มานัต วงษ์วาทย์

พลอากาศเอกชาวไทย

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ทหารอากาศและนักการเมืองชาวไทย อดีตสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ[2] นายทหารราชองครักษ์[3]นายทหารราชองครักษ์พิเศษ[4]

มานัต วงษ์วาทย์
มานัต วงษ์วาทย์ ในปี พ.ศ. 2564
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[1]
ดำรงตำแหน่ง
30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
ถัดไป แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
ถัดไป พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 (62 ปี)
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 (ตท.20)
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รุ่นที่ 27 (นนอ.27)
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด กองทัพอากาศไทย
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ตาม มาตรา​ 6​ พระราชกำหนดในสถานการณ์​ฉุกเฉิน​ พ.ศ.​ 2548​ ตามการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร​ในวันที่​ 26​ มีนาคม พ.ศ.​ 2563 [5] ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน[6]หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ [7]ใน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [8] กรรมการในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ[9]กรรมการใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[10][11]

ประวัติแก้ไข

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 เป็น เตรียมทหาร (ตท.) รุ่นที่ 20 ร่วมรุ่น บิ๊กแดง–พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.,โรงเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 27 และโรงเรียนนายเรืออากาศเยอรมัน , ผ่านหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นายทหารอากาศชั้นผู้บังคับฝูง และวิทยาลัยการทัพอากาศ , เคยเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำเบอร์ลิน เยอรมนี รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ กรุงปารีส ฝรั่งเศส และกรุงโรม อิตาลี , ผู้บังคับการกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี และผู้บังคับบัญชาคนแรกของฝูงบินรบกริพเพน คู่สมรส แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์

รับราชการแก้ไข

 • เสนาธิการทหารอากาศ พ.ศ. 2561[12]
 • ผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ. 2562

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/273/T_0001.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/224/T_0001.PDF
 3. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 158 ง หน้า 9 9 กรกฎาคม 2563
 4. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 198 ง หน้า 9 28 สิงหาคม 2563
 5. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 137 ตอนพิเศษ 69 ง หน้า 1 25 มีนาคม 2563
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/215/4.PDF
 7. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมั่นคงที่ 1/2563
 8. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมั่นคงที่ 11/2563
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0017.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/217/T_0001.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/276/T_0001.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/212/T1.PDF
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๒๐, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๓๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๒๑, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕ ข หน้า ๒๔๙, ๒๘ เมษายน ๒๕๓๘