พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก มังกร พรหมโยธี หรือ หลวงพรหมโยธี (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2509) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และอดีตรัฐมนตรี

พลเอก มังกร พรหมโยธี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484
ก่อนหน้า จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ถัดไป จอมพล ป. พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
10 มีนาคม พ.ศ. 2485 – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
ก่อนหน้า พันเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม
ถัดไป นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย
ดำรงตำแหน่ง
28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
ก่อนหน้า จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ถัดไป พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
8 เมษายน พ.ศ. 2491 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ถัดไป พลโท สวัสดิ์ ส. สวัสดิเกียรติ
ดำรงตำแหน่ง
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ก่อนหน้า เลียง ไชยกาล
ถัดไป พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
13 เมษายน พ.ศ. 2482 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484
ถัดไป พลตรี หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล)
ดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2484 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
ก่อนหน้า พลตรี หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล)
ถัดไป พลตรี หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต)
รัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439
ตำบลบางขุนเทียน อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี
เสียชีวิต 24 มีนาคม พ.ศ. 2509 (69 ปี)
โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ
พรรคการเมือง พรรคเสรีมนังคศิลา
บิดา หมื่นสาธิตพิทักษ์ (เทียน ผลโยธิน)
มารดา อุ่น ผลโยธิน
คู่สมรส คุณหญิงทองเจือ พรหมโยธี
หม่อมเจ้าบรรเจิดวรรณวรางค์ วรวรรณ
บุตร 8 คน
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พลเอก มังกร พรหมโยธี เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439 ณ บ้านบางขุนเทียน ตำบลบางขุนเทียน อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรหมื่นสาธิตพิทักษ์ (เทียน ผลโยธิน) และนางอุ่น ผลโยธิน มีพี่น้องร่วมบิดามารดาคือ เพ็ชร, หอม และพู ผลโยธิน[1]

พลเอก มังกร พรหมโยธี เริ่มศึกษาที่โรงเรียนวัดอรุณราชวราราม แล้วไปศึกษาต่อที่โรงเรียนทวีภิเษกจนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 แล้วย้ายมาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2455 ได้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก ณ โรงเรียนนายร้อยทหารบก (ปัจจุบันคือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ออกมารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร[1]

การทำงานแก้ไข

พลเอก มังกร พรหมโยธี เริ่มรับราชการในกองทัพบกตั้งแต่ยศร้อยตรี จนมียศสูงสุดที่ พลเอก มีตำแหน่งสูงสุดคือ รองผู้บัญชาการทหารบก ในกองทัพบก รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในกองบัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก มังกร พรหมโยธี รับตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2481 เป็นรัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง[2] ต่อมาได้ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม[3] และย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในเวลาต่อมาเมื่อรัฐบาลจะยกเลิกบรรดาศักดิ์ไทย หลวงพรหมโยธินในฐานะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีชุดที่ 9 จึงลาออกจากบรรดาศักดิ์ โดยกลับไปใช้ราชทินนามเป็นนามสกุลได้ว่า มังกร พรหมโยธี เมื่อ พ.ศ. 2484[4]

ต่อมาย้ายกลับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอีกครั้ง พ.ศ. 2485 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่งไปเมื่อ พ.ศ. 2487[5] ต่อมาในพ.ศ. 2491 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ย้ายมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งใน พ.ศ. 2492 เมื่อพ.ศ. 2494 ย้ายกลับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อ พ.ศ. 2500

นอกจากนี้ พลเอก มังกร พรหมโยธี ยังเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 8[6] สมาชิกวุฒิสภาในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 1[7] และวุฒิสภาไทย ชุดที่ 2[8]

ครอบครัวแก้ไข

พลเอกมังกร พรหมโยธี สมรสกับคุณหญิงทองเจือ พรหมโยธี (สกุลเดิม: ศุภชลัสถ์) เมื่อ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2462 มีบุตรธิดา คือ[1]

 1. พันเอก กำจร พรหมโยธี
 2. นงโภช พรหมโยธี
 3. ทินกร โปษยานนท์
 4. มณฑา พรหมโยธี
 5. เกียรติกร พรหมโยธี
 6. ร้อยเอก เจตกมล พรหมโยธี

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2485 พลเอกมังกร พรหมโยธี ได้มีบุตรชายอีก 2 คน ซึ่งเกิดจากหม่อมเจ้าบรรเจิดวรรณวรางค์ วรวรรณ คือ[1]

 1. กำจรเดช พรหมโยธี
 2. เจตกำจร พรหมโยธี

พลเอกมังกร พรหมโยธี ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2509 ณ โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2509

ยศทหารแก้ไข

 • 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 เป็น ว่าที่ร้อยตรี
 • 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 เป็น ร้อยตรี
 • 24 เมษายน พ.ศ. 2463 เป็น ร้อยโท
 • 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 เป็น ร้อยเอก
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2476 เป็น พันตรี
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2477 เป็น พันโท
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2481 เป็น พันเอก
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2482 เป็น นาวาเอก, นาวาอากาศเอก
 • 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 เป็น พลตรี, พลเรือตรี, พลอากาศตรี
 • 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 เป็น พลโท
 • 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 เป็น พลเรือโท, พลอากาศโท[9]
 • 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 เป็น พลเอก[10]
 • 16 เมษายน พ.ศ. 2495 เป็น พลเรือเอก, พลอากาศเอก[11]
 • 20 มิถุยายน พ.ศ. 2498 เป็น นายกองใหญ่ [12]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "พลเอกมังกร พรหมโยธี". จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา. สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2558.
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 25 ราย)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการคลัง (นายพันเอก หลวงพรหมโยธี และหลวงนฤเบศร์มานิต)
 4. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการกราบถวายบังคมลาออกจากบรรดาศักดิ์
 5. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 10 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
 7. วุฒิสภา ชุดที่ ๑ (สมาชิกพฤฒสภา พ.ศ. ๒๔๘๙)
 8. วุฒิสภา ชุดที่ ๒ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๔๘๙)
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/062/3636.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/038/2976.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/026/1023_1.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/046/1.PDF