มานัต วงษ์วาทย์

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ทหารอากาศและนักการเมืองชาวไทย สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ[2] นายทหารราชองครักษ์[3]นายทหารราชองครักษ์พิเศษ[4]

มานัต วงษ์วาทย์
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[1]
ดำรงตำแหน่ง
30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
ถัดไป พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
ถัดไป พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 (60 ปี)
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 (ตท.20)
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รุ่นที่ 27 (นนอ.27)
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพอากาศไทย
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ตาม มาตรา​ 6​ พระราชกำหนดในสถานการณ์​ฉุกเฉิน​ พ.ศ.​ 2548​ ตามการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร​ในวันที่​ 26​ มีนาคม พ.ศ.​ 2563 [5] ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน[6]หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ [7]ใน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [8] กรรมการในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ[9]กรรมการใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[10][11]

ประวัติแก้ไข

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 เป็น เตรียมทหาร (ตท.) รุ่นที่ 20 ร่วมรุ่น บิ๊กแดง–พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.,โรงเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 27 และโรงเรียนนายเรืออากาศเยอรมัน , ผ่านหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นายทหารอากาศชั้นผู้บังคับฝูง และวิทยาลัยการทัพอากาศ , เคยเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำเบอร์ลิน เยอรมนี รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ กรุงปารีส ฝรั่งเศส และกรุงโรม อิตาลี , ผู้บังคับการกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี และผู้บังคับบัญชาคนแรกของฝูงบินรบกริพเพน คู่สมรส แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์

รับราชการแก้ไข

 • เสนาธิการทหารอากาศ พ.ศ. 2561[12]
 • ผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ. 2562

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/273/T_0001.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/224/T_0001.PDF
 3. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 158 ง หน้า 9 9 กรกฎาคม 2563
 4. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 198 ง หน้า 9 28 สิงหาคม 2563
 5. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 137 ตอนพิเศษ 69 ง หน้า 1 25 มีนาคม 2563
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/215/4.PDF
 7. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมั่นคงที่ 1/2563
 8. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมั่นคงที่ 11/2563
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0017.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/217/T_0001.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/276/T_0001.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/212/T1.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF
 14. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๙๐ เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข, ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 15. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน หน้า ๒๑ เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๔ ข,๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔