บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีไม่ได้ประจำกระทรวง

บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496
ก่อนหน้าพลเอก มังกร พรหมโยธี
ถัดไปพลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ก่อนหน้าพลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
ถัดไปพลตรี ประมาณ อดิเรกสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
21 มีนาคม พ.ศ. 2500 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500
ก่อนหน้าพลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
ถัดไปสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด12 มิถุนายน พ.ศ. 2448
เสียชีวิต9 มิถุนายน พ.ศ. 2519
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสคุณหญิงเลื่อน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัดกองทัพบกไทย
ยศ พลโท

ประวัติ แก้ไข

พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เกิดในราชสกุลเทพหัสดิน สืบเชื้อสายมาจากพระยาราชภักดี (หม่อมราชวงศ์ช้าง เทพหัสดิน) มารดาชื่ออนงค์ สกุลเดิม ยมาภัย เป็นบุตรีพระยาอภัยรณฤทธิ์ (เวก) บิดาชื่อบรรยง เป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำแหน่งรองหุ้มแพร บิดาถึงแก่กรรมเมื่อยังเยาว์ เมื่อโตขึ้นได้เข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก แล้วรับราชการในกองทัพบก มียศสูงสุดที่ พลโท ชีวิตส่วนตัวสมรสกับคุณหญิงเลื่อน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

งานการเมือง แก้ไข

พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 ในปี พ.ศ. 2494[1] และได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2500 และได้รับเลือกตั้งเรื่อยมา รวม 1 สมัย[2] และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 1 สมัย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี 5 คณะ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้ไข

พลโท บัญญัติ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จังหวัดพระนคร พรรคเสรีมนังคศิลา[3]

สมาชิกวุฒิสภา แก้ไข

พลโท บัญญัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภามาแล้ว 1 สมัย คือ[4]

 1. วุฒิสภาไทย ชุดที่ 2

รัฐมนตรี แก้ไข

พลโท บัญญัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีครั้งแรกขณะยังมียศเป็น พันเอก เมื่อ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2492[5] เป็นรัฐมนตรีสั่งราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อมาวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2493 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย[6][7]

เมื่อคณะบริหารประเทศชั่วคราวของจอมพล ป. พิบูลสงครามได้ทำรัฐประหาร พลโท บัญญัติ ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย [8][9]

พ.ศ. 2494 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย[10]

พ.ศ. 2495 จอมพล ป. พิบูลสงครามได้จัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง พลโท บัญญัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 ได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[11] เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2499 ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2499 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม 2 สมัย[12] และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 เนื่องจากรัฐบาลของจอมพล ป. ไม่ได้รับการไว้วางใจจากประชาชนและไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยได้จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ จึงได้ทำการรัฐประหาร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของต่างประเทศต่างๆ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒
 2. สมุดภาพสมาชิกรัฐสภา ๒๔๗๕ - ๒๕๐๒. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2502
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
 4. "วุฒิสภา ชุดที่ ๒ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๔๘๙)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-06-05.
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (จำนวน ๗ ราย)
 7. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 22 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-06-05.
 8. ประกาศตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรีชั่วคราว (รัฐบาลชั่วคราว ซึ่งมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี)
 9. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 23 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-11-11. สืบค้นเมื่อ 2015-06-05.
 10. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 24 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-01-11. สืบค้นเมื่อ 2015-06-05.
 11. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-11-11. สืบค้นเมื่อ 2015-06-05.
 12. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย) เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๗๘ ง หน้า ๕๓๙๐, ๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๗๒ ง หน้า ๔๖๕๒, ๙ ธันวาคม ๒๔๙๕
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๒๙ ง หน้า ๒๐๕๒, ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๖
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ[ลิงก์เสีย], เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๐๒๑, ๒ พฤษภาคม ๒๔๘๔
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เก็บถาวร 2022-06-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๘๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๘ กันยายน ๒๕๐๕
 18. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีรายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เก็บถาวร 2022-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๒๓๘, ๗ ตุลาคม ๒๔๗๗
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๓๓๒, ๑๙ กันยายน ๒๔๘๔
 20. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๓ ตอนที่ ๑๗ ง หน้า ๔๒๘, ๒๖ มีนาคม ๒๔๘๙
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๒๓ ง หน้า ๑๖๕๕, ๗ เมษายน ๒๔๙๖
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 73 ตอนที่ 11 หน้า 385, 31 มกราคม 2499
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 73 ตอนที่ 86 หน้า 3267, 23 ตุลาคม 2499
 24. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๐ ง หน้า ๒๑๐, ๒๙ มกราคม ๒๕๐๖