พลอากาศเอก อมร แนวมาลี (16 กันยายน พ.ศ. 2480 -) เป็นกรรมการกฤษฎีกา เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศของประเทศไทย[2] และอดีต สมาชิกวุฒิสภาไทยแบบแต่งตั้ง

อมร แนวมาลี
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540
ก่อนหน้าพล.อ.อ. ม.ร.ว.ศิริพงษ์ ทองใหญ่
ถัดไปพล.อ.อ. ธนนิตย์ เนียมทันต์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด16 กันยายน พ.ศ. 2480 (86 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสคุณหญิงวาสนา แนวมาลี
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัดกองทัพอากาศไทย
ยศ พลเอก
พลเรือเอก
พลอากาศเอก[1]
บังคับบัญชาผู้บัญชาการทหารอากาศ
กองทัพไทย

ประวัติ แก้

พล.อ.อ. อมร เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2480 เป็นบุตรชายของพล.อ. เล็ก แนวมาลีกับนางถวิล แนวมาลี[3] สมรสกับคุณหญิงวาสนา แนวมาลีมีบุตร-ธิดาด้วยกัน 2 คน คือนางนฤวร รมยะนันท์และนายรวิน แนวมาลี

การศึกษา แก้

 • 2502 นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 5
 • 2503 ศิษย์การบิน รุ่น น.27
 • 2506 โรงเรียนการบินสหรัฐอเมริกา
 • 2514 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 23
 • 2519 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ณ สหรัฐอเมริกา
 • 2519 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 20
 • 2528 วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 19
 • 2535 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 34

การทำงาน แก้

 • 2524 ผู้บังคับการกองบิน 1
 • 2526 ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
 • 2528 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ประจำกรุงลอนดอน
 • 2531 รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ
 • 2531 ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์
 • 2533 ผู้ช่วยสมุหราชองครักษ์
 • 2535 หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • 2535 เจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 • 2535 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ
 • 2536 รองเสนาธิการทหารอากาศ
 • 2537 เสนาธิการทหารอากาศ
 • 2539 ผู้บัญชาการทหารอากาศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ได้รับพระราชทานยศ
 2. Air Chief Marshal Amorn Naewmalee Commander-in-Chief, RTAF
 3. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย]
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2007-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๓, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๕๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๑ มิถุนายน ๒๕๑๑
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕ ข หน้า ๑๗, ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๕๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖, ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๕, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๒๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๔๘, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๒ ข หน้า ๖๓, ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙