กองทัพอากาศ

(เปลี่ยนทางจาก ทหารอากาศ)
บทความนี้เกี่ยวกับกองทัพที่ปฏิบัติการในภาคพื้นอากาศ สำหรับกองทัพของประเทศไทย ดูที่ กองทัพอากาศไทย

กองทัพอากาศ คือกองกำลังติดอาวุธที่ปฏิบัติการในอากาศหรือเกี่ยวข้องกับอากาศ โดยใช้อากาศยานเป็นส่วนใหญ่ มีหน้าที่ปกป้องน่านฟ้าของประเทศนั้น ๆ

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข