บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีไม่ได้ประจำกระทรวง

พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496
ก่อนหน้า พลเอก มังกร พรหมโยธี
ถัดไป พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ก่อนหน้า พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
ถัดไป พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
21 มีนาคม พ.ศ. 2500 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500
ก่อนหน้า พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
ถัดไป สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 มิถุนายน พ.ศ. 2448
เสียชีวิต 9 มิถุนายน พ.ศ. 2519
คู่สมรส คุณหญิงเลื่อน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ยศ RTA OF-8 (Lieutenant General).svg พลโท

ประวัติแก้ไข

พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เกิดในราชสกุลเทพหัสดิน สืบเชื้อสายมาจากพระยาราชภักดี (หม่อมราชวงศ์ช้าง เทพหัสดิน) มารดาชื่ออนงค์ สุกลเดิม ยมาภัย เป็นบุตรีพระยาอภัยรณฤทธิ์(เวก) บิดาชื่อบรรยง เป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำแหน่งรองหุ้มแพร บิดาถึงแก่กรรมเมื่อยังเยาว์ เมื่อโตขึ้นได้เข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก แล้วรับราชการในกองทัพบก มียศสูงสุดที่ พลโท ชีวิตส่วนตัวสมรสกับคุณหญิงเลื่อน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

งานการเมืองแก้ไข

พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2500 และได้รับเลือกตั้งเรื่อยมา รวม 1 สมัย[1] และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 1 สมัย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี 5 คณะ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

พลโท บัญญัติ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จังหวัดพระนคร พรรคเสรีมนังคศิลา[2]

สมาชิกวุฒิสภาแก้ไข

พลโท บัญญัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภามาแล้ว 1 สมัย คือ[3]

  1. วุฒิสภาไทย ชุดที่ 2

รัฐมนตรีแก้ไข

พลโท บัญญัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีครั้งแรกขณะยังมียศเป็น พันเอก เมื่อ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2492 เป็นรัฐมนตรีสั่งราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อมาวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2493 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย[4] เมื่อคณะบริหารประเทศชั่วคราวของจอมพล ป. พิบูลสงครามได้ทำรัฐประหาร พลโท บัญญัติ ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย [5] พ.ศ. 2494 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย[6] พ.ศ. 2495 จอมพล ป. พิบูลสงครามได้จัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง พลโท บัญญัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 ได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[7] เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2499 ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2499 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม 2 สมัย[8] และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 เนื่องจากรัฐบาลของจอมพล ป. ไม่ได้รับการไว้วางใจจากประชาชนและไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยได้จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ จึงได้ทำการรัฐประหาร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข