พันธ์ภักดี พัฒนกุล

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล (ชื่อเล่น: ไก่) เป็นนายทหารอากาศชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศไทย คนที่ 30

พันธ์ภักดี พัฒนกุล
พันธ์ภักดี ในปี พ.ศ. 2566
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2566
(0 ปี 292 วัน)
ก่อนหน้าพลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกโดยตำแหน่ง
17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
(0 ปี 206 วัน)
ก่อนหน้าพลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 มีนาคม พ.ศ. 2508 (59 ปี)
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คู่สมรสมนทิรา พัฒนกุล
ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รุ่นที่ 31
ชื่อเล่นไก่
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัด กองทัพอากาศไทย
ยศ พลอากาศเอก
บังคับบัญชากองทัพอากาศไทย
กองบิน 1
กองบิน 21
กองบิน 4
กองบิน 7

ประวัติ

แก้

พันธ์ภักดีเกิดที่ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 จากนั้น เข้าสู่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รุ่นที่ 31 โดยดำรงตำแหน่งเป็นนักบินขับไล่ อาทิ เอฟ-16 ไฟท์ติ้งฟอลคอน และเอฟ-5 ไทเกอร์ชาร์ค ประจำการที่กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมา เป็นอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จนเป็นผู้บังคับการกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี[1]

ในปี พ.ศ. 2563 ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ในปี พ.ศ. 2564 เป็นเสนาธิการทหารอากาศ ในปีต่อมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กระทั่ง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ[2] เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. เปิดประวัติ "ผู้บัญชาการเหล่าทัพ" ชุดใหม่ ตท.23 - 24 คุมกองทัพ
  2. ส่องประวัติ'ผบ.เหล่าทัพ'ชุดใหม่ 'ตท.23-ตท.24' ผงาดคุมกองทัพ
  3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๔ ข หน้า ๕๑, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๒๒, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๓, ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๖๙, ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ก่อนหน้า พันธ์ภักดี พัฒนกุล ถัดไป
อลงกรณ์ วัณณรถ    
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง