ประจิน จั่นตอง

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (เกิด 7 มีนาคม พ.ศ. 2497) เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม[2] ประธานกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[3] กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา[4] กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
ประจิน ณ พิธีปิดโคปไทเกอร์ ครั้งที่ 13
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
หัวหน้า ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
ถัดไป สมศักดิ์ เทพสุทิน
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดำรงตำแหน่ง
16 กันยายน พ.ศ. 2559 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(0 ปี 90 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สถาปนาตำแหน่ง
ถัดไป พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
ดำรงตำแหน่ง
13 กันยายน พ.ศ. 2559 – 15 กันยายน พ.ศ. 2559
(0 ปี 2 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อุตตม สาวนายน
ถัดไป ล้มเลิกตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(0 ปี 354 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ถัดไป อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
(1 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้า อิทธพร ศุภวงศ์
ถัดไป ตรีทศ สนแจ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 มีนาคม พ.ศ. 2497 (68 ปี)[1]
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
คู่สมรส จินตนา จั่นตอง[1]
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้  ไทย
สังกัด กองทัพอากาศไทย
ประจำการ ? – พ.ศ. 2557
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา ผู้บัญชาการทหารอากาศ

อดีตรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ลำดับที่ 22[5] โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555[6] และได้มีพิธีมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศจาก พล.อ.อ. อิทธพร ศุภวงศ์ ซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554[7][8] และเป็นอดีตกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติแก้ไข

ประจิน จั่นตอง เกิดที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นบุตรชายของแย้ม (บิดา) และปิ่น (มารดา) เมื่ออายุได้ 9 ปี ต้องย้ายตามบิดาและครอบครัวไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์[9] จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์รุ่น 2512 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13 (ตท.13), โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20 (นนอ.20), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 (วปรอ.48) และสำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปี พ.ศ. 2556 พล.อ.อ. ประจิน ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554[1]

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ประจิน เข้ากระทำพิธีรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยได้เปิดเผยความตั้งใจที่จะสานต่อทางยุทธศาสตร์ที่ผู้บัญชาการทหาร (ผบ.ทอ.) คนเดิม (พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์) ได้วางไว้ ตลอดจนการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศควบคู่กับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติผู้สื่อข่าวตั้งชื่ออย่างไม่เป็นทางการให้ว่า "บิ๊กจิน"[10][11]

ต่อมาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติให้ พล.อ.อ. ประจิน ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทฯ คนที่หนึ่ง อยู่แต่เดิม ขึ้นเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม แทนอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ลาออกจากการเป็น ประธานกรรมการบริษัทฯ[12]

ประจิน ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[13] และทำหน้าที่รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอีกหน้าที่หนึ่ง กระทั่งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ถูกปรับมารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ดูแลรับผิดชอบงานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[14]

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติแต่งตั้งให้พลอากาศเอกประจินในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมารักษาการในตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกตำแหน่งหนึ่งแทนนาย อุตตม สาวนายน ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559[15]

ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด[16]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 "แม่ทัพฟ้า" ชื่อ "ประจิน"
 2. ราชกิจจานุเบกษา, รัฐมนตรีลาออก[ลิงก์เสีย], เล่มที่ ๑๓๖, ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
 3. แต่งตั้งประธานกรรมการ[ลิงก์เสีย]
 4. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
 5. 'พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง'ผบ.ทอ.คนใหม่เข้ารับมอบตำแหน่ง
 6. การเมือง - โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายพล 811 นาย
 7. คมชัดลึก. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4000. วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555. ISSN 16851390. หน้า 1
 8. "กองทัพอากาศ ทำพิธีส่งมอบ พร้อมรับตำแหน่ง ผบ.ทอ.คนใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-10-04. สืบค้นเมื่อ 2012-10-02.
 9. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง จากโรงเรียนเตรียมทหาร
 10. ""ประจิน" รับเก้าอี้ ผบ.ทอ. ลั่นพร้อมสานงาน "อิทธพร" พัฒนากองทัพอากาศยุคดิจิตอล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-05. สืบค้นเมื่อ 2012-10-02.
 11. ประจิน ลั่น! พร้อมทำงานร่วมรัฐบาล – ผบ.เหล่าทัพ[ลิงก์เสีย]
 12. ′อำพน กิตติอำพน′ ลาออกจากประธานบอร์ดการบินไทย ตั้ง ′พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง′ นั่งแทน, ข่าวประชาชาติธุรกิจ, 21 กุมภาพันธ์ 2557.
 13. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 14. นายกรัฐมนตรี"แบ่งงาน 6 รองนายกรัฐมนตรี....
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๖ ง พิเศษ หน้า ๑ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 16. ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๙, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๔๑, ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๘, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๓
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๑๑, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า ประจิน จั่นตอง ถัดไป
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
   
รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 61)
(19 สิงหาคม 2558 – 8 พฤษภาคม 2562)
  จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
อนุทิน ชาญวีรกูล
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ครม. 61)
(23 พฤศจิกายน 2560 – 8 พฤษภาคม 2562)
  สมศักดิ์ เทพสุทิน
สถาปนาตำแหน่ง    
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ครม. 61)

(16 กันยายน 2559 – 15 ธันวาคม 2559)
  พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
(รัฐมนตรี)
อุตตม สาวนายน
(รัฐมนตรี)
   
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ครม. 61)

(13 กันยายน 2559 – 15 กันยายน 2559)
  ล้มเลิกตำแหน่ง
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ครม. 61)
(30 สิงหาคม 2557 – 19 สิงหาคม 2558)
  อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์    
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2557)
  พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง