นภาเดช ธูปะเตมีย์

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ (ชื่อเล่น:ป้อง) เป็นนายทหารอากาศชาวไทย ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศไทย คนที่ 28[2][3]

นภาเดช ธูปะเตมีย์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2564
ก่อนหน้า แอร์บูล สุทธิวรรณ
สมาชิกวุฒิสภา
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
2 พฤศจิกายน​ 2564[1]
ก่อนหน้า แอร์บูล สุทธิวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 มกราคม พ.ศ. 2505 (60 ปี)
บิดา ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
มารดา วนิดา ธูปะเตมีย์
คู่สมรส ปัญญดาว ธุปะเตมีย์
บุตร กนกนันท์ ธูปะเตมีย์
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รุ่นที่ 28
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 71
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น ป้อง
รับใช้  ไทย
สังกัด Flag of the Royal Thai Air Force.svg กองทัพอากาศไทย
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา กองทัพอากาศไทย
กองบิน 23
ฝูงบิน 103

นภาเดชเกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2505 เป็นบุตรของพล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศไทย คนที่ 10 และคุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ นภาเดชจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 จากนั้น เข้าสู่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รุ่นที่ 28 โดยดำรงตำแหน่งเป็นนักบินเครื่องบินขับไล่ เอฟ 5 และเอฟ 16 เป็นผู้บังคับฝูงบิน 103 ผู้ช่วยทูตทหารอากาศประจำปักกิ่ง ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ผู้บังคับการกองบิน 23 รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กระทั่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ[4][5][6]

ในช่วงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ นภาเดชกำลังพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ทดแทนเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าที่ล้าสมัย โดยเสนอเครื่องบินขับไล่เอฟ-35 เพื่อมาทดแทนเอฟ-5 มีการริเริ่มตั้งโครงการในแผนงบประมาณของกองทัพอากาศในปี พ.ศ. 2566 เมื่อมีความต้องการและผลิตมากขึ้นทำให้ราคาลดต่ำลง ด้วยกลไกของการตลาดและการเมือง[7][8][9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. โปรดเกล้าสมาชิกวุฒิสภา
 2. รู้จัก 21 ข้อเด่น "บิ๊กป้อง" "พล.อ.อ.นภาเดช ธูปปะเตมีย์"ผบ.ทอ.คนใหม่
 3. เปิดโผ‘ปลัดกห.-ผบ.ทอ.-ทร.’ วรเกียรติ-นภาเดช-ธีรกุล ‘สุพจน์’จากกองทัพผงาดสมช.
 4. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ ๒๘
 5. เปิดปูม “พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปเตมีย์” ผบ.ทอ.ส้มหล่น ไอดอล “พ่อทัพฟ้า”
 6. ฟัง "บิ๊กป้อง" ย้อนอดีต โชว์อนาคต นำทัพฟ้า สู่กองทัพคุณภาพ ไร้แตกแยก
 7. กองทัพอากาศเปิดแผนเตรียมซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 เชื่อผู้ที่เข้าใจจะสนับสนุน เพราะซื้อเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
 8. ถอดรหัส ‘ยุทธการ F35’ ของ ‘บิ๊กป้อง 9 G’ ย้อนตำนาน Snowy กับแผนจัดทัพฟ้า และอนาคต Top 5 เสืออากาศ/รายงานพิเศษ
 9. ผบ.ทอ. เปิดแผนซื้อ เอฟ-35 เครื่องละ 2.7 พันล้าน เทคโนโลยีสูง เผยจังหวะดีราคาตก เชื่อทัวร์ไม่ลง
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๒๐, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๓๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๓๒, ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๑๔๙, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕