ประจิน จั่นตอง

อดีตรองนายกรัฐมนตรีไทย

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (เกิด 7 มีนาคม พ.ศ. 2497) เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม[2] ประธานกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[3] กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา[4] กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประจิน จั่นตอง
ประจิน ใน พ.ศ. 2559
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(3 ปี 262 วัน)
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(1 ปี 166 วัน)
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
ถัดไปสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(0 ปี 354 วัน)
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ถัดไปอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำรงตำแหน่ง
13 – 15 กันยายน พ.ศ. 2559
(0 ปี 2 วัน)
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าอุตตม สาวนายน
(รัฐมนตรีว่าการ)
ถัดไปกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดำรงตำแหน่ง
16 กันยายน – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(0 ปี 90 วัน)
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ถัดไปพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
(รัฐมนตรีว่าการ)
สมาชิกวุฒิสภา
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(5 ปี 37 วัน)
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
(1 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้าพลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
ถัดไปพลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด7 มีนาคม พ.ศ. 2497 (70 ปี)[1]
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
คู่สมรสจินตนา จั่นตอง[1]
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพอากาศไทย
ประจำการพ.ศ. 2522–2557
ยศ พลอากาศเอก
บังคับบัญชาผู้บัญชาการทหารอากาศ

อดีตรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ลำดับที่ 22[5] โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555[6] และได้มีพิธีมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศจาก พล.อ.อ. อิทธพร ศุภวงศ์ ซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554[7][8] และเป็นอดีตกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติ

แก้

ประจิน จั่นตอง เกิดที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นบุตรชายของแย้ม (บิดา) และปิ่น (มารดา) เมื่ออายุได้ 9 ปี ต้องย้ายตามบิดาและครอบครัวไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์[9] จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์รุ่น 2512 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13 (ตท.13), โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20 (นนอ.20), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 (วปรอ.48) และสำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปี พ.ศ. 2556 พล.อ.อ. ประจิน ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554[1]

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ประจิน เข้ากระทำพิธีรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยได้เปิดเผยความตั้งใจที่จะสานต่อทางยุทธศาสตร์ที่ผู้บัญชาการทหาร (ผบ.ทอ.) คนเดิม (พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์) ได้วางไว้ ตลอดจนการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศควบคู่กับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติผู้สื่อข่าวตั้งชื่ออย่างไม่เป็นทางการให้ว่า "บิ๊กจิน"[10][11]

ต่อมาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติให้ พล.อ.อ. ประจิน ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทฯ คนที่หนึ่ง อยู่แต่เดิม ขึ้นเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม แทนอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ลาออกจากการเป็น ประธานกรรมการบริษัทฯ[12]

ประจิน ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[13] และทำหน้าที่รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอีกหน้าที่หนึ่ง กระทั่งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ถูกปรับมารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ดูแลรับผิดชอบงานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[14]

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติแต่งตั้งให้พลอากาศเอกประจินในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมารักษาการในตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกตำแหน่งหนึ่งแทนนาย อุตตม สาวนายน ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559[15]

ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด[16]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

แก้
 •   สิงคโปร์ :
  • พ.ศ. 2556 -   เหรียญปิงกัต จาซา เกมิลัง (เท็นเทรา)[22]
 •   อินโดนีเซีย :
  • พ.ศ. 2557 -   เครื่องอิสริยาภรณ์ดาราสวภูวนปักษะ ชั้นอุตมา[23]
 •   มาเลเซีย :
  • พ.ศ. 2558 -   เครื่องราชอิสริยาภรณ์เกปาละวานัน อังกะตัน เตนเตรา ชั้นที่ 1[24]

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 1.2 "แม่ทัพฟ้า" ชื่อ "ประจิน"
 2. ราชกิจจานุเบกษา, รัฐมนตรีลาออก[ลิงก์เสีย], เล่มที่ ๑๓๖, ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
 3. แต่งตั้งประธานกรรมการ[ลิงก์เสีย]
 4. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
 5. 'พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง'ผบ.ทอ.คนใหม่เข้ารับมอบตำแหน่ง
 6. การเมือง - โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายพล 811 นาย
 7. คมชัดลึก. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4000. วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555. ISSN 16851390. หน้า 1
 8. "กองทัพอากาศ ทำพิธีส่งมอบ พร้อมรับตำแหน่ง ผบ.ทอ.คนใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-10-04. สืบค้นเมื่อ 2012-10-02.
 9. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง จากโรงเรียนเตรียมทหาร
 10. ""ประจิน" รับเก้าอี้ ผบ.ทอ. ลั่นพร้อมสานงาน "อิทธพร" พัฒนากองทัพอากาศยุคดิจิตอล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-05. สืบค้นเมื่อ 2012-10-02.
 11. ประจิน ลั่น! พร้อมทำงานร่วมรัฐบาล – ผบ.เหล่าทัพ[ลิงก์เสีย]
 12. ′อำพน กิตติอำพน′ ลาออกจากประธานบอร์ดการบินไทย ตั้ง ′พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง′ นั่งแทน, ข่าวประชาชาติธุรกิจ, 21 กุมภาพันธ์ 2557.
 13. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 14. นายกรัฐมนตรี"แบ่งงาน 6 รองนายกรัฐมนตรี....
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๖ ง พิเศษ หน้า ๑ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 16. ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2011-10-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๙, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๔๑, ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๘, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๓
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๑๑, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
 22. Ministry of Defence Singapore. Royal Thai Air Force Chief Receives Prestigious Military Award. เมื่อ 17 ธันวาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2566
 23. บิ๊กจิน เยือนอิเหนา รับเครื่องราชย์ จาก ผบสส. อินโดนีเซีย พร้อมอำลาเกษียณ กองทัพอากาศ อาเซี่ยน. วาสนา นาน่วม 3 กันยายน 2557
 24. Agong confers 194 Darjah Kepahlawanan ATM awards

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า ประจิน จั่นตอง ถัดไป
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
   
รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 61)
(19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
  จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
อนุทิน ชาญวีรกูล
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ครม. 61)
(23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
  สมศักดิ์ เทพสุทิน
สถาปนาตำแหน่ง    
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ครม. 61)

(16 กันยายน พ.ศ. 2559 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
  พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
(รัฐมนตรี)
อุตตม สาวนายน
(รัฐมนตรี)
   
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ครม. 61)

(13 กันยายน พ.ศ. 2559 – 15 กันยายน พ.ศ. 2559)
  ล้มเลิกตำแหน่ง
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ครม. 61)
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
  อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์    
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
  พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง