนย์ปฏิบัติงานฝีมือ ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2550 ใช้เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติการทางการงานอาชีพ เช่น งานประดิษฐ์ งานไม้ งานช่าง งานโภชนาการ งานออกแบบ เป็นต้น
 • แปลงเกษตรสาธิต ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2551 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร มีการเพาะปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก และแปลงผักสวนครัว เป็นต้น
 • บ้านพักนักการ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1 อาจารย์สุวรรณ วิณวันก์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2496 – 2506
2 อาจารย์ชุบ กายสิทธิ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2506 – 2507
3 อาจารย์อรุณ ทีปะปาน ครูใหญ่ พ.ศ. 2507 – 2509
4 อาจารย์เฉลิมลักษณ์ บุญเกตุ ครูใหญ่ พ.ศ. 2509 – 2512
5 อาจารย์บังอร คชะสุต อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2512 – 2513
6 อาจารย์ประเยาว์ ศักดิ์ศรี อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2513 – 2517
7 ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2517 – 2519
8 อาจารย์นิรมล ศังขะฤกษ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2519 – 2521
9 อาจารย์ถนิม สุขพรหม อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2521 – 2523 (วาระที่ 1)
ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2529 – 2530 (วาระที่ 2)
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย ศรีไสยเพชร อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2523 – 2525
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุม แป้นสุวรรณ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2525 – 2529
12 รองศาสตราจารย์ชวนพิศ ทองทวี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2530 – 2532
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถลดา สาลีนุกุล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532 – 2536
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์ ดำรงพร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536 – 2538
15 รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2538 – 2541
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนเกียรติ ประถมบุตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 – 2548
17 รองศาสตราจารย์ศรีณัฐ (อุไรวรรณ) ไทรชมภู ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 – 2549
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2549 – 2552
19 อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ (ฝ่ายวิชาการ)

อาจารย์ปกรชัย เมืองโคตร (ฝ่ายกิจการนักเรียน)
อาจารย์ ดร.ประพันธ์ ล้ำนาค (ฝ่ายบริหารจัดการ)

ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552 - 2557
20 อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นละ 4 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นละ 3 ห้องเรียน สามารถแบ่งออกได้คือ

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ทุกห้องเรียนดำเนินการเรียนด้วยหลักสูตรพิเศษ "Intensive English Program" อันเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความสามารถในภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา 5 คาบต่อสัปดาห์ และชั่วโมงภาษาอังกฤษกับครูชาวไทย 1 คาบต่อสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะความเป็นเลิศในภาษาอังกฤษเพื่อนำใปใช้จริงในอนาคต

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอน 4 แผนการเรียน คือ
  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาแก้ไข

สำหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีอยู่ 2 ประเภทคือ

1. ประเภทโควตาพิเศษ คัดเลือกจากนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ (กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี บางส่วน) โรงเรียนละ 2 คน ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยชุดทดสอบทางวิชาการของโรงเรียนฯอีกครั้ง เพื่อให้ได้นักเรียนระบบโควตาพิเศษเพียง 30 คนต่อปีการศึกษา การคัดเลือกประเภทนี้จะรับเฉพาะการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โครงการ Intensive English Program) เท่านั้น

โดยการสอบประเภทนี้จะประกาศรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคม และจัดสอบในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปีการศึกษา

2. ประเภทคัดเลือกทั่วไป เป็นการสอบคัดเลือกรูปแบบปกติ ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยชุดทดสอบทางวิชาการของโรงเรียนฯ โดยแบ่งจำนวนการรับนักเรียนดังนี้

 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น(Intensive English Program)ทั้งหมด รับประมาณ 160 คน ต่อปี
 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน) รับประมาณ 10 คน ต่อแผนการเรียน

โดยการสอบประเภทนี้จะประกาศรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม และจัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีการศึกษา

ชีวิตในโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆที่พัฒนาทักษะทางวิชาการและกิจกรรมเสริมศักยภาพทั้งในและนอกห้องเรียน ดังต่อไปนี้

 
กีฬาคณะสี ปีการศึกษา 2523
กีฬาคณะสีสัมพันธ์

กีฬาคณะสีจะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ประมาณปลายเดือนตุลาคมของทุกปีการศึกษา คณะสีของโรงเรียนเป็นชื่อของพรรณไม้ไทย ใช้วิธีแบ่งนักเรียน มัธยมต้นที่เข้าใหม่ เข้าสู่คณะสีนั้นๆด้วยการจับสลาก โดยจะต้องจับสลากเปลี่ยนคณะสีใหม่อีกครั้งเมื่อขึ้น มัธยมปลาย มีทั้งหมด 4 คณะสี อันประกอบด้วย

 • ██ คณะชัยพฤกษ์ (Chaiyaphruek) สีเขียว
 • ██ คณะพุทธชาด (Bhudhachad) สีแดง
 • ██ คณะราชพฤกษ์ (Rajaphruek) สีเหลือง
 • ██ คณะบัวหลวง (Bualuang) สีชมพู

อันมีบทกลอนที่กล่าวถึง คณะสีทั้งสี่ไว้ว่า

ชัยพฤกษ์กึกก้องต้องตรึงจิต
พุทธชาดวาดชีวิตศิษย์สุขสันต์
ราชพฤกษ์นึกภิรมย์ชมชื่นกัน
บัวหลวงนั้นพลันเรื่อยลั่นกังสดาล
มองสีเขียวเหลียวไปให้ใจชื่น
แดงระรื่นหมื่นรสาซ่าซ่านหวาน
เหลืองเรืองรุ่งจุ่งสรัญทุกวันวาน
ชมพูมาลย์นานหอมพยอมจริง
เรียงพยัญชน์สันสีปรีดามาก
อย่ายุ่งยากบากแยกสรรพ์ศฤง
ทั้งเขียวเหลืองเยื่องแดงชมพูพริง
เปนหนึ่งสิ่งเดียวแดด้วยพ.ม.

ในกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนเกิดความมีส่วนร่วมในการฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนก่อให้เกิดความสนุกสนานระหว่างกลุ่มเพื่อนฝูง สร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์

กิจกรรมชมรมและชุมนุม

กิจกรรมชมรมและชุมนุมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามความสนใจของตน ภายใต้แนวคิดและเหตุผลเชิงสร้างสรรค์ สร้างความรู้จัก และพบปะกันมากยิ่งขึ้น โดยภายในโรงเรียนฯ ได้มีการก่อตั้งชุมนุมขึ้นเป็นจำนวนมาก ตามความสนใจของนักเรียนที่มีหลากหลาย อาทิเช่น ภาษา กีฬา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม คหกรรม คอมพิวเตอร์ ศิลปศึกษา เป็นต้น โดยนักเรียนสามารถเลือกชมรมได้ตามความสนใจของนักเรียน ไม่จำกัดชั้นปี โดยมีชุมนุมให้นักเรียนเลือกมากกว่า 30 ชุมนุม

กิจกรรมรับน้องออก

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยรุ่นพี่ที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีก่อนๆได้ โดยมีการแนะแนวสาขาการเรียนในคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ตนเองสนใจ เพื่อให้น้องเตรียมพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมทางศาสนา

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา และเทศกาลวันสำคัญต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงและศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา, กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ณ วัดพระศรีมหาธาตุ และกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อนำเงินที่ได้จากการทำบุญมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

พิธีประดับเข็มพระราชลัญจกร

พิธีประดับเข็มพระราชลัญจกรเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อประดับเข็มให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าปีการศึกษาใหม่ทุกคน ในวันไหว้ครูของโรงเรียน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนานาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" และความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนสาธิตราชภัฏพระนคร ที่ได้รับการขนานนามว่า "ข้าพระราชลัญจกร ข้าของแผ่นดิน" โดยการติดเข็มพระราชลัญจกรนั้นสำหรับนักเรียนชายจะติดหน้าอกเบื้องซ้ายของเสื้อนักเรียน เหนือชื่อและนามสกุล และนักเรียนหญิงจะติดบนเนคไท

พิธีถวายพวงมาลาและราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

พิธีถวายพวงมาลาและราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 จัดขึ้นในวันปิยมหาราช เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ในปี พ.ศ. 2435 อันเป็นฐานรากของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในปัจจุบัน โดยโรงเรียนมีความเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาตลอด โดยพิธีจัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าสำนักอธิการบดี

วันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร

เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการด้านต่างๆ ของอาจารย์และนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นเวทีกลาง ในการแลกเปลี่ยนทรรศนะ และแสดงความคิดเห็นแนวคิดทางวิชาการต่างๆ โดยให้บุคคลภายในและภายนอกโรงเรียนฯ ได้เล็งเห็นถึงความสามารถของบุคลากรของโรงเรียน โดยกำหนดวันจัดงานในแต่ละปีไม่ได้กำหนดตายตัว โดยอาจจัดขึ้นในช่วงภาคเรียนที่ 1 หรือ ภาคเรียนที่ 2 ตามโอกาสและความเหมาะสม

วันสถาปนาโรงเรียน

จัดขึ้นทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี มีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทางศาสนา และกิจกรรมมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ผู้อุปการะคุณต่อโรงเรียน

วันสายสัมพันธ์ พ.ม.

งานสายสัมพันธ์ พ.ม. เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่า พ.ม. ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน อีกทั้งเป็นงานเลี้ยงฉลองสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เหน็ดเหนื่อยจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยลักษณะเป็นงานเลี้ยงโต๊ะจีน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและอาจารย์รุ่นปัจจุบัน การบรรเลงดนตรี การมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียง ต่อโรงเรียนและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและเกมส์ต่างๆที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยงานจะจัดขึ้นราวเดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน

 
อัตลักษณ์การแข่งขัน "พระศรีเกมส์"
สาธิตราชภัฏสัมพันธ์

สาธิตราชภัฏสัมพันธ์เป็นการแข่งขันกีฬา การประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และผู้นำเชียร์ระหว่างโรงเรียนมัธยมสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามทั้ง 9 สถาบันการศึกษา โดยจะจัดขึ้นทุกปีการศึกษาราวเดือนธันวาคมของทุกปี ปัจจุบันจัดการแข่งขันมาแล้ว 22 ครั้ง ซึ่งโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันถึง 3 ครั้ง ได้แก่ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 11 และครั้งล่าสุดคือครั้งที่ 19 ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อการแข่งขันว่า "พระศรีเกมส์" ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา) และสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) กรุงเทพมหานคร[3]

การเดินทางแก้ไข

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีประตูทางเข้าออก 2 เส้นทาง การเดินทางมายังโรงเรียนสามารถเดินทางมาได้ ดังนี้

1. ประตูถนนแจ้งวัฒนะ (ประตูหลัก) รถโดยสารประจำทางที่ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ ของ ขสมก. ได้แก่ สาย 52, 59 [4] , 95 ก[5], 150(รถเอกชนร่วมบริการ)[6], 356(รถร่วม), 524(รถเอกชนร่วมบริการ), 554[7] และรถประจำทางสวัสดิการกองทัพอากาศ (ปากเกร็ด - ดอนเมือง - สะพานใหม่)

2. ประตูหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รถโดยสารประจำทางที่ผ่านถนนพหลโยธิน เขตบางเขน (วัดพระศรีมหาธาตุ)[8] ของ ขสมก. ได้แก่ สาย 26, 29, 34, 39, 59, 63, 95, 107, 114, 126, 129, 185, 503, 520, 522 และ 543 โดยลงที่ป้ายวัดพระศรีมหาธาตุ ผ่านเข้าไปทางด้านหลังวัดพระศรีมหาธาตุเพื่อเข้าสู่ประตูด้านหลังที่เชื่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บริเวณหอพักนักศึกษา พระนครนิเวศ)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ข้อมูลจำเพาะ: คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2550 หน้า12-13
 2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ มาตรฐาน
 3. สาธิตสัมพันธ์ "พระศรีเกมส์" 6-7 ธันวาคม จาก เด็กดี.คอม
 4. ขสมก. สายรถ 59 จาก เว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 5. ขสมก. สายรถ 95 ก จาก เว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 6. ขสมก. สายรถ 150 จาก เว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 7. ขสมก. สายรถ 554 จาก เว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 8. ขสมก. รถประจำทางสายที่ผ่าน "บางเขน (วัดพระศรีมหาธาตุ)" (ข้อมูลคลาดเคลื่อน เนื่องจากแหล่งอ้างอิงไม่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล) จาก เว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°52′37″N 100°35′34″E / 13.877007°N 100.592789°E / 13.877007; 100.592789