โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนนายเรืออากาศ)

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศไทย มีหน้าที่อำนวยการศึกษา ฝึกอบรม และปกครองนักเรียนนายเรืออากาศ เสนอแนะหลักสูตร และกำหนดแนวการสอน เดิมตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ย้ายมายัง ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2566[3] โดยมีพลอากาศโท[4] วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศฯ เป็นผู้บังคับบัญชา พลอากาศตรี[5]เสกสัณน์ ไชยมาตย์[6]และ พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา เป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศฯ เป็นรองผู้บังคับบัญชา ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายเรืออากาศฯ เรียกว่า นักเรียนนายเรืออากาศ (คำย่อ นนอ.)

โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช
Seal of RTAFC, approved at 2016-08-08, published in RG at 2016-08-24.jpg
ประเภทโรงเรียนทหาร-ตำรวจ
สถาปนา7 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
ที่ตั้ง
เว็บไซต์http://www.nkrafa.ac.th/index.php

ประวัติแก้ไข

 
ธงไชยเฉลิมพลประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ

ก่อนปี พ.ศ. 2493 กองทัพอากาศรับบุคลากรที่ผลิตจากสถาบันการศึกษาอื่นและมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานในกองทัพอากาศ ต่อมาภารกิจและกิจการของกองทัพอากาศมีมากขึ้น ประกอบกับยังไม่มีสถาบันที่จะผลิตนายทหารสัญญาบัตรของตนเอง นอกจากนี้ ทางกองทัพอากาศต้องการนายทหารที่มีความรู้เฉพาะสาขาวิชามากกว่าด้านความรู้ทั่วไป จึงได้เตรียมการเริ่มตั้ง "โรงเรียนนายเรืออากาศ" เพื่อผลิตนายทหารหลักให้กับกองทัพอากาศ แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดประกอบกับปัญหาบางประการจึง ทำให้การก่อตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศต้องล่าช้าออกไปนานนับทศวรรษ

พ.ศ. 2493 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้เสนอเสนาธิการทหารอากาศว่า นายทหารของกองทัพอากาศนั้น ควรที่จะได้รับการศึกษา และการฝึกฝนตลอดระยะเวลาที่รับราชการอยู่ในกองทัพอากาศ และในปีต่อมา เสนาธิการทหารอากาศได้มีคำสั่งให้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเตรียมโครงการเพื่อเปิดโรงเรียนนายเรืออากาศโดยละเอียด

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศได้รับนโยบายและความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น จึงเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐบาล คณะรัฐมนตรีได้ประชุมลงมติอนุมัติเมื่อ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 แต่ยังไม่พร้อมที่จะทำการเปิดสอนได้

ต่อจากนั้นได้ทำการคัดเลือกนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นแรก จำนวน 30 นาย และได้เข้ามารายงานตัวเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 โดยใช้ตึกเหลือง (กรมสวัสดิการทหารอากาศในปัจจุบัน) ซึ่งนายพลโตโจ้ได้สร้างไว้เพื่อบัญชาการรบในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาเป็นอาคารเรียนชั่วคราว และได้จัดให้มีพิธีเปิดโรงเรียนขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 จึงได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ

5 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกองบัญชาการ ซึ่งเป็นอาคารหลังแรก ณ ที่ตั้งถนนพหลโยธิน ตรงข้ามกองบัญชาการทหารอากาศ และเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2506 จึงได้มีพิธีเปิดอาคาร และย้ายมาดำเนินการที่แห่งนี้อย่างเป็นทางการ

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช" ในโอกาสเฉลิมฉลอง 60 ปีของโรงเรียนนายเรืออากาศ [7]

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566[8]

สัญลักษณ์ประจำสถาบันแก้ไข

เครื่องหมายราชการโรงเรียนนายเรืออากาศ พ.ศ. 2533 - 2559
เครื่องหมายราชการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

เครื่องหมายราชการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ มีพระอุณาโลมประดิษฐานอยู่ภายใน ส่วนยอดพระมหาพิชัยมงกุฎมีพระรัศมีล้อมรอบ เบื้องล่างพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นรูปอาร์มมีแถบสีธงไตรรงค์คาดเฉียง มีรูปปีกนกทรงรูปอาร์มไว้ทั้งด้านขวาและซ้าย (ปีกนักบินชั้นที่ 1) และภายใต้รูปอาร์มเป็นรูปดาว 5 แฉก มีช่อชัยพฤกษ์โค้งรองรับอยู่เบื้องล่าง รูปทั้งหมดอยู่ในวงกลมเบื้องล่างมีแพรแถบข้อความว่า “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช”

 • ปีกนักบินชั้นที่ 1 เป็นสัญลักษณ์ของนักบินทหารอากาศ แสดงถึงนักเรียนนายเรืออากาศซึ่งสำเร็จออกเป็นนายทหารสัญญาบัตร และจะเป็นนักบินของทหารอากาศต่อไป
 • ดาว 5 แฉกสีเงิน แสดงถึง ความมีเกียรติ นักเรียนนายเรืออากาศทุกคนมุ่งมั่นปรารถนาที่จะรับราชการให้มีความก้าวหน้าสูงถึงขั้นนายพลอากาศ
 • ช่อชัยพฤกษ์ใบสีทอง แสดงถึง ความสำเร็จด้านการศึกษาของนักเรียนนายเรืออากาศ เพื่อที่ออกไปรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรต่อไป
 • วงกลมสีฟ้า และแถบปลายแฉกสะบัดสีเหลือง โดยสีฟ้า-เหลือง เป็นสีประจำโรงเรียนนายเรืออากาศฯ

โครงสร้างหน่วยงานแก้ไข

 
นักเรียนนายเรืออากาศในเครื่องแบบทหารรักษาพระองค์สังกัดกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์
กองบัญชาการ
กองการศึกษา
กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์
จัดกำลังพลออกเป็น 5 กองพัน
กองบริการ
กองวิชาทหาร
กองพลศึกษา
กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กองสถิติและประเมินผล
กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
แผนกการเงิน

ทำเนียบผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศแก้ไข

ลำดับ รายนามผู้บัญชาการฯ ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นาวาอากาศเอก ละเอิบ ปิ่นสุวรรณ์ พ.ศ. 2495–2497
2 พลอากาศจัตวา โชติ ชินะศิริ พ.ศ. 2497–2500
- พลอากาศโท หะริน หงสกุล พ.ศ. 2500–2501 รักษาราชการแทน
- พลอากาศตรี วงศ์ พุ่มพูนผล พ.ศ. 2501–2502 รักษาราชการแทน
3 พลอากาศตรี ประสงศ์ คุณะดิลก พ.ศ. 2502–2503
- นาวาอากาศเอก ชู สุทธิโชติ พ.ศ. 2503–2504 รักษาราชการแทน
4 พลอากาศตรี ละเอิบ ปิ่นสุวรรณ์ พ.ศ. 2504–2505 สมัยที่ 2
5 พลอากาศตรี อุสาห์ ชัยนาม พ.ศ. 2505–2507
6 พลอากาศตรี กงทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา พ.ศ. 2507–2509
7 พลอากาศตรี บัญชา เมฆวินัย พ.ศ. 2509–2513
8 พลอากาศตรี จรัส สุรัสวดี พ.ศ. 2513–2516
9 พลอากาศตรี สุรยุทธ นิวาศะบุตร พ.ศ. 2516–2518
10 พลอากาศตรี จรรยา สุคนธทรัพย์ พ.ศ. 2518–2521
11 พลอากาศตรี จำลอง ปุณณะกิตติ พ.ศ. 2521–2522
12 พลอากาศตรี เปรื่องวิทย์ หงสนันทน์ พ.ศ. 2522–2524
13 พลอากาศตรี จิโรจ บูรณะบุตร พ.ศ. 2524–2525
14 พลอากาศตรี วีระ กิจจาทร พ.ศ. 2525–2527
15 พลอากาศตรี สุวิช จันทประดิษฐ์ พ.ศ. 2527–2530
16 พลอากาศตรี เฉลิม ประเสริฐศรี พ.ศ. 2530–2532
17 พลอากาศตรี เฉลิม ประเสริฐศรี พ.ศ. 2532–2534 สมัยที่ 2
18 พลอากาศโท ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ พ.ศ. 2534–2535
19 พลอากาศโท ธนนิตย์ เนียมทันต์ พ.ศ. 2535–2536
20 พลอากาศโท จรัล โกมุทแดง พ.ศ. 2536–2538
21 พลอากาศโท วีระพงษ์ สิงหเสนี พ.ศ. 2538–2539
22 พลอากาศโท มหินทรา เทียมทัศน์ พ.ศ. 2539–2541
23 พลอากาศโท ชลิต พุกผาสุข พ.ศ. 2541–2542
24 พลอากาศโท ทองเลื่อน ประพัฒน์ทอง พ.ศ. 2542–2543
25 พลอากาศโท ไพศาล สีตบุตร พ.ศ. 2543–2546
26 พลอากาศโท ถวัลย์ มหาดไทย พ.ศ. 2546–2547
27 พลอากาศโท หม่อมหลวงสุปรีชา กมลาศน์ พ.ศ. 2547–2550
28 พลอากาศโท คณิต สุวรรณเนตร พ.ศ. 2550–2551
29 พลอากาศโท เพทาย อุดมศักดิ์ พ.ศ. 2551–2553
30 พลอากาศโท สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ พ.ศ. 2553–2555
31 พลอากาศโท วัธน มณีนัย พ.ศ. 2555–2557
32 พลอากาศโท วิเชียร ธรรมาธร พ.ศ. 2557–2558
33 พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ พ.ศ. 2558–2559
34 พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา พ.ศ. 2559–2561
35 พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ พ.ศ. 2561-2562
36​ พลอากาศโท​ ธาดา​ เคี่ยม​ทองคำ พ.ศ.​ 2562-2563
37 พลอากาศโท​ เดชอุดม​ คงศรี พ.ศ.​ 2563-2563
38 พลอากาศโท​ ณรงค์​ อินทชาติ พ.ศ.​ 2563-2565​
39 พลอากาศโท​ วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ พ.ศ.​ 2565​- ปัจจุบัน

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มี 5 สาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา

อ้างอิงแก้ไข

 1. โครงการปรับวางที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)
 2. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ". ราชกิจจานุเบกษา. 2022-09-10. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-12. สืบค้นเมื่อ 2022-09-10.
 3. ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 4. โปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" จำนวน 530 ราย ประกาศลงราชกิจจาฯ
 5. โปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" จำนวน 530 ราย ประกาศลงราชกิจจาฯ
 6. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ". ราชกิจจานุเบกษา. 2022-09-10. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-12. สืบค้นเมื่อ 2022-09-10.
 7. ในหลวง'พระราชทานชื่อ ร.ร.นายเรืออากาศ 'นวมินทกษัตริยาธิราช', ไทยรัฐ
 8. ‘บิ๊กป้อง’ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข