ปอง มณีศิลป์

พลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก
ปอง มณีศิลป์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว.
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคมพ.ศ. 2543 – 30 กันยายน พ.ศ. 2545
ก่อนหน้า พลอากาศเอก สนั่น ทั่วทิพย์
ถัดไป พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 มีนาคม พ.ศ. 2485 (79 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงพรรณทอง มณีศิลป์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์ (เกิด 18 มีนาคม พ.ศ. 2485) เป็นบุตรของ หลวงรัตนประศาสน์ (แก้ว มณีศิลป์) กับ นางเลียบ มณีศิลป์ สมรสกับ คุณหญิงพรรณทอง มณีศิลป์

การศึกษาแก้ไข

การรับราชการแก้ไข

  • ครูการบินฝูงฝึกขั้นปลาย กองฝึก รร.การบิน ฯ
  • ผู้บังคับการกองบิน 7 ฝูงบิน 711
  • ผู้บังคับการกองบิน 2 ฝูงบิน 202
  • รองผู้บังคับการกองบิน 41
  • ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และรักษาการผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
  • เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ
  • เจ้ากรมช่างอากาศ
  • ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ราชการพิเศษแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข